DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.184.2019.176139

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ ПРИВ'ЯЗКИ ПРИРОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Ievgeniia Ugnenko, Elena Uzhvieva, Olga Tymchenko, Svetlana Kamchatna

Анотація


 

У статті розглянуто питання регулювання земельних відносин. Зазначено, що інженерно-геодезичні вишукування забезпечують просторову прив'язку природних об'єктів та їх елементів. Розрядні геодезичні мережі згущення створюють методами полігонометрії, тріангуляції та поєднанням цих методів із використанням супутникових навігаційних систем GРS. Геодезичні роботи передбачають у подальшому: проектування, перенесення проектів на місцевість та відведення ділянок у користування чи власність.


Ключові слова


земельні відносини, інженерні вишукування, просторова прив'язка природних об'єктів, перенесення проектів на місцевість, геодезичні роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Волосецький Б. І. Геодезія у природокористуванні: навч. посібник. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. 288 с.

Третяк А. М. Управління земельними ресурсами: навч. посібник / за ред. проф. А. М. Третяка. Вінниця: Нова Книга, 2006. 360 с.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/1.

Земельний кодекс України. Документ 2768-III, чинний, поточна редакція – Редакція від 07.02.2019, підстава - 2666-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 3-4. Ст. 27. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page3.

Про землеустрій: Закон України) Документ 858-IV, чинний, поточна редакція –Редакція від 01.01.2019, підстава - 2498-VII I. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 36. Ст. 282. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15.

Водний кодекс України. Введений в дію Постановою ВР № 214/95-ВР від 06.06.95. Документ 213/95-ВР, чинний, поточна редакція — редакція від 18.12.2017, підстава 2059-19. Відомості Верховної Ради (ВВР). 1995. № 24. Ст. 189. URL: https://zakon.help/law/213/95-%D0%92%D0%A0/.

Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками: наказу Держкомзему від 16 червня 2010 р. за № 391/17686. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=08NS852DE5.

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. Документ z0393-98, поточна редакція – hедакція від 28.09.1999, підстава - z0653-99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98.

Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми № 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0133-16/card3#Files.

Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою: наказ від 02.12.2016 № 509. Документ z1646-16, чинний, поточна редакція – прийняття від 02.12.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16.

Савчук С. Г. Вища геодезія: підручник. Житомир, 2005. 315 с.

Войтенко С. П. Інженерна геодезія: підручник. Київ: Знання, 2012. 574 с.

Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність: Закон України. Документ 353-XIV, чинний, поточна редакція – редакція від 27.07.2013, підстава - 367-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14.

Федоров Д. Digitals. Использование в геодезии, картографии и землеустройстве. Винница: ООО «Аналитика», 2015. 354 с.

Ugnenko Evgeniya, Perova Elena, Voronova Yelizaveta, Viselga Gintas. Improvement of the mathematical model for determining the length of the runway at the stage of aircraft landing. Procedia Engineering. TRANSBALTICA 2017. Transportation science and technology : proceedings of the 10th international scientific conference, May 4-5, 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 187 (2017). Р. 733-741.
Flag Counter