DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.187.2019.196345

ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ МІСТА ШЛЯХОМ ДОЦІЛЬНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАРШРУТУ

Viktor Stadnyk, Olexandr Lykhodii, Olha Sakno, Tatyana Kolesnikova

Анотація


 

У статті розглядаються напрями удосконалення організації транспортного процесу міста шляхом доцільності відкриття маршруту. Розглянуто маршрутну систему та основи її побудови. Розроблені конкретні заходи щодо поліпшення обслуговування населення за рахунок інформаційного забезпечення таких транспортно-експлуатаційних задач, як коригування маршрутної системи, перерозподіл рухомого складу між маршрутами, регулювання їх випуску на лінію та ін. Розраховано техніко-економічне обґрунтування доцільності відкриття маршруту (за даними 2018 р. м. Дніпро, маршрут 146а). Визначено, що збільшення пасажиромісткості міського транспорту дає прибутку більше ніж 16 тисгрн на місяць на один автобус, витрати на один оборотний рейс близько 400 грн, рентабельність проекту становила 16,4 %.


Ключові слова


транспортний процес, маршрут, транспортна система, техніко-економічні показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Корчагин В. А., Гринченко А. В., Суворов В. А. Определение пассажиропотока на автобусном маршруте города. Автотранспортное предприятие. 2006. Вип. 2. С. 38–42.

Логачов Є. Г., Гілевська К. Ю. Удосконалення організації роботи автобусів на маршруті за критеріями якості. International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE» (Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Achievements and Their Practical Application (October 20–21, 2015, Dubai, UAE)»). 2015. No 3(3), Vol. 1. P. 63–67.

Vdovychenko V., Nagornyy Y. The formation of the methodological level of evaluation system efficiency of urban public transport. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 2016. № 3/3 (81). Р. 44–51

Логачов Є. Г., Платонова К. Ю. Мінімізація залучення перевізного ресурсу на маршруті міської пасажирської транспортної системи із урахуванням якості обслуговування пасажирів. Вісник Національного транспортного університету. 2004. Вип. 9. С. 169–173.

Brenner N., Schmid C. The ‘urban age’ in question. International Journal of Urban and Regional Research. 2014. Т. 38, № 3. Р. 731–755.

Шураков Я. П. Зарубежный опыт организации обслуживания пассажиров городским пассажирским транспортом. Автотранспортное предприятие. 2008. Вип. 9. С. 18–21.

Сайт державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.12.2019).

Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: наказ Міністерства інфраструктури України № 480 від 15.07.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1282-13 (дата звернення: 12.12.2019).

Лазарев Ю. Г., Синицына Е. Б. Современное состояние проблемы совершенствования транспортной инфраструктуры. Технико-технологические проблемы сервиса. 2013. № 4 (26). C. 71–74.

Ding H., Hu Z., Song Y. Value of the energy storage system in an electric bus fast charging station. Applied Energy. 2015. Vol. 157. P. 630–639.

Vuchic V.R. Urban Transit Systems and Technology. New Jersey, 2007. 602 p.

Андреев К. П., Терентьев В. В. Современные проблемы городского пассажирского транспорта. Научный альманах. 2016. Вип. 11(2). С. 19–21.

Energy efficiency analysis of a series plug-in hybrid electric bus with different energy management strategies and battery sizes / X. Hu, N. Murgovski, L. Johannesson, B. Egardt. Applied Energy. 2013. Vol. 111. P. 1001–1009.

Электробус на суперконденсаторах для городских перевозок / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, Е. В. Быкова, А. В. Пидгора. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 2016. Вип. 72. C. 29–34.

Удосконалення організації транспортного процесу міста шляхом впровадження автоматизованої системи управління / В. І. Стадник, О. П. Сакно, В. І. Андрейченко, В. А. Доля, С. В. Меркотан. Наукові праці міжнар. наук.-практ. конф. «Новітні технології розвитку авто-мобільного транспорту» (16–19 жовт. 2018 р. м. Харків, ХНАДУ). Харків, 2018. С. 185–187.
Flag Counter