DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.187.2019.196309

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ СТАНДАРТУ UN/EDIFACT

Denis Lomotko, Svetlana Korneychuk, Daria Kravchenko

Анотація


Актуальність даної теми полягає у зростаючих вимогах i потребах клієнтів. Процеси глобалізації i все більш сильний тиск з боку ринкових конкурентів схиляють сучасні підприємства до інтеграції в рамках ланцюгів постачання. Таке рішення призводить до більшої спеціалізації в результаті поділу завдань мiж окремими ланками ланцюга, зменшення операційних витрат, розподілу ризику, користі та iнформацiї, пов’язаної зi здійснюваними діями, а також інтеграції дій i результативної кооперації з метою більш досконалого обслуговування кінцевого клієнта i здобуття конкурентної переваги. По мiрi зміни моделі конкурування – з суперництва між поодинокими фірмами до суперництва між цілими ланцюгами поставок – традицiйнi стосунки між постачальниками i споживачами замінює укладання i утримання довгострокових партнерських зв’язків [9].

Саме тому пропонується взяти за основу міжнародний стандартUN / EDIFACT. Запропонований стандарт переважає за межами Північної Америки, ЄС та країнами СНД.


Ключові слова


UN/EDIFACT, обмін, АРМ, стандарт, послуги, документообіг, транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Система міжнародних стандартних повідомлень в інтернет-комерції. URL: https://studme.com.ua/191105227688/pravo/sistema_mezhdunarodnyh_standartnyh_soobscheniy_internet-kommertsii.htm (дата звернення: 07.11.2019).

Губин С. В., Боярчук А. В. Информационные технологии в логистике: курс лекций для высших технических учебных заведений. Киев: Миллениум, 2009. 60 с.

Ломотько Д. В. Маркетинг і логістика: консп. лекцій. Харків: УкрДАЗТ, 2003.

Рекомендації з техніко-економічних розрахунків окремих показників експлуатаційної роботи залізниць. Київ: Транспорт України, 2002.

ISO 7372-86 "Trade data interchange. Trade data elements directory. First edition. 1986-03-01" (Довідник елементів даних).

ISO 9735-88 "EDI for administration, commerce and transport (EDIFACT). Syntax rules. 1988-07-15" (Синтаксичні правила EDIFACT ООН).

Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 07.11.2019).

Короткий курс лекцій з дисципліни «Логістика». URL: https://studme.com.ua/ 1584072014244/logistika/logistika.htm (дата звернення: 07.11.2019).

Іващук В. Р. Формування інструментів логістичного забезпечення перевезень вантажів на залізниці. Залізничний транспорт України. 2011. № 5. С. 20–23.

Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств. URL: http://www.kdu.edu.ua/new/lekcii/3_2.pdf (дата звернення: 07.11.2019).

Lomotko D. V., Alyoshinsky E. S., Zambrybor G. G. Methodological Aspect of the Logistics Technologies Formation in Reforming Processes on the Railways. Transportation Research Procedia. 2016. URL: https://doi.org/10.1016 /j.trpro.2016.05.482.

Балака Є. І., Зоріна О. І., Колесникова Н. М., Писаревський І. М. Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті: навч. посіб. Харків: УкрДАЗТ, 2005. 210 с.
Flag Counter