DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.190.2020.213923

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ОСУШЕННЯ ТУНЕЛЬНОГО ПОВІТРЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ ПРИ РОЗТАШУВАННІ ОБЛАДНАННЯ В ОБВІДНИХ ХОДКАХ

Pavlo Grihorovich Krukovskyi, Аndrii Іvаnovich Deineko, Yevhenii Valentinovich Diadiushko

Анотація


Дана стаття є продовженням трьох попередніх статей [1-3], присвячених вибору та обґрунтуванню методу зниження вологості тунельного повітря службових зєднувальних гілок (СЗГ) глибокого залягання КП «Київський метрополітен» з довжиною 1400 м шляхом вибору оптимального режиму роботи вентиляційних установок на нагнітання з навколишнього середовища в тунелі в теплу пору року більш сухого повітря, ніж від станцій. В 2018 р. цей метод дав позитивний результат, однак в 2019 р., коли стінки тунелю були взимку переохолоджені, такого підходу стало недостатньо, тому постало завдання пошуку інших шляхів зниження вологості за допомогою розташування додаткового обладнання в обвідному ходку, який знаходиться приблизно на 1/3 найдовшої гілки СЗГ. В статті за допомогою моделювання тепловологого стану всієї СЗГ розглядаються три наступних способи: прискорення основного потоку за допомогою додаткового вентилятора, спеціального осушувального обладнання та додаткового вентилятора з підігрівом повітря. Показано, що останній спосіб є найбільш ефективний і економічно вигідний для додаткового осушення тунельного повітря.

Ключові слова


метрополітен, підземний тунель глибокого залягання, обвідний ходок, вологість повітря, асиміляція, нагрівання, осушування

Повний текст:

PDF

Посилання


Моделювання вологісного стану тунелів КП «Київський метрополітен» впродовж календарного року / П. Г. Круковський, А. І. Дейнеко, В. С. Олійник, Д. І. Скляренко: зб. наук. праць Укр. держ ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Вип. 186. С. 72-86 (doi: https://doi.org/10.18664/1994-7852.186.2019.186422).

Зниження вологості в тунелях КП «Київський метрополітен» шляхом зміни режимів роботи вентиляційних установок / А. І. Дейнеко, П. Г. Круковський, Д. І. Скляренко та ін.: зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Вип. 183. С. 35-45 (doi: https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169636).

Моделювання тепловологого стану тунелів Київського метрополітену / П. Г. Круковський, О. Ю. Тадля, А. І. Дейнеко та ін. Електронне моделювання. 2019. № 3. Т. 41. С. 105-118 (doi: https://doi.org/10.15407/emodel.41.03.105).ДБН В.2.3-7-2018. Метрополітени. Основні положення. Чинний від 2019-09-01. Київ: Мінрегіонбуд України, 2019. 70 с.

Устройство реверсивной тоннельной вентиляции метрополитенов с частичной рециркуляцией воздуха / О. В. Кащеева, Е. О. Воронов, В. П. Кащеев и др. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика: международный научно-технический журнал. 2012. № 1. 64-72.

Gyu-Sik K., Youn-Suk S., Jai-Hyo L., In-Won K., Jo-Chun K., Joon-Tae O., Hiesik K. Air Pollution Monitoring and Control System for Subway Stations Using Environmental Sensors. Sensors and Systems for Environmental Monitoring and Control. 2016. Vol. 2016. Article ID 1865614. P. 10. https://doi.org/10.1155/2016/1865614

Цодиков В. Я. Вентиляция и теплоснабжение метрополитенов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: Недра, 1975. 560 с.

Tétreault J., Bégin Р. Silica Gel: Passive Control of Relative Humidity. Technical Bulletin 33. 2020-02-2 URL:https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/technical-bulletins/silica-gel-relative-humidity.html (відвідування ресурсу 29.03.2020).

Lahchava O., Ilias N. Complex calculation method of temperature, mass transfer potential and relative humidity for ventilation flow in subway. Journal of Engineering Sciences and Innovation. 2018. Vol. 3. Issue 1. P. 69-84.

Wen Y., Leng J., Shen X., Han G., Sun L., Yu F. Environmental and Health Effects of Ventilation in Subway Stations: A Literature Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. 17. 1084. 37 р. doi:10.3390/ijerph17031084.

Li A., Kosonen R., Melikov A., Yang B., Olofsson T., Sørensen B., Zhang L., Cui P., Han О. Ventilation and environmental control of underground spaces: a short review. E3S Web of Conferences Clima. 2019. 111. 01039. 5 р. doi: 10.1051/e3sconf/201911101039.

Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. пособ. для вузов / Б. М. Хрусталев, Ю. Я. Кувшинов, В. М. Копко; под общ. ред. Б. М. Хрусталева. Изд. 3-е, испр. и доп. Москва: Изд-во АСВ, 2010. 783 с.
Flag Counter