DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.186.2019.186372

ВАПНЯНО-ГІПСОВІ В'ЯЖУЧІ В ТЕХНОЛОГІЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ CaO – Al2O3 – SiO2

Sergey Logvinkov, Oksana Borysenko, Andriy Ivashura, Halyna Popenko

Анотація


У статті розглядаються питання технології теплоізоляційних матеріалів на основі псевдоволастоніту та анортиту на прикладах ряду експериментальних складів ливарних мас з варіюванням кількості в'яжучого, співвідношення вапно / гіпс, додавання глинозему. Аналізуються технологічні параметри: вологість ливарних мас, час закінчення тужавлення і температура випалу зразків, а також фізико-механічні властивості матеріалів: уявна щільність, межа міцності при стисненні і загальна усадка. Наводяться результати рентгенофазового аналізу проб матеріалів і особливості формування мікропористості за результатами петрографічного аналізу. Пропонуються варіанти видозмін технології для розширення функціональної придатності матеріалів і підвищення їхніх фізико-механічних властивостей.


Ключові слова


вапно, гіпс, ливарні маси, воластоніт, анортит, пісок, глинозем, мікропористість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бережной А. С. Многокомпонентные системы окислов. Киев: Наукова думка, 1970. 544 с.

Логвинков С. М., Вернигора Н. К., Шаповал В. П., Бурак Н. П. Термодинамика фазовых равновесий системы СаО – MgO – Al2O3 – SiO2 в решении проблем керамического материаловедения. Термодинамика и материаловедение: труды 5 семинара СОРАН-УрОРАН. Новосибирск: ИНХ им. А. В. Николаева СО РАН, 2006. С. 48–49.

Шабанова Г. Н., Цапко Н. С., Логвинков С. М. Субсолидусное строение системы СаО – ВаO – Al2O3 – SiO2. Часть 1. Термодинамический анализ фазовых равновесий в системе СаО – ВаO – Al2O3 – SiO2. Огнеупоры и техническая керамика. 2007. № 1. С. 4–10.

Marie-Noëlle de Noirfontaine, Sandrine Tusseau-Nenez, Caroline Girod-Labianca, V. Pontikis. CALPHAD formalism for Portland clinker: thermodynamic models and databases. Journal of Materials Science, Springer Verlag. 2012. 47 (3). Р. 1471-1479.

Логвинков С. М. Твердофазные реакции обмена в технологии керамики: монография. Харьков: Издательство ХНЭУ, 2013. 248

с.

Фазоутворення в системі «глина – тоберморит» при випалі / З. І. Боровець та ін. Збірник наукових праць ПАТ «УКРНДІВОГНЕТРИВІВ ім. А.С. Бережного». 2014. № 114. С. 106–115.

Волластонит / под ред. В. П. Петрова. Москва: Наука, 1982. 112 с.

Влияние суперпластифицирующих поликарбонатных добавок на физико-механические свойства высокоглиноземистого цемента / С. М. Логвинков и др. Вісник НТУ «ХПІ». 2006. Вип. 43. С. 143–152.

Logvinkov S. M., Shabanova G. N., Shumejko V. N., Kryvtsova N. K. Complex modifying additives with application of the silicacontaining waste for Portland cement composition. 18 International Baustofftagung, 12–15 September, 2012. Tagungsbericht. Band 1. Weimar, Bundesrepublik, Deutschland. Weimar, 2012. S. 923–928.

Пат. 93092 України. Спосіб виготовлення синтетичного воластоніту. МПК С04В 35/057, 35/16, 35/64, 35/66. № а 200900234; заявл. 13.01.2009; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.

Пат. 101580 України. Шихта для синтезу воластоніту. МПК С04В 35/03. № а 201202449; заявл. 25.06.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7.

Пона М. Г., Боровець З. І., Кобрин О. В., Кочубей В. В. Використання гідротермальної обробки в технології воластоніту. Вісник НУ «Львівська політехника». Львів: НУ «ЛП», 2012. № 726. С. 303–308.

Shulypa О., Vakhula Y., Borovets Z., Pona М., Solokha І. Low-temperature roasted wollastonite in designingeasily meltable glazes of an increased hardness. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. Vol. 3, № 11 (75). Р. 14–18.
Flag Counter