УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРВІСУ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКУ

Автор(и)

  • Олександр Семенович Крашенінін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7462-3372
  • Дмитро Олександрович Мацегора Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Олександр Володимирович Польовий Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Максим Володимирович Пахомов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.196.2021.242254

Ключові слова:

запаси, функція розподілу, закон потреби і витрат, сховище

Анотація

Запровадження нової системи підтримки і відновлення локомотивного парку
на принципах сервісу потребує чіткої організації постачання запасними частинами
ремонтної інфраструктури.
У статті розглядаються питання вирішення оптимізаційної задачі балансу вигоди і
втрат при створенні запасів для сервісу локомотивів.
Вважаючи, що процес попиту запасних частин мав переважно випадковий характер,
запропоновано введення цільової функції, що враховує визначення закону розподілу потреби в
запасних частинах на основі мінімуму приведених витратах на їх придбання і збереження. З
урахуванням цього запропоновано створення ідеології «віртуального сховища» для
оптимізації запасів та їх витрат.

Біографії авторів

Олександр Семенович Крашенінін, Український державний університет залізничного транспорту

д-р техн. наук, професор кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Дмитро Олександрович Мацегора, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу Українського

Олександр Володимирович Польовий, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Максим Володимирович Пахомов, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Стратегія АТ «Укрзалізниця» на 2019–2023 роки. Розпорядження КМУ від 12 червня

р. № 591-р. Документи АТ «Укрзалізниця». URL: https://www.uz.gov.ua/files/

file/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-4-

Typography.pdf (дата звернення: 10.01.2021).

Техническое обслуживание подвижного состава в странах Европы. Железные дороги

мира. 2009. № 4. С. 50–52.

Германия: избыток мощностей на рынке технического обслуживания и ремонта.

Железные дороги мира. 2009. № 4. С. 57–60.

Крашенінін О. С., Одєгов М. М., Семененко Ю. О. Ефективність експлуатації тягового

рухомого складу і об’єктів залізничної інфраструктури. Science, society, education: topical issues

and development prospects. Abstracts of International Scientific and Practical Conference Kharkov,

Ukraine 20-21 January 2020. Р. 217–220.

Puzyr V., Krasheninin O., Zhalkin D., Datsun Y., Obozny O. Estimation of the influence of

the interaction of factors pairs on the coefficient of route execution possibility. IOP Conf. Series:

Materials Science and Engineering. 2019. № 659. URL:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/659/1/012057 (last access: 10.02.2021).

Крашенінін О. С., Сулежко Д. Е., Кузьмін Є. Ю. Визначення оптимальних запасів

ресурсів у локомотивному депо. Зб. наук. праць. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Вип. 186. С. 87–92.

Крашенінін О. С., Яковлев С. С., Задесенець В. І. Обґрунтування критерію

ефективності експлуатації локомотивів. Інформаційно-керуючі системи на залізничному

транспорті. 2020. № 4. С. 10–14.

Канарчук В. Є., Полянський С. К., Дмитрієв М. М. Надійність машин: підручник. Київ:

Либідь, 2003. 424 с.

Методы оценки жизненного цикла тягового подвижного состава железных дорог:

монография / Э. Д. Тартаковский, С. Г. Грищенко, Ю. Е. Калабухин, А. П. Фалендыш. Луганск:

Изд-во «Ноулидж», 2011. 174 с.

Козлов Б. А., Ушаков И. А. Справочник по расчету надежности аппаратуры

радиоэлектроники и автоматики. Москва: Сов. радио, 1975. 472 с.

Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. Практикум. Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2006. 560 с.

Грещак М. Г., Гребешкова О. М., Коцюба О. С. Внутрішній економічний механізм

підприємства. Київ: КНЕУ, 2001. 228 с.

Санько Я. В., Григорова Д. В. Щодо формування витратної частини логістичної

системи при визначенні цінової політики підприємства. Комунальне господарство міст. 2011.

№ 101 (1). С. 311–316.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-12