ВИКОРИСТАННЯ НВЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ СПУЧУВАННЯ РІДКОСКЛЯНИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

  • Тетяна Ернстівна Римар Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9724-8640

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.193.2020.229526

Ключові слова:

теплоізоляційні матеріали, рідке скло, НВЧ випромінювання, омонолічування, рідкоскляні гранули, зв`язуюче

Анотація

Дослiдження ринку теплоiзоляцiї України показало, що переважають на цьому ринку ніздрюваті бетони і силікати, які застосовують як теплоізоляційні матеріали при середній щільності 300–500 кг/м3. До їх недоліків відносять великі значення водопоглинання і гігроскопічності, а також дуже низьку міцність на вигин, оскільки такий матеріал не володіє еластичністю і застосування невеликих згинальних зусиль призводить до його розтріскування. Комплексом експлуатаційних властивостей, що відповідають найвищим нормативним вимогам, володіє піноскло. Піноскло найміцніший з усіх ефективних теплоізоляційних матеріалів, однак цей матеріал є крихким. Він чутливий до вібраційно-індукованих пошкоджень. До того ж технологія виробництва піноскла досить складна і потребує високих енерговитрат, як наслідок, вартість цього матеріалу висока. Тому актуальним було розробити теплоізоляційний матеріал з відповідним рівнем експлуатаційних властивостей при зниженні витрат на виробництво. Досягти цього вдалося застосуванням енергоощадної технології НВЧ спучування рідкоскляних матеріалів. Ця технологія базується на одночасному спучуванні рідкоскляного грануляту та зв’язуючого в умовах НВЧ випромінювання, яке завдяки об'ємному прогріву рідкоскляної композиції дає змогу отримати міцний омонолічений матеріал з жорсткою, однорідною та переважно закритопористою структурою.

Біографія автора

Тетяна Ернстівна Римар, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 канд. техн. наук, доцент кафедри хімічної інженерії та екології

Посилання

Горлов Ю. П. Технологии теплоизоляционных и акустических материалов и изделий. Москва: Высшая школа, 1989. 384 с.

Сердюк В. Р., Рудченко Д. Г., Августович Б. І. Особливості конструкції стіни з використанням ніздрюватих бетонів. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: наук.-техн. збірник ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2015. № 1(18). С. 33-38.

Дворкін Л. Й., Жидковський В. В. Технологія опоряджувальних теплоізоляційних та гідроізоляційних матерівлів: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2010. 223 с.

Демидович Б. К. Пеностекло. Минск: Наука и техника, 1975. 248 с.

Cellular Glass or Foamed Glass. Trade OF Industrial Insulation. Insulation – Materials, Science and Application. Module 4 – Unit 6. 2014.

Ванецев А. С., Третьяков Ю. Д. Микроволновый синтез индивидуальных и многокомпонентных оксидов. Успехи химии. 2007. № 76 (5). С. 435-453.

Архангельский Ю. С., Девяткин И. И. Сверхвысокочастотные нагревательные установки для интенсификации технологических процессов. Саратов: Саратов. гос. ун-т, 1983. 140 с.

Сердюк В. Р., Сидлак А. C. Теоретические предпосылки внедрения СВЧ излучения при активации золы-унос для бетонных смесей. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: наук.-техн. зб. Київ, 2015. Вип. 56. С. 104–110.

Шахин И. Х., Шапорев В. П. Обработка природного карбоната кальция в СВЧ-печи при воздействии поля бегущей электромагнитной волны. Интегрированные технологии и энергосбережение. Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. № 2. С. 96-107.

Женжурин И. А. Эффективность микроволновой обработки глинистых композиций при подборе шихты в технологии керамики. Строительные материалы. 2014. № 4. С. 60-65.

Прохина А. В., Шаповалов Н. А., Латыпова М. М. Модификация поверхности глинистых минералов с высоким содержанием монтмориллонита в электромагнитном поле высокой частоты. Современные наукоемкие технологии. 2011. № 1. С. 135-136.

Акимов А. Е. Повышение качества асфальтобетона путем обработки битума полем сверхвысокой частоты: автореф. дис… канд. техн. наук: Белгород, 2010. 20 с.

Ревенко Б. С. Получение ячеистых бетонов с привлечением СВЧ-технологий. Молодой учёный. 2017. № 14 (148). С. 118-119.

Компенсация усадки пенобетона / С. Н. Леонович, Д. В. Свиридов, Г. Л. Щукин, А. Л. Беланович, С. А. Карпушенков, В. П. Савенко. Строительные материалы. 2015. № 8 (632). С. 3-7.

Małachowska A., Stachowicz M., Granat K. Innovative microwave hardening of water-glass containing sandmixes in technical-economic approach. Archives of foundry engineering. 2012. № 12. P. 75-80.

Microwaves energy in curing process of water glass molding sands / K. Granat, D. Nowak, M. Pigiel, M. Stachowicz, R. Wikiera. Archives of foundry engineering. 2007. № 7. P. 183-188.

Measurement and Monitoring of Microwave Reflection and Transmission Properties of Cement-Based Specimens / S. Kharkovsky, M.F. Akay, U. C. Hasar, C. D. Atis. Transactions on instrumention and measurement. 2002. № 51 (6). Р. 1210-1218.

Кудяков А. И., Свергунова Н. А, Иванов М. Ю. Зернистый теплоизоляционный материал на основе модифицированной жидкостекольной композиции: монография / под ред. А. И. Кудякова. Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. 204 с.

Rymar T., Suvorin O. Comparison of properties of thermal insulation materials based on liquid glass obtained by volume and contact grouting. Питання хімії та хімічної технології. Дніпро. 2020. № 1. С. 47-52.

Rymar T., Suvorin O. The choice of the grouting method forliquid glass granulate while obtaining composite thermal insulation materials. Functional materials. Kharkov, 2020. Vol. 27. № 3. P. 611-621.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23 — Оновлено 2021-10-05

Номер

Розділ

Статті