DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.187.2019.196351

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ ГАЛЬМОВОЇ ВАЖІЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ВІЗКІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

Vasyl Ravlyuk, Mykola Ravliuk, Vitalii Hrebeniuk, Mariia Tkachuk

Анотація


У статті наведено результати досліджень, які дозволяють вирішити проблему сповільнення ненормативного зносу гальмових колодок вантажних вагонів АТ «Укрзалізниця». У результаті досліджень розроблено квазідинамічні моделі процесів гальмування й виконана оцінка відповідних конструктивних рішень щодо поліпшення роботи гальмової системи вантажних вагонів.

На підставі проведених досліджень вирішено створити експериментальну серію модернізованих розпірок тріангелів гальмових важільних передач в умовах вагоноремонтного підприємства. Для проведення розширених дослідних випробовувань на мережі АТ «Укрзалізниця» запропоновано модернізовані тріангелі встановити на трьохелементні візки вантажних вагонів.


Ключові слова


вантажний вагон, гальмова важільна передача, гальмова колодка, клиноподібний та дуальний знос, квазідинамічні моделі

Повний текст:

PDF

Посилання


Нечволода С. І., Романюха М. О., Нечволода К. С. Проблеми нерівномірного зносу гальмівних колодок у вантажних вагонах. Зб. наук. праць. Харків: УкрДАЗТ, 2007. Вип. 86. С. 50–56.

Пути совершенствования конструкции тележки грузового вагона / А. А. Босов, С. В. Мямлин, В. Я. Панасенко, И. В. Клименко. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Днепропетровск, 2009. С. 27–32.

Устройство по равномерному износу тормозных колодок 1180.000. Технические условия. ТУ 32 ЦВ 1351-80. Москва, 1974. 6 с.

Радзиховский А. А., Омельяненко И. А., Тимошина Л. А. Устройство отвода тормозных колодок. Вагонный парк. 2009. № 11/12. С. 18–21.

Тележки ZK1 полувагонов, построенных в КНР / Е. П. Блохин, К. Т. Алпысбаев, В. Я. Панасенко [и др.]. Вагонный парк. 2012. № 9 (66). С. 12–14.

Ловська А. О. Дослідження динамічної навантаженості вагона-платформи з контейнерами при перевезенні на залізничному поромі. Залізничний транспорт України. 2017. № 2. С. 16–20.

Підсилюючий пристрій до паралельного відведення колодок від коліс у гальмівній системі візків вантажних вагонів: пат. 121889 Україна, МПК51 В60Т 1/02 (2006.01), В61Н 15/00, В61Н 13/00. № 121889 / Равлюк В. Г., Нечволода С. І.; заявник та патентовласник Укр. держ. акад. залізн. трансп.; заявл. 24.04.17 ; опубл. 26.12.17, Бюл. № 24. 12 с.

Равлюк В. Г. Дефініція особливостей дуального зносу гальмових колодок вантажних вагонів. Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Вип. 183. С. 46–59. doi.: 10.18664/1994-7852.183.2019. 169643

Спосіб і пристрій для підвищення довговічності та надійності механічної частини гальмівної системи вантажних вагонів: пат. 118624 Україна, МПК В61Н 15/00, В61Н 13/36 (2006.01), В61Н 13/22 (2006.01); № 118624 / Равлюк В. Г., Нечволода С. І.; заявник та патентовласник Равлюк В. Г., Нечволода С. І. заявл. 19.07.17; опубл. 11.02.19, Бюл. № 3. 15 с.

Равлюк В. Г. Спрощений кінетостатичний аналіз гальмової важільної передачі візків вантажних вагонів. Зб. наук. пр. Держ. ун-ту інфраструктури та технологій. Серія: Транспортні системи і технології. Київ: 2018. Вип. 32 (1). С. 55–70.

Равлюк В. Г. Дослідження особливостей дуального зносу колодок у гальмовій системі вантажних вагонів. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2019. Вип. 2 (80). С. 111–126. doi: 10.15802 / stp2019 / 166114.

Bureika G. & Mikaliunas S. Research on the compatibility of the calculation methods of rolling‐stock brakes. Transport. Vol. 23. Issue 4. 2008. P. 351–355.

Liudvinavicius L. & Lingaitis L. P. Electrodynamic braking in high‐speed rail transport. Transport. Vol. 22. Issue 3. 2007. P. 178–186.

Vernersson T. Temperatures at railway tread braking. Part 1: Modeling, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F. Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 221. Issue 2. 2007. P. 167–182.

Vernersson T. Temperatures at railway tread braking. Part 2: Calibration and numerical examples. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F. Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 221. Issue 4. 2007. P. 429–441.

Teimourimanesh S., Vernersson T., Lunden R., Blennow F., Meinel M. Tread braking of railway wheels – temperatures generated by a metro train. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F. Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 228. Issue 2. 2014. P. 210–221.

Teimourimanesh S., Vernersson T., Lunden R. Modelling of temperatures during railway tread braking: Influence of contact conditions and rail cooling effect. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F. Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 228. Issue 1. 2014. P. 93–109.

Sharma R. C. Recent advances in railway vehicle dynamics. Int. J. Vehicle Structures & Systems. Vol. 4. Issue 2. 2012. P. 52–63.

Sharma R. C. Ride analysis of an Indian railway coach using Lagrangian dynamics. Int. J. Vehicle Structures & Systems. Vol. 3. Issue 4. 2011. P. 219–224.

Sharma R.C. Modeling and simulations of railway vehicle system. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research. Vol. 1. Issue 1. 2014. P. 55–66.

Sharma R. C. Sensitivity Analysis of ride behaviour of Indian railway Rajdhani coach using Lagrangian Dynamics. Int. J. Vehicle tructures & Systems. Vol. 5. Issue 3-4. 2013. P. 84–89.

Sharma R. C. Parametric analysis of rail vehicle parameters influencing ride behavior. International Journal of Engineering Science and Technology. Vol. 3. No. 8. 2011. P. 54–65.

Sharma R. C. Stability and eigenvalue analysis of an Indian railway general sleeper coach using Lagrangian dynamics. Int. J. Vehicle Structures & Systems. Vol. 5. Issue 1. 2013. P. 9–14.

Sharma R. C., Dhingra M., Pathak R. K., Kumar M. Magnetically Levitated Vehicles Suspension, propulsion and guidance. International Journal of Engineering Research & Technology. Vol. 3. Issue 11. 2014. P. 5–8.

Sharma R. C., Dhingra M., Pathak R. K., Kumar M. Air cushion vehicles: Configuration, resistance and control. Journal of Science. Vol. 4. Issue 11. 2014. P. 667–673.

Vakkalagadda M. R. K., Srivastava D. K., Mishra A., Racherla V. Performance analyses of brake blocks used by Indian Railways. Original Research Article. 2015. Vol. 328-329. P. 64–76.
Flag Counter