ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІКИ ДЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ І КОНСТРУКЦІЙ

Автор(и)

  • Vasyl Mykolayovych Romashko Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.191.2020.217288

Ключові слова:

залізобетон, елементи, деформування, модель, механіка, граничні стани, розрахунок

Анотація

У статті викладено критичний аналіз розвитку загальної теорії та моделей опору залізобетонних елементів і конструкцій силовим впливам. Оцінено їх взаємозв’язок з визначальними положеннями механіки деформування залізобетонних елементів і конструкцій. Загальні положення механіки деформування залізобетонних елементів і конструкцій пропонується розвивати на основі універсальної деформаційно-силової моделі. Вказано головну перевагу деформаційно-силової моделі, пов'язану з розширенням загальновідомої системи статичних, геометричних і фізичних співвідношень до рівня статично визначеної. Підкреслена одна з основних особливостей деформаційно-силової моделі, яка дозволяє досить просто інтегрувати технічну теорію зчеплення арматури з бетоном в загальну теорію деформування залізобетону.

Ефективність використання деформаційно-силової моделі опору залізобетону силовим впливам оцінено статистичним порівнянням теоретичних розрахунків з результатами експериментальних досліджень залізобетонних елементів, випробуваних різними авторами.

Біографія автора

Vasyl Mykolayovych Romashko, Національний університет водного господарства та природокористування

д-р техн. наук, доцент, завідувач кафедри основ архітектурного проектування, конструювання і графіки

Посилання

Лолейт А. Ф. Инструкция для подбора сечений железобетонных элементов по критическим усилиям. Москва: ВНИИТОБ, 1933. 82 с.

Пастернак П. Л. Замечания к проекту новых норм проектирования железобетонных конструкций. Строительная промышленность. 1944. № 7. С. 20-23.

Гвоздев А. А. Расчёт несущей способности конструкций по методу предельного равновесия: сущность метода и его обоснование. Москва: Госстройиздат, 1949. 280 с.

Гольденблат И. И. Основные положения метода расчета строительных конструкций по расчетным предельным состояниям и нагрузкам. Москва: Госстройиздат, 1955. 35 с.

Ромашко В. М. Деформаційно-силова модель опору бетону і залізобетону: монографія. Рівне: О. Зень, 2016. 424 с.

Romashko V., Romashko O. The construction features of the deformation and force model of concrete and reinforced concrete resistance. MATEC Web of Conf. 2017. Vol. 116. 02028.

Romashko V. and Romashko O. Fundamentals of the General Theory of Resistance of Reinforced Concrete Elements and Structures to Power Influences. Materials Science Forum. 2019. Vol. 968. P. 534-540.

Бондаренко В. М., Колчунов В. И. Расчётные модели силового сопротивления железобетона: монография. Москва: «АСВ», 2004. 472 с.

Колчунов В. И., Яковенко И. А. Об использовании гипотезы плоских сечений в железобетоне. Строительство и реконструкция. 2011. № 6(38). С. 16-23.

Кочкарьов Д. В., Бабич В. І. Передумови розрахунку та розрахунок прогинів залізобетонних елементів, що зазнають згину, з урахуванням нелінійного деформування матеріалів. Будівельні конструкції: зб. наук. праць НДІБК. Київ, 2011. Вип. 74. Ч.1. С. 406-413.

Бачинский В. Я. О потере устойчивости деформирования изгибаемого бруса. Строительные конструкции: респ. межведомст. науч.-техн. сб. НИИСК Госстроя СССР. Київ, 1982. Вып. 35. С. 55-58.

Голышев А. Б., Бачинский В. Я. К разработке прикладной теории расчёта железобетонных конструкций. Бетон и железобетон. 1985. № 6. С. 16-18.

Колчунов В. И., Яковенко И. А. Разработка двухконсольного элемента механики разрушения для расчета ширины раскрытия трещин железобетонных конструкций. Вестник гражданских инженеров СПбГАСУ. 2009. № 4(21). С. 160-163.

Бамбура А. М. Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії залізобетону: дис. … д-ра техн. наук: 05.23.01 / НДІБК. Київ, 2005. 379 с.

ДСТУ Б В.2.6-156: 2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. [Чин. від 01.06.11]. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 123 с.

EN 1992-1-1. Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings [Final Draft, Dec. 2004]. Brussels: CEN. 2004. 225 p.

Romashko O., Romashko V. Evaluation of bond between reinforcement and concrete. MATEC Web of Conf. 2018. Vol. 230. 02027.

Romashko V., Romashko O. Calculation of the crack resistance of reinforced concrete elements with allowance for the levels of normal crack formation. MATEC Web of Conf. 2018. Vol. 230. 02028.

Romashko O. V. and Romashko V. M. Model of multilevel formation of normal cracks in reinforced concrete elements and structures. IOP Conf. Ser.: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 708. 012069.

Яковенко І. А. Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування: автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.23.01. Полтава, 2018. 44 с.

Pam H. J., Kwan A. K. H., Islam M. S. Flexural strength and ductility of reinforced normal- and high-strength concrete beams. Structures & Buildings. 2001. Vol. 146, No 4. Р. 381-389.

Sarkar S., Adwan O., Munday J. G. L. High strength concrete: an investigation of the flexural behavior of high strength RC beams. The Structural Engineer. 1997. Vol. 75, No 7. Р. 115-121.

Burns N. H., Siess C. P. Plastic Hinging in Reinforced Concrete. Proceedings ASCE. 1966. Vol. 92, ST5. P. 45-64.

Ernst G. C. Plastic hinging at the intersection of beams and columns. ACI Journal. 1957. Vol. 28, No 12. P. 1119-1144.

Pundinaitė M. Lenkiamųjų gelžbetoninių element pleišėjimo eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai: Baigiamasis magistro darbas Vilnius: Gedimino Technikos Universitetas, 2010. 103 р.

Gilbert R. I., Nejadi S. An Experimental Study of Flexural Cracking in Reinforced Concrete Members under Sustained Loads: UNICIV Report № R-435, School of Civil and Environmental Engineering. Sydney: University of New South Wales, 2004. 59 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-27

Номер

Розділ

Статті