ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ НА НАПРЯМКУ

Автор(и)

  • Anton Kovalov Український державний університет залізничного транспорту
  • Svіtlana Prodashchuk Український державний університет залізничного транспорту
  • Vitalii Slobodianiuk Український державний університет залізничного транспорту
  • Ivan Shulzhenko Український державний університет залізничного транспорту
  • Olga Horbatenko Український державний університет залізничного транспорту

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.192.2021.223773

Ключові слова:

швидкісні та високошвидкісні перевезення, пасажирські перевезення, інвестиційний проєкт, впровадження.

Анотація

У статті проаналізовано стан швидкісних і високошвидкісних пасажирських перевезень в Україні, виявлено основні чинники, що впливають на можливість впровадження таких перевезень. Запропоновано використати чистий дисконтований дохід, який можна отримати під час реалізації проєкту і після його закінчення, для економічного обґрунтування доцільності організації швидкісного та високошвидкісного руху. Наведено метод визначення потрібних інвестицій з джерел, необхідних для реалізації великомасштабних проєктів і терміну окупності інвестиційного проєкту.

Біографії авторів

Anton Kovalov, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Svіtlana Prodashchuk, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Vitalii Slobodianiuk, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант групи TEMPUS-19

Ivan Shulzhenko, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант групи TEMPUS-19

Olga Horbatenko, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант групи TEMPUS-19

Посилання

Інформація про Українські залізниці. URL: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-ukrainski-zaliznici.html (дата звернення: 14.09.2020).

Шляхи удосконалення технологій мультимодальних швидкісних пасажирських перевезень / Д. В. Ломотько, Д. Г. Воскобойников, М. С. Листопад, А. Д. Сірадчук. Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2017. Вип. 13. С. 59-66.

Розроблення раціональної топології мережі швидкісних залізничних перевезень на основі методів колективного / А. В. Прохорченко, Л. О. Пархоменко, А. І. Дубчак, Є. О. Сільченко. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2012. Вип. 133. С. 39-45.

Butko T., Prokhorchenko A., Golovko T., Prokhorchenko G. Development of the method for modeling the propagation of delays in non-cyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2018. Vol. № 3(91). Р. 30-40.

Бараш Ю. С., Момот А. В. Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2013. Вип. 6. С. 7-22. 6. Найшвидші поїзди. URL: https://proexpress.com.ua/uk/samye-bystrye-poezda/ (дата звернення: 14.08.2020). 7. Высокоскоростное движение США. URL: https://pikabu.ru/story/vyisokoskorostnoe_ dvizhenie_ssha_6521802 (дата звернення: 14.09.2020).

Li Wang, Li-min Jia, Yong Qin, Jie Xu, Wen-ting Mo. A two-layer optimization model for high-speed railway line planning. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A (Applied Physics & Engineering). 2011. Vol. 12. Is. 12. P. 902-912.

Впровадження інноваційних технологій в пасажирських перевезеннях / С. М. Продащук, Г. В. Шаповал, О. В. Тоцька та ін. Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ, 2018. Вип. 178. С. 28-41.

Ковальов А. О., Проплеткіна А. Є., Богатирьова В. Д. Визначення ефективності впровадження і розвитку високошвидкісного руху в Україні. Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ, 2016. Вип. 164. С. 154-159.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-21

Номер

Розділ

Статті