DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.186.2019.186434

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ РЕСУРСІВ У ЛОКОМОТИВНОМУ ДЕПО

Oleksandr Krasheninin, Dmytro Sulezhko, Egor Kuzmin

Анотація


Поступовий перехід економіки на ринкові відносини передбачає впровадження логістичних принципів в усі гілки господарства. Необґрунтовані розміри запасів на підприємстві можуть спричиняти невиправдані витрати на його утримання або втрату якості. У статті аналізується зв'язок між розміром замовлення для поповнення запасів локомотивного депо і часом наступного замовлення з метою визначення його оптимального обсягу і часу виконання замовлення.


Ключові слова


запас, розмір замовлення, час виконання замовлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаджинский А. М. Основы логистики. Москва: ИВЦ «Маркетинг», 1995. 214 с.

Бирман И. Я., Пугачев В. Ф., Волконский В. А. Оптимальный план отрасли. Москва: Экономика, 1970. 431 с.

Forster M. Review of The Use of GIS in the Marketing and Planning of Logistics Services. Logistics Research Paper. 2000. 128 p.

Speranza M. Trends in transportation and logistics. European Journal of Operational Research. 2018. 836 p.

Lomotko D., Alyoshinsky E., Zambrybor G. Methodological Aspect of the Logistics Technologies Formation in Reforming Processes on the Railways. Transportation Research Procedia. 2016. 131 р.

Паламарчук М. В., Крашенінін О. С., Кривошея Ю. В. Моделювання парку ТРС на перехідний період поступової його зміни. Зб. наук. праць ДонІЗТ. Донецьк: ДонІЗТ, 2009. С. 61-67.

Сытник В. Ф., Карагодова Е. А. Математические модели в планировании и управлении предприятием. Киев: Вища шк. Головное изд-во, 1985. 214 с.

Петраков Н. Я. Экономико-математические исследования затрат и результатов. Москва: Наука, 1976. 270 с.

Крашенінін О. С., Фалендиш А. П., Шапатіна О. О., Одегов М. М. Концепція розвитку і реструктуризації локомотивного депо. Зб. наук. праць ДонІЗТ. Донецьк: ДонІЗТ, 2011. С. 133-136.

Крашенінін О. С., Гринів Ю. В., Максимов М. В. Методика оцінки терміну виробництва нового ТРС для заміни експлуатованого ТРС, ресурс якого наблизився до граничного. Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Харків: УкрДАЗТ, 2012. С. 247-250.

Овчаров Л. А. Прикладные задачи теории массового обслуживания. Москва: Машиностроение, 1969. 324 с.
Flag Counter