DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.186.2019.186169

РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ І КОНСТРУКЦІЙ

Olena Vasylivna Romashko, Vasyl Mykolayovych Romashko

Анотація


 

Здійснено критичний аналіз існуючих методів розрахунку залишкового ресурсу залізобетонних елементів і конструкцій за строгістю постановки вихідної задачі та способом її розв’язання. Окреслено найважливіші положення універсальної методики розрахунку залишкового енергетичного ресурсу залізобетонних елементів і конструкцій в умовах тривалої експлуатації. В її основу покладено деформаційно-силову модель опору залізобетону загалом і гіпотезу незмінності в одиниці об’єму і незалежності від режиму завантаження потенціальної енергії деформування залізобетонного елемента. Зазначену гіпотезу реформовано до енергетичного критерію вичерпання несучої здатності залізобетонних елементів за різних режимів навантаження. 


Ключові слова


залишковий ресурс, залізобетонні елементи, деформаційно-силова модель, енергетичний критерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. Київ: Держбуд України, 1999. 153 с. (Інформація та документація).

ДБН В.1.2-14-2008. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 43 с. (Національні норми України).

ДСТУ Б В.2.6-156: 2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. [Чинний від 01.06.11]. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 123 с. (Стандарт України).

Самолинов Н. А. Использование неразрушающих методов контроля прочности конструкций при определении остаточного ресурса зданий и сооружений. Сейсмостойкое строительство, безопасность сооружений. 2002. № 3. С. 8–10.

Шматков С. Б. Расчёт остаточного ресурса строительных конструкций зданий и сооружений. Вестник ЮУрГУ: Строительство и архитектура. 2007. Вып. 5. № 22. С. 56-57.

Основы диагностики технических устройств и сооружений / Г. А. Бигус, Ю. Ф. Даниев, Н. А. Быстрова, Д. И. Галкин. Mосква: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. 445 с.

Самигуллин Г. Х. Алгоритм расчета остаточного ресурса производственных зданий и сооружений по значениям параметров технического состояния. Инновационная наука. 2016. № 1. С. 124-128.

Existing models residual life assessment of structures and their comparative analysis / M. Volkov et al. Procedia Engineering. 2016. Vol. 165. P. 1801-1805. (Цитується в SCOPUS).

Выбор метода расчета остаточного ресурса зданий и сооружений / Акулов А. С. и др. Научные труды КубГТУ. 2015. № 10. URL: http://ntk.kubstu.ru/file/568 (дата звернення: 21.08.2019).

Болотин В. В. Методы теории вероятностей и теории надёжности в расчётах сооружений. Москва: Стройиздат, 1982. 352 с.

Сущев С. П., Самолинов Н. А., Адаменко И. А. Остаточный ресурс конструкций (сооружений) и возможные методы его оценки. Предотвращение аварий зданий и сооружений: сб. науч. трудов. 2009. Вып. 8. С. 320–327.

Клименко Є. В. Технічний стан будівель та споруд : монографія. Одеса: ОДАБА, 2010. 284 с.

Беляев С. М. Расчет остаточного ресурса зданий с учетом запаса несущей способности конструкций. Вестник СГАСУ: Градостроительство и архитектура. 2013. № 3(11). С. 22–25.

Визначення параметрів залишкового експлуатаційного ресурсу житлових будинків перших масових серій / М. П. Куркін та ін. Наука і будівництво. 2014. № 2. С. 28-30.

Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: зб. наук. статей за 2007-2009 рр. / Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. Київ: ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, 2009. 709 с.

Голоднов А. И., Слюсар Ю. Н. Остаточный ресурс железобетонных балок, эксплуатирующихся в условиях агрессивной среды. Зб. наук. праць Українського ін-ту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. 2013. Вип. 12. С. 110-117.

Семиног М. М., Голоднов О. І. Діагностика технічного стану та визначення залишкового ресурсу будівельних конструкцій. Дороги і мости. 2009. Вип. 11. С. 285-290.

Ромашко В. М. Деформаційно-силова модель опору бетону і залізобетону: монографія. Рівне: О. Зень, 2016. 424 с.

Ромашко В. М. Жорсткість та модуль деформацій бетону в деформаційній моделі. Бетон и железобетон в Украине. 2007. № 6. С. 2–6.

EN 1992-1-1. Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings. [Final Draft, December, 2004]. Brussels: CEN. 2004. 225 p. (Європейський стандарт).

Ромашко В. М., Ромашко О. В. Розрахунок тріщиностійкості залізобетонних елементів з урахуванням рівнів утворення нормальних тріщин. Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ. 2018. Вип. 181. С. 58-65.

Ромашко О. В., Ромашко В. М. Щодо оцінювання зчеплення арматури з бетоном. Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ. 2018. Вип. 179. С. 92-99.
Flag Counter