DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.190.2020.213924

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ

Dmitriy Goncharenko, Olha Starkova, Alevtyna Aleinikova, Yevgeniy Degtyar

Анотація


Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню вибору способу відновлення каналізаційних колекторів. Досліджено основні фактори, що впливають на прийняття рішення щодо традиційного відкритого чи закритого (безтраншейного) способу проведення робіт. Визначено пріоритетність застосування способу відновлення каналізаційного колектора відповідно до експлуатаційних умов. Побудовано математичну модель оптимального вибору способу відновлення каналізаційного колектора з урахуванням обмежень, що враховують фактори, які мають найбільший вплив на такий вибір.

Ключові слова


каналізаційний колектор, знос, корозія, відновлення, відкритий спосіб, безтраншейний спосіб

Повний текст:

PDF

Посилання


Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики. URL: 4.rada.gov.ua.

Matthews J. C. Et al. Multi-segment trenchless technology method selection algorithm for buried pipelines. Tunnelling and underground space technology, 2018. Vol. 73. P. 295-301.

Lu H., Matthews J., Iseley T. How does trenchless technology make pipeline construction greener? A comprehensive carbon footprint and energy consumption analysis. Journal of Cleaner Production, 2020. Р.121215.

Kaushal V., Najafi M., Serajiantehrani R. Environmental Impacts of Conventional Open-Cut Pipeline Installation and Trenchless Technology Methods: State-of-the-Art Review. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 2020. № 11(2). Р.03120001.

Zwierzchowska A., Kuliczkowska E. The selection of the optimum trenchless pipe laying technology with the use of fuzzy logic. Tunnelling and Underground Space Technology, 2019. Vol. 84. Р. 487-494.

Najafi M., CUIRE U. T. A. North American Society for Trenchless Technology (NASTT) NASTT’s 2019 No-Dig Show Chicago, Illinois March, 2019.

Tie S. Application of Trenchless Construction Technology in Construction of Water Supply and Drainage in Urban Road Construction. Urban Transportation & Construction, 2017. Vol. 3(1). P. 7-13.

Tomczak E., Zielińska A. Example of sewerage system rehabilitation using trenchless technology. Ecological Chemistry and Engineering, 2017. Vol. 24(3). P. 405-416.

Каналізаційні тунелі Харкова: QUO VADIS? / Д. О. Бондаренко, В. В. Булгаков, О. О. Гармаш та ін.; за заг.ред. Д. Ф. Гончаренка. Харків: Раритети України, 2018. 232 с.

Методологічні основи подовження експлуатаційного ресурсу підземних інженерних мереж / А. І. Алейнікова, В. М. Волков, Д. Ф. Гончаренко та ін.; за заг.ред. О. В. Старкової. Харків: Раритети України, 2018. 320 с.

Метод експертних оцінок. URL: .semestr.ru/corel/concordance.php.
Flag Counter