DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.184.2019.176130

РОЗРАХУНОК ТОНКОСТІННИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК НА АСИМЕТРИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЗА МОМЕНТНОЮ ТЕОРІЄЮ

Nataliia Makhinko

Анотація


Розглянуто завдання визначення напружено-деформованого стану циліндричних оболонок, підсилених вертикальними ребрами жорсткості під дією несиметричного квазірівномірного навантаження відповідно до моментної теорії. Для знаходження рішення використовувалися гіпотези, які дали змогу знехтувати в рівняннях пружності крутильними та поздовжніми згинальними моментами, а також розтягом-стиском у кільцевому напрямку. Отримані рішення для різних варіантів граничних умов, які відповідають реальній роботі сталевих ємностей для зберігання. Розроблені спеціальні номограми, які дають змогу знаходити значення функцій складових напружено-деформованого стану при заданих величинах коефіцієнта реакції та безрозмірної висоти, що значно спрощує визначення цих величин.


Ключові слова


циліндрична оболонка, силосна ємність, напруження, переміщення, гармонічне навантаження, гофрована стінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Pichugin S. F., Makhinko N. O. Features of the Silo Capacities' Calculation at the Unsymmetrical Wind Load. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7, № 4.8. Р. 22–26. URL: https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27208 (last access: 05.04.2019).

Makhinko N. Stress-strain state of the storage silos under the action of the asymmetric load. Matec Web of Conference. 2018. Vol. 230. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002018 (last access: 05.04.2019).

Lapenko O., Makhinko A., Makhinko N. Features of silos calculations at asymetric wind load by using momentless theory. Tehnički glasnik. 2019. Vol. 13, № 1. Р. 12–15. URL: https://doi.org/10.31803/tg-20180522160526 (last access: 05.04.2019).

Кан С.Н. Строительная механика оболочек. Москва: Машиностроение, 1966. 508 с.

Иммерман А. Г. Расчет ортотропной круговой цилиндрической оболочки на поперечную нагрузку. Расчет пространственных конструкций: сборник статей. 1955. Вып. III. С. 323–373.

Сегаль А. И. Практические методы расчета тонкостенных конических оболочек. Расчет пространственных конструкций: сборник статей. 1951. Вып. II. С. 383–412.

Rotter J. M., Sadowski A. J. Cylindrical shell bending theory for orthotropic shells under general axisymmetric pressure distributions. Engineering Structures. 2012. № 42. Р. 258–265. URL: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.04.024 (last access: 05.04.2019).

Teng J.G., Rotter J.M. Buckling of Thin Metal Shells. London : Spon Press, 2004. 520 p.

Chen L., Rotter J. M. Buckling of anchored cylindrical shells of uniform thickness under wind load. Engineering Structures. 2012. № 41. Р. 199–208. URL: https://doi.org/10.1016/ j.engstruct.2012.03.046 (last access: 05.04.2019).

Гольденвейзер А. Л. Теория упругих тонких оболочек. Москва: Наука, 1976. 512 с.

Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений / под ред. А.А. Уманского. Москва: Издательство литературы по строительству, 1973. 416 с.
Flag Counter