DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.185.2019.180724

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ВАЖІЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ВАГОНА

Dmitri Voloshin, Igor Afanasenko, Yaroslav Derevianchuk

Анотація


У статті розглянуто технічні і конструкційні недоліки гальмової важільної передачі рефрижераторного рухомого складу. Проведена оцінка зусиль та напружень, що діють у типовій конструкції передачі цих вагонів при різних режимах. Розраховані на міцність окремі елементи гальмової передачі. Виконана перевірка на міцність спеціалізованих під композиційні колодки важелів за допомогою програмного комплексу Autodesk Inventor. Використовуючи програмний комплекс Siemens Solid Edge, запропоновано їх удосконалення.


Ключові слова


гальмова важільна передача, вантажний вагон, рефрижераторний вагон, гальмові колодки, міцність

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимов П. С., Юдин В. А., Шамаков А. Н., Коржин С. Н. Расчет и проектирование механической и пневматической частей тормозов вагонов: учеб. пособ. Москва: Маршрут, 2005. 248 с.

Асадченко В. Р. Расчет пневматических тормозов железнодорожного подвижного состава : учеб. пособ. Москва: Маршрут, 2004. 120 с.

Бабаєв А. М., Дмитрієв Д. В. Принцип дії, розрахунки та основи експлуатації гальм рухомого складу залізниць: навч. посіб. Київ: ДЕТУТ, 2007. 176 с.

Казаринов В. М., Инозмецев В. Г., Ясенцев В. Ф. Теоретические основы проектирования и эксплуатации тормозов. Москва: Транспорт, 1968. 400 с.

Иноземцев В. Г., Казаринов В. М., Ясенцев В. Ф. Автоматические тормоза. Москва: Транспорт, 1981. 464 с.

Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів: ЦВ-ЦЛ-0013. Київ: ТОВ Видавничий дім «САМ», 2005. 160 с.

Вуколов JI. A. Фрикционные характеристики тормозных колодок из композиционных материалов без асбеста. Тр. ВНИИЖТ. 1987. С. 27-33.

ДСТУ 7598:2014. Вагони вантажні. Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих вагонів колії 1520 мм (несамохідних). Чинний від 2015-07-01. Київ, 2015. 162 с.

Фомін О. В. Оптимізаційне проектування елементів кузовів залізничних напіввагонів та організація їх виробництва: монографія. Донецьк: ДонІЗТ, 2013. 251 с.

Конструирование и расчет вагонов / под ред. проф. В. В. Лукина. Москва: УМК МПС России, 2000. 731 с.

Dong-Chan Lee, Chul-Goo Kang A mechanical brake hardware-in-theloop simulation of a railway vehicle that accounts for hysteresis and pneumatic cylinder dynamics: Advances in Mechanical Engineering 2015, Vol. 7(11) p. 1–11. URL: https://doi.org/10.1177/ 1687814015616086 (last access: 13.06.2019).

Akkus A., Yeğin M. Research on wear rate and mechanical properties of brake sabots (shoes) used in railway rolling stocks: International Journal of Applied Science and Technology 2014. Vol. 4. No. 7. pp. 76-84. URL: .http://www.ijastnet.com/journals/Vol_4_No_7_ December_2014/10.pdf (last access: 13.06.2019).
Flag Counter