DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.188.2019.206201

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕСХОРОННОСТІ ВАНТАЖІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

Victor Zapara, Yaroslav Zapara, Yana Khvorostianna, Inna Leiba

Анотація


Досліджено стан несхоронних перевезень на залізничному транспорті України, проаналізовано фактори, що впливають на несхоронність вантажу, виконано їх класифікацію за ступенем керованості з боку перевізника. Наведено структурно-логічну схему факторів, що впливають на збереження вантажу при перевезенні залізничним транспортом, сформульовано цільову функцію мінімізації несхоронності вантажу в ланцюзі поставки в частині перевезення залізничним транспортом України з урахуванням реалій перевізного процесу та перспектив реструктуризації галузі.

Ключові слова


фактор несхоронності, ризик несхоронності, ступінь керованості, структурно-логічна схема, цільова функція

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузнецов М. М. Забезпечення безпеки руху і схоронності вантажів на залізницях. Залізничний транспорт України. 2005. №3/1. С. 19.

Ломотько Д. В., Кузнецов М. М., Пилипейко О. М. Підвищення рівня схоронності вантажів, що перевозять по залізницях України. Наука в транспортном измерении. Київ : ДНДЦ УЗ, 2006. С. 67.

Прадед Н. Н. Причины и условия, способствующие совершению хищений специальным субъектом на объектах железнодорожного транспорта. Сборник статей IV Международной заочной научно-практической конференции «Наука вчера, сегодня, завтра» (Россия, г. Новосибирск, 18 сентября 2013 г.). URL: http://sibac.info/sibac.info/10259/ (дата звернення: 11.01.2020).

Запара Я. В. Аналіз стану технології охорони вантажів на залізницях України. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 142. С. 32 - 37.

Запара Я. В., Запара В. М. Стан та перспективи забезпечення збереження вантажів залізницями України. Сборник научных трудов SWorld. Иваново: МАРКОВА АД, 2014. № 3(36). Т. 1. С. 60 - 64.

Запара Я. В., Гарбузов М. В., Фасішевська М. С. Шляхи вирішення проблеми втручання сторонніх осіб у діяльність залізничного транспорту. Тези доповідей за матеріалами 78-ї міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» (17-18 травня 2018 р.). Дніпро: ДНУЗТ, 2018. С. 141-142.

Lavrukhin O., Kovalov A., Kulova D., Panchenko A. Formation of a model for the rational placement of cars with dangerous goods in a freight train. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 149. P. 28–35.

Luan T., Guo Z., Pang L. Early Warning Model for Risks in Railway Transportation of Dangerous Goods Based on Combination Weight. Tiedao Xuebao journal of the China Railway Society, 2017. 39 (12). P. 1-7.

Воєнізована охорона Придніпровської залізниці вберегла від зловмисників майна та вантажів на суму майже 3,5 млн гривень. URL: https://dp.uz.gov.ua/ukr/news/?id=3926 (дата звернення: 12.01.2020). 10. Атака дронів або безпілотні сторожі. Магистраль. URL: http://www.magistral-uz.com.ua/articles/ataka-droniv-abo-bezpilotni-storozhi/ (дата звернення: 12.01.2020).

Ограждения вдоль железнодорожного полотна установили на двух станциях в Удмуртии. URL: http://www.izvestiaur.ru/news/view/6422501.html/ (дата звернення: 13.01.2020).

Залізничники огороджують небезпечні місця на станціях Кривий Ріг – Головний. URL: https://rudana.com.ua/news/zaliznychnyky-ogorodzhuyut-nebezpechni-miscya-na-stanciyah-kryvyy-rig-golovnyy-ta-chervona?page=37 (дата звернення: 13.01.2020).

Лаврухін О. В., Запара В. М., Запара Я. В., Кравець А. Л. Вантажознавство та схоронність вантажів: навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 178 с.
Flag Counter