DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.189.2020.213642

ІМОВІРНІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПАСИВНИХ

Olena Voskobiinyk, Andriy Mozgovuy

Анотація


Запровадження імовірнісних методів оцінювання надійності будівельних конструкцій регламентовано сучасними нормами проектування. Під час зведення об’єктів будівництва постає завдання конструювання вузлів будівельних конструкцій із застосуванням пасивних анкерів. Дана робота націлена на побудову й апробацію алгоритму імовірнісного оцінювання пасивних анкерів, що обумовлює її актуальність. Завданням роботи є розроблення алгоритму імовірнісного оцінювання надійності пасивних анкерів за критеріями втрати надійності, які є можливими під час експлуатації системи анкер-бетон, з урахуванням випадкового характеру властивостей матеріалів і навантаження.

Ключові слова


анкер, бетон, випадкова величина, імовірнісне оцінювання надійності, імовірність настання граничного стану

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд: ДБН В.1.2–14:2018. Чин. від 2019–01–01. Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2018. 30 с. (Державні будівельні норми України).

Губій М. М., Коваленко О. С. Обгрунтування нормативних і розрахункових величин опору на зріз і виривання розпірних анкерів для кріплення елементів зовнішнього утеплення будівель. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. 2007. № 76. С. 123–128.

Петрушевська А. А., Ігнатенко Є. В. Експериментальні дослідження квадратних сталебетонних плит з різними умовами опору та кроком анкерних упорів. Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ, 2014. Вип. 148. Ч. 2. С. 192–196.

Семко О. В., Гудзь С. А., Дарієнко В. В. Особливості розрахунку нерозрізних сталезалізобетонних балок із болтовими анкерами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 664: Теорія і практика будівництва. С. 208–215.

Кобзева Е. Н., Игнатенко А. В. Расчет сталебетонных балок по несущей способности, исключающей работу растянутой зоны бетона. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 2012. № 58. С. 119–123.

Лапенко О. І. Проблема забезпечення сумісної роботи бетону і сталі в сталезалізобе-

тонних конструкціях. Містобудування та територіальне планування. 2013. № 48. С. 255–260.

Колякова В. М., Шармаков Є. Л. Особливості роботи сталезалізобетонних прольотних конструкцій при забезпеченні їх анкерування у прольоті. Наукові нотатки. 2014. № 46.

С. 280–285.

Коваль М. П., Кондрюкова І. О. Дослідження роботи монолітних залізобетонних плит зі сталевим профільованим настилом Н80А та болтовими опорними анкерами при дії статичного й високорівневого малоциклового навантаження. Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Сер. Галузеве машинобудування, будівництво. 2015. № 1. С. 169-177.

Koваль М. P. Ефективність опорного анкерування болтовими з'єднаннями сталевого профільованого настилу у монолітних плитах. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2016. № 10. С. 43–50.

Semko O. V., Gasenko A. V., Darіеnko V. V. Determination of the bearing capacity of reinforced concrete uneven beams with flexible anchors. Construction, materials science, mechanical engineering. 2018. № 50. Р. 510–515.

Täljsten B. Defining anchor lengths of steel and CFRP plates bonded to concrete. International Journal of Adhesion and Adhesives. 1997. Т. 17. № 4. Р. 319–327.

Cui Y. Shear behavior of exposed column base connections. Steel and Composite Structures. 2016. Т. 21. №. 2. Р. 357–371.

Greco F., Leonetti L., Luciano R. A multiscale model for the numerical simulation of the anchor bolt pull-out test in lightweight aggregate concrete. Construction and Building Materials.

Т. 95. Р. 860–874.

Tong G., Chen R., Zhang L. Models to predict shear resistances of anchor bolts. Advances in Structural Engineering. 2017. Т. 20. № 12. Р. 1933–1947.

Холмянский М. М. Закладные детали сборных железобетонных элементов. Москва: Стройиздат, 1988. 208 с.

Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: ДБН В.2.6–98:2009. Чин. від 2011–06–01. Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2011. 71 с. (Державні будівельні норми України).

Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд: (EN 1992-1-1:2004, IDT). ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010. Чин. від 2013– 07–01. Київ: Мінрегіонбуд України, 2012. 311 с. (Національний стандарт України).

Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови: ДСТУ3760:2006. Чин. від 2007–10–01. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 28 с. (Національний стандарт України).

Жемочкин Б. Н. Расчет упругой заделки стержня. Изгиб стержня в упругом полупространстве. Москва: Стройиздат, 1948. 68 с.

Голышев А. Б., Бачинский В. Я., Полищук В. П. и др. Проектирование железобетонных конструкций: справочное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. Киев: Будивэльнык, 1990. 544 с.

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) / ЦНИИпромзданий Госстроя СССР. Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. 192 с.

Сталеві конструкції. Норми проектування: ДБН В.2.6–198:2014. Чин. від 2015–01–1. Київ: ДП «Укрархбудінформ», 2014. 199 с. (Державні будівельні норми України).

Вентцель Е. С. Теория вероятностей: учеб. для вузов. Изд.5-е, стер. Москва: Высшая школа, 1998. 576 с.
Flag Counter