DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.184.2019.171481

НОВИЙ МЕТОД ДИНАМІЧНОГО СИНТЕЗУ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ КУЛАЧКІВ ПРИВОДА КЛАПАНІВ ТРАНСПОРТНИХ ДИЗЕЛІВ

Volodimir Illich Moroz, Alexander Vasilyevich Bratchenko, Volodimir Igorovych Gromov

Анотація


Запропоновано новий метод динамічного синтезу безударних профілів кулачків привода клапанів  форсованих транспортних дизелів. Зазначено, що особливістю такого методу є формування базової кривої прискорень штовхача, параметри якої ураховують не тільки умови забезпечення якісних газообмінних процесів у циліндрі, а і встановлені обмеження на виготовлення та характеристики функціонування механізмів привода клапанів. Надано результати профілювання нових кулачків привода клапанів транспортного дизеля ЧН26/27, проведеного з використанням розробленого методу. Показано, що застосування кулачків з новими профілями на працюючому дизелі забезпечить суттєве підвищення часу-перерізу клапанів. Обґрунтовано рекомендації щодо використання розглянутого підходу при конструюванні нових і модернізації існуючих чотиритактних транспортних дизелів.


Ключові слова


транспортні дизелі, привод клапанів, кулачки, динамічний синтез, новий метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Двигуни внутрішнього згоряння: підручник у 6 т. / за ред. А. П. Марченко, А. Ф. Шеховцова. Харків: Прапор, 2004. Т.1: Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. 384 с. URL: Marchenko_Dvyhuny_vnutrishnoho_zghoriannia_ T_1.pdf.

Мороз В. І., Астахова К. В. Розроблення узагальненого формалізованого опису задачі динамічного синтезу безударних профілів кулачків привода клапанів транспортних дизелів. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків, 2009. № 111. С. 82–93.

Muzakkir S. M. Design of Innovative Engine Valve: Background and Need. International Journal of Scientific Engineering and Technology. 2015. Vol. 4, Issue 3, Р. 178-181. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c995/f3e8344435931 ba0774afe6c1eab22b3890a.pdf.

Logvinenko A. A. Peculiarities of stress calculation of basic part of timing gear of modern locomotive electric power installation. Metallurgical and Mining Industry. 2014. № 6. Р. 59-63. URL: metaljournal.com.ua/assets/MMI_2014_6/10-Logvinenko. pdf.

Nguyen V. T. Design and manufacturing camshaft using on hybrid vehicles. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). 2018. Vol. 9, Issue 6. Р. 277–284. URL: http://www.iaeme.com/IJMET/index.asp.

Эфендиев А. И., Драбкин Я. И. О профилировании кулачка клапанного привода для тепловозного дизеля с высоким наддувом. Двигатели внутреннего сгорания. Харьков: Вища школа, 1969. № 9. С. 134–145.

Васильев А. В. Повышение эффективности и надежности работы дизельного двигателя путем динамически настроенных кулачков. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10: Инновационная деятельность. Волгоград, 2014. №4 (13). С. 79–85. URL: http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu10.2014.4.9.

Іванченко К. В. Поліпшення характеристик функціонування механізму газорозподілу енергетичних установок тепловозів з дизелем Д49 за рахунок використання удосконалених розподільних валів. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків, 2015. № 152. С. 168–172. URL: http://znp.kart.edu.ua/images/arhiv/ 2015/32.pdf.

Пат. № 104978 Україна МПК F01L 1/08, Кулачок приводу клапана. Мороз В. І., Братченко О. В., Громов В. І. (Україна); власник Українська державна академія залізничного транспорту; заявл. 14.06.2012; опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.

Мороз В. І., Братченко О. В. Динамічний синтез високоефективних профілів газорозподільних кулачків транспортних форсованих дизелів: матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків, 2017. № 169 (додаток). С. 120-123.

Братченко О. В. Узагальнені математичні моделі для динамічного синтезу безударних газорозподільних кулачків тепловозних дизелів Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. Донецьк, 2012. № 32. С. 162–166. URL: http://www.drti.donetsk.ua/zbirnik.htm.

Громов В. І. Дослідження поверхонь відгуку показників міцності тягових зубчатих передач з різним ступенем зносу профілів зубців. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2017. № 168. С. 37–44. URL: http://csw.kart.edu.ua/article/view/ 101591/96839.
Flag Counter