DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.184.2019.175885

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ САМОНАПРУЖЕНОГО БЕТОНУ ЯК ЯДРА ДЛЯ СТАЛЕБЕТОННИХ КОЛОН КВАДРАТНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ

Evgeniy Galagurya, Maksym Kovalov, Larysa Kravtsiv, Dmytro Petrenko, Ihor Bychenok

Анотація


У статті розглядається ефективність використання самонапруженого бетону як ядра для сталебетонних колон квадратного поперечного перерізу. Для цього на першому етапі було проведено розрахунок сталебетонної колони розмірами 100×100×3 мм, довжиною 500 мм з використанням як ядра перерізу бетону марки С16/20. На наступному етапі дослідження, виходячи з умов однакової несучої здатності колон, був підібраний поперечний переріз з використанням самонапруженого бетону. Також було проведено порівняння характеристик сталебетонних колон з використанням як ядра перерізу звичайного і самонапруженого бетону. Встановлено, що при однаковій несучій здатності вартість колони із самонапруженим бетоном менша від вартості колони зі звичайним бетоном на 20.6 %, вага колони зменшилась на 8.67 %, площа поперечного перерізу зменшилась на 36 %.


Ключові слова


самонапружений бетон, сталебетон, колона, несуча здатність

Повний текст:

PDF

Посилання


Min Yu, Xiaoxiong Zha, Jianqiao Ye. A unified formulation for circle and polygon concrete filled steel tube columns under axial compression. Engineering Structures. 2013. № 49. P. 1–10.

Кришан А. Л. Прочность трубобетонных колонн с предварительно обжатым ядром: дис. … д-ра техн. наук : 05.23.01. Магнитогорск. 2011. 335 с.

Посібник до СНиП 2.03.01-84. Посібник з проектування самонапружених залізобетонних конструкцій (до СНиП 2.03.01-84). [Чинний від 1985-05-08]. Москва, 1986. 49 с. (Інформація та документація).

Шахворостов А. И. Исследование напряжённо-деформированного состояния трубобетона на напрягающем цементе: дисс… канд. техн. наук: 05.23.01. Москва. 2000. 159 с.

Мельничук А. С. Прочность коротких трубобетонных колонн квадратного поперечного сечения: дисс. … канд. техн. наук : 05.23.01. Магнитогорск. 2014. 191 с.

ГОСТ 8639-82 Труби сталеві квадратні. Сортамент. [Чинний від 1983-01-01]. Москва, 1982. 7 с. (Інформація та документація).

Рекомендации по применению бетонов на напрягающем цементе в монолитном и сборно-монолитном строительстве / НИИЖБ Москва. 1987. 17 с.

Савеня Д. Н., Соловьев Д. А., Плосконосов В. Н. Особенности прочностных и деформационных характеристик напрягающего цемента, модифицированного добавкой нитрата кальция. Вестник Полоцкого государственного университета. 2009. № 6. C. 53–56.

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу. [Чинний від 2010-09-01]. Київ. 2010. 18 с. (Інформація та документація).
Flag Counter