DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.186.2019.186343

МЕТОДИКА ЙМОВІРНІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ МІЦНОСТІ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОБЛИЦЮВАНЬ НАПІРНИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ ТУНЕЛІВ ГЕС І ГАЕС В ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Oleksandr Vaynberg

Анотація


У статті в рамках теорії надійності складних технічних систем розроблено методику ймовірнісного оцінювання міцності монолітних залізобетонних облицювань напірних гідротехнічних тунелів ГЕС і ГАЕС в експлуатаційний період. Запропоновано алгоритм розв’язання поставленої ймовірнісної задачі методом Монте-Карло. На основі запропонованого алгоритму в ПрАТ «Укргідропроект» розроблено комп'ютерну програму. Наведено результати розрахунку ймовірності руйнування облицювання підвідного тунелю Дністровської ГАЕС.


Ключові слова


напірний гідротехнічний тунель, залізобетонне облицювання тунелю, імовірність руйнування, метод Монте-Карло

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008. Система надійності та безпеки у будівництві. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT). Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 81 с.

ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 73 с.

ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробітки. Гідротехнічні споруди. Основні положення. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 37 с.

EN 1990:2001. Eurocode: Basis of structure design. Brussells: CEN, 2002. 89 p.

СНиП 2.06.09-84. Тоннели гидротехнические / Госстрой СССР. Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. 19 с.

Вероятностные методы оценки надежности грунтовых гидротехнических сооружений / Е. Н. Беллендир, Д. А. Ивашинцов, Д. В. Стефанишин, О. М. Финагенов, С. Г. Шульман. Санкт-Петербург: Изд-во «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2003. Т. 1. 554 с.; 2004. Т. 2. 524 с.

Вайнберг А. И. Надежность и безопасность гидротехнических сооружений. Избранные проблемы. Харьков: Изд-во «Тяжпромавтоматика», 2008. 304 с.

Векслер Ф. Б., Ивашинцов Д. А., Стефанишин Д. В. Надежность, социальная и экологическая безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и принятие решений. Санкт-Петербург: Изд-во «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2002. 592 с.

Matos J. C., Moreira V. N., Valente I. B., Cruz P.J.S., Neves L. C., Galvão N. Probabilistic-based assessment of existing steel-concrete composite bridges – Application to Sousa River Bridge. Engineering Structures. 2019. Vol. 181. P. 95-110.

Вайнберг А. И. Оценка вероятности обрушения стены тоннельной выработки методом статистической параболизации. Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. Ч. 5. Рівне, 2002. Вип. 5(18). С. 24–32.

Вайнберг А. И. Алгоритм определения вероятности потери прочности сталежелезобетонной обделки высоконапорного тоннеля. Гидроэнергетика Украины. 2013. № 1. С. 24–32.

СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений / Минэнерго СССР. Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. 32 с.

Вайнберг А. И. Расчет прочности железобетонной обделки напорного тоннеля с учетом работы бетона. Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. Технічні науки. Рівне, 2013. Вип. 2 (62). С. 37–46.

ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво в сейсмічних районах України / Мінрегіон України. Київ: ГП «Укрархбудинформ», 2014. 110 с.
Flag Counter