DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.185.2019.180810

РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ НА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДКРИТОГО СПОСОБУ

Roman Ivanovich Gudilin

Анотація


 

У статті розглядаються переваги та недоліки відкритого способу ремонтно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах. Автором наведено досвід виконання робіт відкритим способом з використанням сучасних матеріалів і конструкцій. Наведені приклади ремонту колекторів з використанням склопластикових і поліетиленових ребристих труб. Особливу увагу приділено заміні зруйнованого корозією трубопроводу на заздалегідь виготовлені в заводських умовах блоки, що складаються з профільованого поліетилену і композитної арматури.

Накопичений досвід ремонту та відновлення каналізаційних мереж показує, що відкритий спосіб ремонту та відновлення колекторів неглибокого залягання, особливо в місцях відсутності транспортних магістралей, є більш ефективним у порівнянні із закритим способом. Запропоновано виконання ремонтно-відновлювальних робіт на каналізаційних колекторах неглибокого залягання з використанням клінкерної цегли.

Використання цього матеріалу вимагає використання відкритого способу ремонту із застосуванням пневматичної опалубки.

Наведено економічне порівняння варіантів відновлення трубопроводу з використанням поліетиленових труб і клінкерної цегли з наступним бетонуванням для посилення його несучої здатності.


Ключові слова


каналізаційні мережі, відкритий спосіб, склопластик, поліетилен, клінкерна цегла

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко Д. Ф. Эксплуатация, ремонт и восстановление сетей водоотведения: монография. Харьков: Консум, 2008. 400 с.

Белецкий Б. Ф. Технология прокладки трубопроводов и коллекторов различного назначения. Москва: Стройиздат, 1992. 336 с.

Гончаренко Д. Ф., Клейн Е. Б., Коринько И. В. Ремонтно-восстановительные работы на канализационных сетях в водонасыщенных грунтах. Харьков: Прапор, 1999. 158 с.

Добряев А. А. Опыт ликвидации аварий на сетях водоотведения в г. Харькове. Науковий вісник будівництва. Харків, 2004. Вип. 26. С. 89–94.

Обухов Е. С. Аварии канализационных коллекторов и борьба с ними. Москва: Госстройиздат, 1939. 324 с.

Шматченко В. И., Коринько И. В., Пилиграмм С. С., Добряев А. А. Опыт ремонтно-восстановительных работ на сети водоотведения открытым способом. Науковий вісник будівництва. Харків, 2004. Вип. 27. С. 163–166.

Шматченко B. I., Шмуклер В. С., Гончаренко Д. Ф., Добряев О. А. Технологія відновлення трубопроводу водовідведення відкритим способом в м. Xapкoві. Будівництво України. Київ, 2006. №5. С. 15–19.

Stein D. Jnstandhaltung von Kanalisationen. Berlin : Ernst, 1998. 940 p.

Dohmann М., Fezen Н., Haußman R., Riße Н. Kanalsanierung Vermeidung von Umweltschäden. Воchum : Ruhr Univеrsität, 1999. 18 p.

Ellerhorst S., Schröder M. Wirtschaftlichkein von Maβnahmlu zur Schadensbehebung im öffeutlichen Kanalnetz. KA Korrespondenz Abwasser, Abfall. Berlin, 2000. № 5. P. 674–680.

Berger C., Lohaus J., Wittner A., Schäfes R.. Zustand der Kanalisation in Deutschland. KA Korrespondenz Abwasser, Abfall. Berlin, 2005. № 3. P. 302–311.

Abwasserrohrsysteme. Neubranderburd: Hobas Rohre GmbH, 2013. 10 p.

Гончаренко Д. Ф., Гуділін Р. І. Технологія відновлення каналізаційних колекторів неглибокого залягання з використанням клінкерної цегли. Ефективні технології в будівництві: тези доп. IV міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 бер. 2019 р.). Київ, 2019. С. 57–58.

Гончаренко Д. Ф., Казимагомедов И. Э., Алейникова А. И., Гудилин Р. И. Исследования и выбор состава раствора для устройства сводовой части восстанавливаемого канализационного коллектора. Науковий вісник будівництва. Харків, 2019. Вип. 1(95). С. 107–112.




Flag Counter