АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРАЦЮВАННЯ КУЗОВІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

Автор(и)

  • Ігор Ернстович Мартинов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0481-3514
  • Альона Володимирівна Труфанова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1702-1054
  • Максим Олегович Сергієнко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9619-2283

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.196.2021.242250

Ключові слова:

пасажирський вагон, спрацювання, рухомий склад, корозія, інвентарний парк, технічний стан

Анотація

У статті розглянуто питання аналізу особливостей зносу кузовів
пасажирських вагонів. Вибірку пасажирських вагонів складають моделі, розроблені та
виготовлені ще у 70–80-х роках минулого століття, основу якого складають вагони,
успадковані Україною ще від колишнього СРСР. Проведено порівняльний аналіз величини та
характеру спрацювання конструктивних елементів вагонів різних типів та років їх побудови.
Результати дослідження дали змогу розглянути питання подальшого використання
пасажирських вагонів, які найбільш уражені корозією.

Біографії авторів

Ігор Ернстович Мартинов, Український державний університет залізничного транспорту

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інженерії вагонів та якості продукції

Альона Володимирівна Труфанова , Український державний університет залізничного транспорту

канд. техн. наук, доцент кафедри інженерії вагонів та якості продукції

Максим Олегович Сергієнко, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри інженерії вагонів та якості продукції

Посилання

Трубачов Ю. О., Головко В. Ф., Борзилов І. Д. Визначення залишкового ресурсу

несучих конструкцій пасажирських вагонів, що відпрацювали свій ресурс. Зб. наук. праць.

Харків: УкрДАЗТ, 2001. Вип. 46. С. 34–36.

Пигунов А. В. Прогнозирование остаточной несущей способности кузовов

пассажирских вагонов и управление восстановлением их ресурса. Вест. Белорус. гос. ун-та

тр-та. Гомель. 2002. № 1. С. 12–17.

Сенько В. И., Пигунов А. В. Исследование влияния срока эксплуатации пассажирских

вагонов на величину коррозионных повреждений металло-конструкции кузовов. Проблемы и

перспективы развития транспортных систем и строительного комплекса: Междун. науч.-

практ. конф. Гомель. 2003. С. 54–55.

Пуларія А. Л., Лобойко Л. М., Грічаний М. А. Визначення міцнісних якостей кузова

пасажирського вагона після КВР. Зб. наук. праць. Донецьк: ДонІЗТ, 2008. Вип. 13. С. 107–111.

Божок Н. О., Булгакова Ю. В., Пуларія А. Л. Дослідження сучасного стану парку

пасажирських вагонів. Проблеми економіки транспорту: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-

ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2014. Вип. 8. С. 78–87.

Дослідження залежностей спрацювання несучих елементів пасажирських вагонів: зб.

наук. праць ДУІТ. Сер. Транспортні системи і технології / І. Е. Мартинов, А. В. Труфанова,

В. М. Петухов, М. О. Сергієнко. Київ: ДУІТ. Вип. 36. C. 72–81.

Аналіз технічного стану кузовів пасажирських вагонів: Вісн. Національного

технічного університету «ХПІ». Сер. Нові рішення в сучасних технологіях. Транспортне

машинобудування / І. Е. Мартинов, А. В. Труфанова, Ю. С. Павленко, М. О. Сергієнко. Харків:

НТУ «ХПІ», 2018. № 45 (1321). С. 41–46.

Остапюк Б. Я. Подовження терміну експлуатації пасажирських вагонів: Вісн.

Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2004. Вип. 4.

С. 165–173.

Kobishanov V., Lozbinev V., Sakalo V., Antipin D., Shorohov S., Vysocky A. Passenger

Car Safety Prediction. World Applied Sciences Journal. 2013. № 24. P. 208-212.

URL: https://www.idosi.org/wasj/wasj24(1)2013.htm(last access: 25.05 2021).

Baykasoglu C., Sunbuloglu E., Bozdag S. Numerical static and dynamic stressanalysis on

railway passenger and freight car models. Intern. Iron& 02.04 – 04.04.2012 Karabük University.

Istanbul. 2012. P. 579–586. URL:https://www.researchgate.net/publication/328676559 (lastaccess:

05.2021).

Baykasoglu C., Sunbuloglu E., Bozdag E., Railway passenger car collision analysis and

modifications for improved crashworthiness. ntern. J. of Crashworthi-ness. London, 2011. № 16.

Iss. 3. P. 319-329. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13588265.2011.566475

(lastaccess: 25.05.2021).

ДСТУ 7774:2015. Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги.

Загальнотехнічні норми для розрахування та проектування механічної

частини вагонів, УкрНДІВ, від 22.06.2015 № 61. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/

doc-page.html?id_doc=73199 (дата звернення: 25.05.2021).

Методика технічного діагностування пасажирських вагонів, що вислужили

призначений термін, з метою його продовження. ЦЛ-0070. УкрНДІВ / А. В. Донченко,

М. В. Троцький, Ю. О. Холод та ін. Київ, 2008. С. 63. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv

› cgiirbis_64 (дата звернення: 25.05.2021).

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособ. для

вузов. Изд. 4-е. Москва: Высшая школа, 1972. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-12