DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.185.2019.180481

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ДАЛЬНЬОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ СПОЛУЧЕННІ НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

Yevgeniy Ivanovych Balaka, Maryna Yevgenivna Rezunenko, Sergii Oleksandrovych Rezunenko, Maksym Andriyovych Popov

Анотація


Питання удосконалення методів прогнозування обсягів пасажирських перевезень в дальньому сполученні залишається актуальним, оскільки достовірні прогнозні оцінки є підґрунтям для визначення потреби в необхідних ресурсах при плануванні роботи залізничного пасажирського комплексу. В статті обґрунтовані методичні підходи та запропоновані практичні рекомендації, які дають можливість отримати прогнозну оцінку обсягів перевезень пасажирів в дальньому сполученні на основі суміщення методів кореляційно – регресійного аналізу соціально – економічних факторів та їх прогнозної екстраполяції.


Ключові слова


passenger transportation, prediction, correlation and regression analysis

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.06.2019).

Чередниченко А. Ю. Оптимизация вариантов реформирования тарифной политики на железнодорожном транспорте в условиях конкуренции на рынке перевозок. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Харків, 2002. №11. С. 42–45.

Чередниченко О. Ю. Удосконалення системи показників роботи залізничного транспорту в умовах його комерціалізації. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2002. Вип. 565. С.104-106.

Балака Е. И., Чередниченко А. Ю. Концепция формирования тарифной политики как фактор конкурентоспособности железнодорожного транспорта. Вісник Харківського нац. університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Економіка. Харків, 2001. Вип. 512. С. 57–59.

Аксёнов И. М. Предпринимательство и бизнес в сфере пассажирских перевозок. Залізничний транспорт України. 2000. №1. С. 28-31.

Балака Є. І., Семенцова О. В. Обґрунтування необхідності розробки економічної системи приміського залізничного транспорту. Проблеми економіки транспорту: тези доповідей IX Міжнародної наукової конференції. Дніпропетровськ, 2010. С. 18.

Бутько Т. В., Константінов Д. В., Деревянко Т. О. Моделювання системи оперативного прогнозування пасажиропотоків в приміському сполученні на основі використання інтелектуальних технологій. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харків, 2009. №1/3 (37). С. 43–47.

Озерова О. О. Прогнозування пасажирських потоків у великих транспортних вузлах. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2013. № 6. С. 72-80.

Омельяненко С. Л. Методи прогнозування авіаційних перевезень в Україні. Залізничний транспорт України. 2004. №3. С. 69–70.

Зозуляк В. П., Пасічник В. І. Показники залізничного транспорту країн світу. Залізничний транспорт України. 2000. №1. С. 16–21.

Балака Є. І., Зоріна О. І., Колеснікова Н. М. та ін. Тенденції розвитку залізничних перевезень в провідних країнах світу. Залізничний транспорт України. 2000. №1. С. 22–23.

Альошинський Є. С., Балака Є. І., Светлична С. О., Риженков О. С. Прогнозування обсягів вантажних перевезень через Одеський морський торговельний порт на основі кореляційно-регресійного аналізу. Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Харків, 2014. Вип. 150. С. 4–11.

Lomotko D. V., Alyoshinsky E. S., Zambrybor G. G. Methodological aspect of the logistics technologies formation in reforming processes on the railways. Transportation Research Procedia. 2016. Volume 14. С. 2762–2766.

Довідник основних показників роботи регіональних філій ПАТ «Українська залізниця» (2002-2017 роки). Київ: ПАТ «Українська залізниця». Управління статистики, 2018. 39 с.
Flag Counter