ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ВЕРМИКУЛІТОВОГО ПОРОШКУ НА СТРУКТУРУ ГІПСОВОГО В’ЯЖУЧОГО МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ

Автор(и)

  • Armen Atynian Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Ukraine
  • Kateryna Bukhanova Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Ukraine
  • Liudmyla Trykoz Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Svitlana Kamchatnaya Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.188.2019.206080

Ключові слова:

в’яжуче гіпсове, вермикуліт, міцність при стиску, структура, скануюча електронна мікроскопія

Анотація

У статті досліджується вплив фракцій тонкодисперсного вермикуліту на мікроструктуру гіпсового в’яжучого, оскільки саме вона визначає фізико-механічні й теплотехнічні властивості кінцевого гіпсового виробу. Показано, що добавка тонкодисперсного вермикулітового порошку фракції 0,01 мм у кількості 2 % від маси гіпсу є оптимальною для формування щільної мікроструктури гіпсового каменю. Методом скануючої електронної мікроскопії підтверджено утворення однорідної суцільної структури із щільним розташуванням кристалів гіпсу.

Біографії авторів

Armen Atynian, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

канд. техн. наук, доцент кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

Kateryna Bukhanova, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

аспірант

Liudmyla Trykoz, Український державний університет залізничного транспорту

д-р техн. наук, професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд

Svitlana Kamchatnaya, Український державний університет залізничного транспорту

канд. техн. наук, доцент кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою

Посилання

Alaa M. Rashad. Vermiculite as a construction material – A short guide for Civil Engineer. Construction and Building Materials. 2016. Vol. 125. Р. 53–62. URL: https://doi.org/ 10.1016/j.conbuildmat.2016.08.019 (last access: 20.02.2020).

Swaminathan P., Bavitha B. Behaviour of concrete by replacing aggregates using vermiculite and insulator waste. International Journal of Recent Trends in Engineering and Research. 2019. Vol. 5 (1). Р. 30–35. URL: http://dx.doi.org/10.23883/ ijrter.conf.20190322.004.vgvr1 (last access: 20.02.2020). 3. Schug B., Mandel K., Schottner G., Shmeliov A., Nicolosi V., Baese R., Pietschmann B., Biebl M., Sextl G. A mechanism to explain the creep behavior of gypsum plaster. Cement and Concrete Research. 2017. Vol. 98. P. 122–129. URL: doi:10.1016/j.cemconres.2017.04.012 (last access: 20.02.2020).

Du Z., She W., Zuo W., Hong J., Zhang Y., Miao C. Foamed gypsum composite with heat-resistant admixture under high temperature: Mechanical, thermal and deformation performances. Cement and Concrete Composites. 2020. Vol. 108. P. 103549. URL: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.cemconcomp.2020.103549 (last access: 20.02.2020).

Schug, B., Mandel, K., Schottner, G., Shmeliov, A., Nicolosi, V., Baese, R., Förthner S., Pietschmann B., Biebl M., Sextl G. Revealing the working principle of sodium trimetaphosphate as state of the art anti-creep agent in gypsum plaster. Cement and Concrete Research. 2018. Vol. 107. P. 182–187. URL: doi:10.1016/j.cemconres.2018.02.025 (last access: 20.02.2020).

Wang Q., Jia R. A novel gypsum-based self-leveling mortar produced by phosphorus building gypsum. Construction and Building Materials. 2019. Vol. 226. P. 11–20. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.07.289 (last access: 20.02.2020).

Krejsová J., Doleželová M., Pernicová R., Svora P., Vimmrová A. The influence of different aggregates on the behavior and properties of gypsum mortars. Cement and Concrete Composites. 2018. Vol. 92. P. 188–197. URL: http://dx.doi.org/10.1016/ j.cemconcomp.2018.06.007 (last access: 20.02.2020).

Aтинян А. О., Жигло А. А. Буханова Е. С. Энергосбережение при использовании теплоизоляционных стеновых материалов на основе гипсовых изделий. Сучасні технології та методи розрахунку в будівництві. 2016. Вип. 5. С. 345–350.

Атинян А. О., Буханова К. С., Трикоз Л. В., Камчатна С. М., Пустовойтова О. М. Вплив попередньої обробки на температуру випалу вермикуліту. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2019. Вип. 183. Р. 106–114. URL: https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169875 (дата: 20.02.2020). 10. ДСТУ Б В.2.7-82:2010 Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. Технічні умови. Чинний від 2011-03-01. Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. 29 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-03

Номер

Розділ

Статті