ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ І КОНСТРУКЦІЙ

Автор(и)

  • Olena Vasylivna Romashko-Maistruk Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.191.2020.217292

Ключові слова:

залізобетонні елементи, деформування, діаграми стану, енергетична модель, загальний та залишковий ресурси

Анотація

 Завдяки критичному аналізу існуючих на сьогодні моделей деформування залізобетонних елементів і конструкцій розроблено найважливіші положення моделі, яка могла б претендувати на роль узагальненої. В її основу покладено деформаційно-силову модель опору залізобетону силовим впливам та гіпотезу незмінності в одиниці об’єму і незалежності від режиму завантаження потенціальної енергії деформування залізобетонного елемента. Водночас цю гіпотезу подано як енергетичний критерій вичерпання несучої здатності залізобетонних елементів за дії навантажень будь-якої тривалості, що дозволяє розраховувати загальний та залишковий ресурси зазначених елементів за їх тривалої експлуатації.

Біографія автора

Olena Vasylivna Romashko-Maistruk, Український державний університет залізничного транспорту

старш. викладач кафедри основ архітектурного проектування, конструювання і графіки

Посилання

Проектирование железобетонных конструкций: справоч. пособ. / А. Б. Голышев и др.; под ред. А. Б. Голышева. Киев: Будивельнык, 1985. 496 с.

Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям / А. С. Залесов, Э. Н. Кодыш, Л. Л. Лемыш и др. Москва: Стройиздат, 1988. 320 с.

Боровских А. В. Расчеты железобетонных конструкций по предельным состояниям и предельному равновесию: учеб. пособ. Москва: Изд-во АСВ, 2004. 320 с.

Карпенко Н. И., Мухамедиев Т. А., Сапожников М. А. К построению методики расчёта стержневых элементов на основе диаграмм деформирования материалов. Совершенствование методов расчёта статически неопределимых железобетонных конструкций. Москва: НИИЖБ, 1987. С. 4-24.

Attard M. M., Setunge S. Stress-strain relationship of confined and unconfined concrete. ACI Materials Journal. 1996. Vol. 93. No. 5. P. 432-442.

Бамбура А. М. Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії залізобетону: дис. … д-ра техн. наук: 05.23.01 / НДІБК. Київ, 2005. 379 с.

EN 1992-1-1. Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings. [Final Draft, December, 2004]. Brussels: CEN, 2004. 225 p.

Дорофеев В. С., Барданов В. Ю. Расчет изгибаемых элементов с учетом полной диаграммы деформирования бетона: монография. Одесса: ОГАСА, 2003. 210 с.

Romashko V., Romashko O. The construction features of the deformation and force model of concrete and reinforced concrete resistance. MATEC Web of Conf. 2017. Vol. 116. 02028.

Ромашко В. М. Деякі особливості діаграми деформування бетону. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. Рівне, 2006. Вип. 14. С. 294-301.

Ромашко В. М. Жорсткість та модуль деформацій бетону в деформаційній моделі. Бетон и железобетон в Украине. 2007. № 6. С. 2-6.

Romashko V. M., Romashko O. V. Energy resource of reinforced concrete elements and structures for the deformation-force model of their deformation. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2019. Vol. 708. No. 1. 012068.

Самолинов Н. А. Использование неразрушающих методов контроля прочности конструкций при определении остаточного ресурса зданий и сооружений. Сейсмостойкое строительство, безопасность сооружений. 2002. № 3. С. 8–10.

Шматков С. Б. Расчёт остаточного ресурса строительных конструкций зданий и сооружений. Вестник ЮУрГУ: Строительство и архитектура. 2007. Вып. 5. № 22. С. 56-57.

Сущев С. П., Самолинов Н. А., Адаменко И. А. Остаточный ресурс конструкций (сооружений) и возможные методы его оценки. Предотвращение аварий зданий и сооружений: сб. науч. трудов. Москва, 2009. Вып. 8. С. 320-327.

Беляев С. М. Расчет остаточного ресурса зданий с учетом запаса несущей способности конструкций. Вестник СГАСУ: Град-ство и арх-ра. 2013. № 3(11). С. 22-25.

Ромашко В. М., Ромашко О. В. Розрахунок тріщиностійкості залізобетонних елементів з урахуванням рівнів утворення нормальних тріщин. Зб. наук. праць УкрДУЗТ. Харків: УкрДУЗТ, 2018. Вип. 181. С. 58-65.

Ромашко В. М. Деформаційно-силова модель опору бетону і залізобетону: монографія. Рівне: О. Зень, 2016. 424 с.

ДСТУ Б В.2.6-156: 2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. [Чин. від 01.06.11]. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 123 с.

Gilbert R. I., Nejadi S. An Experimental Study of Flexural Cracking in Reinforced Concrete Members under Sustained Loads: UNICIV Report № R-435, School of Civil and Environmental Engineering. Sydney: University of New South Wales, 2004. 59 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-27

Номер

Розділ

Статті