DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.184.2019.171458

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ МОДЕЛЕЙ СТРУМУ КОМУТАЦІЇ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬ НАЯВНІСТЬ КОРОТКОЗАМКНЕНИХ ВИТКІВ ОБМОТКИ ЯКОРЯ

Olena Zinchenko, Iryna Floto

Анотація


Розглянуто існуючі математичні моделі часової залежності струму комутації колекторного електродвигуна. Моделі класифіковано за підходами, використаними при описанні комутованого кола секції обмотки якоря. Визначено явні та неявні математичні й фізичні припущення, прийняті при побудові цих моделей. Дано оцінку ступеню прийнятності кожної з моделей з погляду точності відтворення реальної часової залежності струму комутації.


Ключові слова


електродвигун, струм комутації, математична модель, обмотка якоря, коротке замикання, диференціальне рівняння

Повний текст:

PDF

Посилання


Карасёв М. Ф., Авилов В. Д., Беляев В. П. и др. Коммутация в тяговых электродвигателях и других коллекторных машинах. Научные труды. Омск: Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1974. Т. 155. 98 с.

Толкунов В. П. Теория и практика коммутации машин постоянного тока. Москва: Энергия, 1979. 224 с.

Оптимальная коммутация машин постоянного тока. Под ред. М. Ф. Карасёва. Москва: Транспорт, 1967. 180 с.

Давиденко М. Г. Математические модели тока коммутации при наличии короткозамкнутых витков в коммутируемой секции якоря. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2008. № 1. С. 48-57.

Давиденко М. Г. Обобщённая математическая модель тока коммутации при наличии короткозамкнутых витков в коммутируемой секции якоря. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2009. № 5. С. 14-19.

Isato M. Commutation Phenomena and Brush Wear of DC Motor at High Speed Rotation. IEICE Transactions on Electronics. 2017. Vol. E100-C. No. 9. P. 716-722. doi: 10.1587/transele. E100.C.716.

Kim Y. S. Commutation Modeling and Characteristic Analysis of DC Motor using Circuit Parameters. The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers. 2013. Vol. 62, No. 1. P. 57-62. http://dx.doi.org/10.5370/KIEE.2012.62.1.057

Rajput P., Rajput P., Vishwakarma M. Service failure analysis of DC Motor Commutator. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). 2016. Vol. 3, Issue 5. P. 2875-2880.
Flag Counter