УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ СТАНДАРТУ UN/EDIFACT

Автор(и)

  • Denis Lomotko Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Svetlana Korneychuk Державний вищий навчальний заклад «Слов’янський коледж транспортної інфраструктури», Ukraine
  • Daria Kravchenko Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.187.2019.196309

Ключові слова:

UN/EDIFACT, обмін, АРМ, стандарт, послуги, документообіг, транспорт

Анотація

Актуальність даної теми полягає у зростаючих вимогах i потребах клієнтів. Процеси глобалізації i все більш сильний тиск з боку ринкових конкурентів схиляють сучасні підприємства до інтеграції в рамках ланцюгів постачання. Таке рішення призводить до більшої спеціалізації в результаті поділу завдань мiж окремими ланками ланцюга, зменшення операційних витрат, розподілу ризику, користі та iнформацiї, пов’язаної зi здійснюваними діями, а також інтеграції дій i результативної кооперації з метою більш досконалого обслуговування кінцевого клієнта i здобуття конкурентної переваги. По мiрi зміни моделі конкурування – з суперництва між поодинокими фірмами до суперництва між цілими ланцюгами поставок – традицiйнi стосунки між постачальниками i споживачами замінює укладання i утримання довгострокових партнерських зв’язків [9].

Саме тому пропонується взяти за основу міжнародний стандартUN / EDIFACT. Запропонований стандарт переважає за межами Північної Америки, ЄС та країнами СНД.

Біографії авторів

Denis Lomotko, Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту

Svetlana Korneychuk, Державний вищий навчальний заклад «Слов’янський коледж транспортної інфраструктури»

викладач

Daria Kravchenko, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Система міжнародних стандартних повідомлень в інтернет-комерції. URL: https://studme.com.ua/191105227688/pravo/sistema_mezhdunarodnyh_standartnyh_soobscheniy_internet-kommertsii.htm (дата звернення: 07.11.2019).

Губин С. В., Боярчук А. В. Информационные технологии в логистике: курс лекций для высших технических учебных заведений. Киев: Миллениум, 2009. 60 с.

Ломотько Д. В. Маркетинг і логістика: консп. лекцій. Харків: УкрДАЗТ, 2003.

Рекомендації з техніко-економічних розрахунків окремих показників експлуатаційної роботи залізниць. Київ: Транспорт України, 2002.

ISO 7372-86 "Trade data interchange. Trade data elements directory. First edition. 1986-03-01" (Довідник елементів даних).

ISO 9735-88 "EDI for administration, commerce and transport (EDIFACT). Syntax rules. 1988-07-15" (Синтаксичні правила EDIFACT ООН).

Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 07.11.2019).

Короткий курс лекцій з дисципліни «Логістика». URL: https://studme.com.ua/ 1584072014244/logistika/logistika.htm (дата звернення: 07.11.2019).

Іващук В. Р. Формування інструментів логістичного забезпечення перевезень вантажів на залізниці. Залізничний транспорт України. 2011. № 5. С. 20–23.

Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств. URL: http://www.kdu.edu.ua/new/lekcii/3_2.pdf (дата звернення: 07.11.2019).

Lomotko D. V., Alyoshinsky E. S., Zambrybor G. G. Methodological Aspect of the Logistics Technologies Formation in Reforming Processes on the Railways. Transportation Research Procedia. 2016. URL: https://doi.org/10.1016 /j.trpro.2016.05.482.

Балака Є. І., Зоріна О. І., Колесникова Н. М., Писаревський І. М. Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті: навч. посіб. Харків: УкрДАЗТ, 2005. 210 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-29

Номер

Розділ

Статті