СПРОЩЕНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ′ЄКТА МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.194.2020.230093

Ключові слова:

вантажні операції, оберт вагона, модель науки управління, модель лінійного програмування

Анотація

У статті запропоновано підхід до визначення заходу з підвищення
ефективності роботи залізничного транспорту металургійного комбінату. Він базується
на підходах науки управління та методів лінійного програмування. Алгоритм визначення
раціонального засобу розподілу дефіцитних ресурсів за наявності конкуруючих потреб
передбачає п’ять етапів розрахунків. На основі цього підходу визначено заходи з підвищення
ефективності роботи залізничного транспорту металургійного комбінату. Для цього
розглянуто роботу залізничного цеху металургійного підприємства, а саме, визначено оберт
вантажних вагонів різних власників та час їх перебування на заводських коліях.

Біографії авторів

Олена Вікторівна Кіріцева, Приазовський державний технічний університет

асистент кафедри

Ольга Віталіївна Клецька, Приазовський державний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій підприємств

Андрій Олександрович Лямзін , Приазовський державний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології міжнародних перевезень і
логістики

Анатолій Петрович Фалендиш, Приазовський державний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри транспортних технологій
підприємств

Посилання

Губенко В. К., Парунакян В. Э. Общий курс промышленного транспорта: учеб. для

вузов. Москва: Транспорт, 1994. 199 с.

Парунакян В. Э., Бойко В. А. Методика оценки перерабатывающей мощности

грузовой железнодорожной станции промышленного предприятия. Ч. 1. Вісник Приаз. держ.

техн. унів.: зб. наук. праць. Маріуполь, 2007. Вип. 17. С. 193–197.

Мілецька І. М. Дослідження показників вантажної роботи на місцях незагального

користування в умовах підприємства Д. Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп.

Харків: УкрДАЗТ, 2010. Вип. 118. С. 220–225.

Бутько Т. В., Ляшко О. В. Формалізація технології роботи залізничної станції з

під'їзною колією на основі методів логістики. Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич.

трансп. Харків: УкрДАЗТ, 2012. Вип. 133. С. 63–69.

Бутько Т. В., Шандер О. Е. Формалізація процесу управління парком вантажних

вагонів операторських компаній. Восточно-Европейский журнал передовых технологий.

№ 2(3). С. 55–58.

Butko T., Prokhorov V., Kalashnikova T., Riabushka Y. Procedia Organization of railway

freight short-haul transportation on the basis of logistic approaches. Computer Science. 2019. 149.

Р. 102–109.

Козаченко Д. М., Вернигора Р. В., Коробйова Р. Г. Програмний комплекс для

імітаційного моделювання роботи залізничних станцій на основі добового плану-графіка.

Залізничний транспорт України. 2008. № 4. С. 18–20.

Попов А. Т. Оптимизация взаимодействия технологического железнодорожного

транспорта и производства: (на примере металлургического комбината: дис… канд. техн.

наук: 05.22.12 / Попов Алексей Тимофеевич. Москва, 1984. 235 с.

Попов А. Т., Котова И. В. Оптимизация структуры парка подвижного состава для

отгрузки металлопродукции в условиях динамики производства и оборота вагонов по

внешней сети. Современные проблемы транспортного комплекса России. 2011. № 1. С. 75–

Попов А. Т., Воронина О. В. Проблемы существующей организации

внутризаводских перевозок в условиях металлургического комбината. Современные

проблемы транспортного комплекса России. 2014. № 5. С. 29–37.

Кирицева Е. В., Маслак А. В. Исследование процесса переработки вагонопотоков

районной станции металлургического предприятия. Вісник Приаз. держ. техн. ун-ту. Серія:

Технічні науки: зб. наук. праць. 2015. Вип. 31. С. 221–227.

Кіріцева О. В., Клецька О. В., Тимофеенко М. Ю. Спрощена модель визначення

слабких місць вагонопотоків металургійного комбінату. 11 Міжнародна науково-практична

конференція: Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх

обслуговування СЕУТТОО-2020. Херсон: Херсонська державна морська академія, 2020.

С. 309–311.

Кіріцева О. В., Клецька О. В., Новак Г. Л. Підхід до визначення ефективних заходів

підвищення якості роботи залізничного транспорту металургійного підприємства.

Міжнародна науково-практична конференція: Енергоефективність на транспорті (18-20

листопада 2020 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2020. С. 23–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30 — Оновлено 2021-10-05

Номер

Розділ

Статті