АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ СПЕКТРОМ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ І ФОРМ КОЛИВАНЬ ЗА РАХУНОК ЗМІНИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЩОГЛОВИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Володимир Борисович Гриньов Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА), Ukraine
  • Віталій Володимирович Виноградов Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.194.2020.230025

Ключові слова:

щогли з вантовим закріпленням, управління спектром власних коливань, розподіл геометричних характеристик, варійовані величини

Анотація

У статті розглядається модель щогли з шістьма рівнями закріплення
вант. Головну увагу в роботі приділено розгляду методів управління спектром власних
частот. Автоматизація процесів обчислення забезпечується за рахунок програмування
вбудованого модуля в програмі Revit. У роботі проведено аналіз чутливості для першої та
другої власних частот. Наведено співвідношення на випадок завдання пошуку екстремуму
власної частоти з заданим номером за умови, що загальний обсяг варійованих поясів
фіксований.

Біографії авторів

Володимир Борисович Гриньов, Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА)

доктор технічних наук, професор

Віталій Володимирович Виноградов, Харківський національний університет будівництва та архітектури

асистент кафедри

Посилання

Гриньов В. Б. Деякі особливості завдань оптимізації статично навантажених балок.

Науковий вісник будівництва. Харків: ХДТУБА, 2011. Вип. 62. С.88–96.

Гриньов В. Б., Алешечкіна Т. Н. Розрахунок одновимірних елементів конструкцій.

Харків: Видавництво Іванченко І. С., 2013. 177 с.

Гриньов В. Б., Філіппов А. П. Оптимізація стрижнів по спектру власних частот. Київ:

Наукова думка, 1979. 211 с.

Про одну модельну задачу оптимізації щогл мобільного зв'язку / В. Б. Гриньов,

Ю. М. Яровий, Т. А. Алешечкіна, В. В. Виноградов, В. А. Левада. Матеріали ІV Міжнародної

науково-технічної інтернет-конференції. Харків, 2014. С. 138–142.

Дривинг А. Я. Стойкость мачт на оттяжках. Москва: Изд-во литературы по

строительству, 1964. 112 с.

Перельмутер А. В. SCADOffice. Розрахунок щогл на відтягненнях. Київ: Вид-во

СКАД СОФТ, 2004. 46 с.

Перельмутер А. В., Сливкер В. И. Расчетные модели сооружений и возможность их

анализа. Изд. 4-е, перераб. Москва: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. 736 с.

Математическая теория оптимальных процессов / Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский,

Р. В. Гамкрелидзе, Э. Ф. Мищенко. Москва: Наука, 1969. 384 с.

Хог Е., Чой К., Комков В. Анализ чувствительности при проектировании

конструкций. Москва: Мир, 1988. 428 с.

Об одной модельной задаче оптимизации мачт мобильной связи / В. Б. Гринев,

Ю. Н. Яровой, Т. А. Алешечкина, В. В. Виноградов, В. А. Левада. Материалы ІV Международной научно-технической интернет-конференции. Харьков, 2014. С. 138–142.

Editor Madugula. Dynamic response of lattice towers and guyed masts (Committee

rapport) : Editor Madugula. M.K.S. Reston (US) ASCE,2002. Р. 266.

Smith B. W. Communication structures : Smith B. W. Thomas Telford, 2007. Р. 352.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30 — Оновлено 2021-10-05

Номер

Розділ

Статті