DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.186.2019.186142

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРІЄНТУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА ПЛАТФОРМАХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВОКЗАЛІВ УКРАЇНИ

Andrii Prokhorchenko, Mykola Lomotko, Vladimir Belokudrya, Viktoriya Mednyak, Viktoriya Polyakova

Анотація


У роботі запропоновано комплексний підхід до формування системи орієнтування пасажирів на платформах залізничних вокзалів України: секторизація; додаткова інформація змінного і постійного типу; розроблення функцій для мобільного додатка. Для теоретичного обґрунтування запропонованої системи орієнтування в роботі з використанням інструменту імітаційного моделювання AnyLogic проведено моделювання різних сценаріїв посадки пасажирів у поїзди на платформі Харків-Пасажирський. Розроблені додаткові функції для мобільного додатка пасажира. Це дозволить зменшити дезорієнтацію пасажирів, покращити якість сервісу на вокзалах і підвищить надійність графіка руху поїздів на пасажирських станціях України.


Ключові слова


система орієнтування, залізничний вокзал, пасажиропотік, секторизація, моделювання, мобільний додаток, AnyLogic

Повний текст:

PDF

Посилання


Прохорченко А. В., Паламарчук В. В. Удосконалення системи орієнтування пасажирів на залізничних вокзалах України в умовах упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів. Зб. наук. праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків: УкрДУЗТ, 2017. Вип. 169. С. 213–224.

Gibson D. The Wayfinding Handbook: Information Design for Public Places. Princeton Architectural Press. 1st edition. 2009. 152 p

Golledge G. R. Wayfinding behavior cognitive mapping and other spatial process. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London. 1999. 448 p.

Managed Stations Wayfinding. Design Guidelines & Specifications: Technical Specifications by Network Rail, Kings Place 90 York Way London, 2011. 123 р.

Wayfinding: designing passenger-friendly rail stations with virtual reality. Railway technology: веб-сайт railway technology. URL: https://www.railway-technology.com/ features/wayfinding-designing-passenger-friendly-rail-stations-virtual-reality/.

Saudi Railways Organisation. Haramain High Speed Rail Wayfinding Strategy Wayfinding Principles. HHR-P1P2-S1-A-RP-0003. May 2010. URL: http://www.renfe.com/docs/ SenaleticaEstacionesHHSRFoster.pdf.

Villalobos N. F., Cazorla M. P. Perception and Wayfinding at Cultural Sites. The International Journal of Visual Design. 2018. Vol. 12(4). 95 p. Doi: https://doi.org/10.18848/2325-1581/CGP/v12i04/19–34.

Ahn S.-H., Antonius Bekti J. K., Cheng L.-C., Clark E., Robertson M., Salita R. Real-time Information System for Spreading Rail Passengers across Train Carriages: Agent-based Simulation Stud. Australasian Transport Research Forum. 2016. Proceedings 16–18 November 2016. Melbourne, Australia. 13 p.

Бутько Т. В., Прохорченко А. В., Журба О. О. Формування моделі організації пасажиропотоків при здійсненні пересадок на залізничному вокзалі з використанням колективного інтелекту. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2006. Вип. 3/2. C. 6–9.

Thalmann D., Musse S. R. Crowd simulation / London: Springer. – 2007. – 242 р.

Ahn Y., Kowada T., Tsukaguchi H., Vandebona U. Estimation of Passenger Flow for Planning and Management of Railway Stations. Transportation Research Procedia. 2017. Vol. 25. P. 315-330. Doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.408.

Мобільний додаток «Transit Planner Norikae Annai». Appgrooves: веб-сайт. URL: https://appgrooves.com/app/japan-transit-planner-norikae-annai-by-jorudan-co-ltd (Last accessed: 15.08.2019).

Мобільний додаток «DB Bahnhof Live». DB Bahnhof Live: веб-сайт. URL: https://www.bahnhof.de/bahnhof-de/ueberuns/db_bahnhof_live-519228 (Last accessed: 15.08.2017).

Borshchev Andrei The Big Book of Simulation Modeling. Multimethod Modeling with AnyLogic 6. Kindle Edition. Amazon Digital Services LLC. 2015. 614 p.

ДСТУ 004-201Х: 2017. Пожежна безпека. Загальні положення [Чинний з 2017–07–20]. Вид. офіц. Київ : Національний стандарт України, 2017. 126 с.
Flag Counter