ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РАДІУСА ЗАОКРУГЛЕННЯ КУТА ЗОВНІШНЬОЇ СТІНИ

Автор(и)

  • Володимир Олександрович Семко Центральноукраїнський національний технічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2438-0135
  • Олег Іванович Юрін Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9290-9048
  • Наталія Миколаївна Магас Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4459-3704
  • Анастасія Русланівна Норка Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0294-8802
  • Євген Едуардович Пилипенко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6367-4753

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.196.2021.241662

Ключові слова:

тепловий потік, утеплювач, огороджувальні конструкції, кут будівлі, температурні поля

Анотація

У статті проаналізовано один із способів підвищення теплозахисних властивостей ділянки кута будівлі – заокруглення зовнішньої поверхні кута зовнішньої стіни. Досліджено залежності радіуса заокруглення зовнішньої поверхні стіни від теплового потоку, що проходить крізь розрахункову ділянку зовнішнього кута стіни, витрати цегли у межах розрахункової ділянки, витрати утеплювача у межах розрахункової ділянки, величини зменшення площі кімнати внаслідок заокруглення стіни для п’яти розрахункових схем. Визначено, що оптимальний радіус заокруглення кута зовнішньої стіни є 0,8 м.

Біографії авторів

Володимир Олександрович Семко, Центральноукраїнський національний технічний університет

д-р техн. наук, професор кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

Олег Іванович Юрін, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії

Наталія Миколаївна Магас, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії

Анастасія Русланівна Норка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка

Євген Едуардович Пилипенко , Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студент

Посилання

Пріщенко А. М. Вузлові з’єднання зовнішніх стін з підвищеними теплотехнічними

показниками як засіб забезпечення енергоефективності будівель: автореф. дис канд. техн.

наук: 05.23.01. Київ, 2015. 29 с.

Yurin O., Galinska T. Study of heat shielding qualities of brick wall angle with additional

insulation located on the outside fences. MATEC Web of Conferences. Transbud – 2017: Structure,

Materials and Infrastructure. 2017. Vol. 116. P. 02039. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/

(last access: 28.05.2021).

Yurin Oleg, Azizova Anna, Galinska Tatyana. Study of heat shielding qualities of a brick

wall corner with additional insulation on the brick. MATEC Web of Conferences. Transbud – 2018.

Vol. 230. Р. 02039. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002039 (last access:

05.2021).

Юрін О. І., Семко О. В. Вплив взаємного розташування зовнішнього кута будинку

та віконного прорізу на температуру внутрішньої поверхні кута. Збірник наукових праць

[Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Сер.: Галузеве

машинобудування, будівництво. 2013. Вип. 4(2). С. 182–190.

Samsonova Maria, Semenova Elvira, Kotova Christina, Salogub Leonid. Additional heat

loss of jamb in enclosing structures. E3S Web of Conferences. 2021. 263:03017 URL:

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126303017 (last access: 28.05.2021).

Fořt J., Pavlík Z., Jerman M., Černý R. Evaluation of thermal performance of window lintel

construction detail. IOP Conference Series Materials Science and Engineering. 2018. 415(1):012015.

URL: https://doi.org/10.1088/1757-899X/415/1/012015 (last access: 28.05.2021).

Belash T. A., Kuznetsov A. V. Energy Efficient Wall Enclosing Structures. IOP

Conference Series Materials Science and Engineering. 2018. 463(3):032052. URL:

https://doi.org/10.1088/1757-899X/463/3/032052 (last access: 28.05.2021).

Farenyuk Gennadiy, Filonenko Olena, Datsenko Volodymyr. Research on Calculation

Methods of Building Envelope Thermal Characteristics. International Journal of Engineering &

Technology. 2018. Vol. 8, № 4.8. Р. 97–102.

Landerheinecke K., Gany P., Satter E. Thermodynamik für Ingenieuren. Vieveqes

Fashbüsher Der Technik, 2003. 336 p.

ДБН В.2.6-31:2016. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. Чинні

від 2016-08-07. Київ: Мінрегіон України, 2016. 30 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-12