DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.185.2019.180804

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВ З РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ

Volodymyr Puzyr, Yurii Datsun, Bohdan Dydak, Olexiy Vitenko

Анотація


Визначення оптимальної виробничої структури локомотиворемонтного підприємства за критерієм максимізації загальних прибутків та обмежень на обсяг інвестицій в статті розглядалось як задача комбінаторної оптимізації. Застосування методів динамічного програмування дозволило визначити індивідуальні варіанти виробничої структури для різних обсягів інвестування. За розрахунками, ключовими підрозділами з високою прибутковістю є: тепловозоскладальний, дизельний та цех гідропередач. «Найважчими», з точки зору інвестування, є підрозділи з ремонту колісних пар та електричних машин. Порівняння частоти появи окремих підрозділів у розрахованих варіантах організаційної структури з їх кількістю у існуючих ремонтних підприємствах регіону показує високу узгодженість. Обчислений коефіцієнт Фішера доводить адекватність запропонованого підходу.


Ключові слова


локомотиворемонтне виробництво, виробнича структура, інвестиційні витрати, ремонтний підрозділ, організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ведомственные нормы технологического проектирования электровозных, тепловозных, моторвагонных депо, экипировочных устройств и пунктов технического обслуживания. Москва: Транспорт, 1991. 47 с.

Сборник типовых проектов локомотивных депо железных дорог СССР. Москва: Транспорт, 1979. 98 с.

Design of Flexible Production Systems – Methodologies and Tools / by T. Tolio. Berlin: Springer, 2009. 300 p.

Manufacturing Systems – Theory and Practice / by G. Chryssolouris. New York: Springer Verlag, 2005. 606 p.

Mohamed Z. Flexible Manufacturing Systems: Planning Issues and Solutions. London: Routledge, 2018. 192 р.

Malakooti B. Operations and Production Systems with Multiple Objectives. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2014. 1114 p.

Puranam, P. Vanneste, B. Corporate Strategy: Tools for Analysis and Decision-Making. Cambridge: University Printing House, 2016. 322 p

Дацун Ю. М. Методи формування віртуальних виробництв з ремонту локомотивів. Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. 2017. № 171. C. 76-82.

Малоземов Н. А., Иунихин А. И., Каплунов М. П. Тепловозоремонтные предприятия. Организация, планирование и управление. Москва: Транспорт, 1979. 264 с.

Tartakovskyi E., Ustenko O., Puzyr V., Datsun Y. Systems Approach to the Organization of Locomotive Maintenance on Ukraine Railways. Rail Transport - Systems Approach / еd. A. Sładkowski. Cham. Springer, 2017. Р. 217-239. doi: 10.1007/978-3-319-51502-1_5.

Дацун Ю. M. Оцінка критеріїв формування віртуального підприємства з ремонту локомотивів. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2017. № 3(233). С. 64–67.

Schwarzbichler M., Steiner C., Turnheim D. Financial Steering: Valuation, KPI Management and the Interaction with IFRS. Cham. Springer, 2018. 480 p.

Korte B, Vygen J. Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. Berlin. Springer Science & Business Media, 2007. 627 p.

Zgurovsky M., Pavlov A. Combinatorial Optimization Problems in Planning and Decision Making: Theory and Applications. Cham. Springer, 2018. 518 p.
Flag Counter