IMPROVING THE DIESEL FUEL QUALITY FOR TRACTIONAL ROLLING STOCK DIESEL ENGINES

Автор(и)

  • Ivan Kostyrya “KTZ-FREIGHT TRANSPORTATION”
  • Petr Liubenko CEO TOV NVF EKO-AVTO-TITAN
  • Artemenko Oleksandr Artemenko Lozova Locomotive Depot of the "Southern Railway" JSC "Ukrzaliznytsia"
  • Dmitriy Aulin Ukrainian State University of Railway Transport https://orcid.org/0000-0002-7990-4808

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.194.2020.230407

Ключові слова:

diesel engine, diesel fuel, fuel treatment, additives, efficiency

Анотація

At the present stage of development of technology and engine building, the use of
engines as transport power plants, improving their reliability, efficiency, and reducing the toxicity
of diesel fuel combustion products are a cutting issue. In railway transport, traction rolling stock is
generally well worn and requires funds to renew it. Thus, there are two ways to improve the
technical and economic indicators of locomotives: modernization and application of technical
diagnostics, and application of chemmotological methods. The first way is associated with big
capital investments and additional time costs. Along with the urgent need for its development and
application, the second way pays off much faster in the presence of efficient and affordable
treatment methods and chemical additives to diesel oil products.

Біографії авторів

Ivan Kostyrya , “KTZ-FREIGHT TRANSPORTATION”

chief manager of the locomotive department

Petr Liubenko , CEO TOV NVF EKO-AVTO-TITAN

генеральний директор

Artemenko Oleksandr Artemenko, Lozova Locomotive Depot of the "Southern Railway" JSC "Ukrzaliznytsia"

head of production and technical department

Dmitriy Aulin , Ukrainian State University of Railway Transport

Senior lecturer, of Department "Exploitation and Repair of Rolling Stock"

Посилання

Aulin D., Zinkivskyi A., Anatskyi O., Kovalenko D. (2018) Measures for Resource

Saving for Diesel Locomotives. International Journal of Engineering & Technology, 7, 152-156.

Tartakovskyi E. D., Aulin D. O., Artemenko O. V. (2013) Raboty kafedry ERPS UkrHAZT

po vnedrenyiu resursosberehaiushchykh tekhnolohyi v lokomotyvnom khoziaistve. Visnyk

Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. Volodymyra Dalia, 4, 243–246.

Danylov A.M. (2005) Prymenenye prysadok k toplyvu. Moskva, Myr 288 s.

Mytusova T.N. (2009) Sovremennoe sostoianye proyzvodstva dyzelnykh toplyv. Nauchnotekhnycheskyi zhurnal. Myr nefteproduktov. Vestnyk neftianykh kompanyi, 9, 6-16.

Mytusova T. N., Polyna E. V., Kalynyna M. V. (2002) Sovremennye dyzelnye toplyva y

prysadky k nym. Moskva, Tekhnyka, 64 s.

Tina Kegl, Anita Kovač Kralj, Breda Kegl, Marko Kegl. (2020) Nanomaterials as fuel

additives in diesel engines: A review of current state, opportunities, and challenges. Combustion

Science, 83, doi.org/10.1016/j.pecs.2020.100897

Xinda Zhu, Öivind Andersson. (2020) Performance of new and aged injectors with and

without fuel additives in a light duty diesel engine. Transportation Engineering, 1,

doi.org/10.1016/j.treng.2020.100007

Gabriel Popa, Marius Alin Gheți. (2020) Locomotive Diesel Engine Operation with

Optimal Specific Fuel Consumption. Procedia Manufacturing, 46, 440–444. URL: doi.org/10.1016/

j.promfg.2020.03.064

Levytyn R. E. (2007) Yzmenenye kachestva nefteproduktov v protsesse dostavky ykh

potrebyteliu. Neftehazovoe delo. URL: http://www.ogbus.ru,

Ventsel Ye. S., Zhalkin S. H., Kravets A. M., Sadiiev S. A. (2002) Pidvyshchennia

protyznoshuvalnykh vlastyvostei dyzelnoho palyva hidrodynamichnym dysperhiruvanniam. Zb.

nauk. prats. UkrDAZT, Kharkiv, 50, 88-94.

Obrabotka dyzelnoho toplyva kavytatsyonnym vozdeistvyem. URL:

http://www.kavitus.com/ru/?q=tech/obrabotka-dyzelnoho-toplyva-kavytatsyonnym-vozdeistvyem.

Tartakovskyi E. D., Aulyn D. O., Androsov D. S. (2011) Vyznachennia efektyvnosti

khimmotolohichnykh zakhodiv pidvyshchennia efektyvnosti teplovoziv v ekspluatatsii. Sbornyk

nauchnykh trudov "Vestnyk NTU "KhPY": Novi rishennia v suchasnykh tekhnolohiiakh, 34, 67–71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30

Номер

Розділ

Статті