Визначення максимальної небезпечної ширини рейкової колії на залізобетонній основі зі скріпленнями типу КБ з урахуванням усіх факторів впливу

Автор(и)

  • Вадим Володимирович Новіков Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9341-0129
  • Андрій Олександрович Бабенко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6486-468X
  • Олександр Сергійович Харківський Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1222-9422
  • Олена Олександрівна Ткаченко Харківський державний автомобільний коледж, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1953-5000

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.197.2021.248306

Ключові слова:

фактори впливу, нові ремонтні профілі коліс, небезпечна ширина рейкової колії, розпір колії

Анотація

Обґрунтовано необхідність урахування нових досліджених автором факторів впливу на небезпечну ширину рейкової колії з проміжними рейковими скріпленнями роздільного типу залежно від діапазонів вантажонапруженості ділянок і ремонтних профілів коліс рухомого складу, а також процесів зносу проміжних рейкових скріплень типу
КБ і його елементів на появу пружних горизонтальних люфтів у вузлах скріплення від впливу
спрямувальних коліс рухомого складу. Враховано детерміновані залежності бічних
відтискань головки рейкової нитки типу Р65 від одночасного впливу вертикальних і
горизонтальних сил для встановлених ремонтних профілів коліс рухомого складу.
Рекомендовано значення максимальної безпечної ширини рейкової колії для ділянок, де
застосовується службове або екстрене гальмування.

Біографії авторів

Вадим Володимирович Новіков, Український державний університет залізничного транспорту

старший викладач кафедри машинобудування та технічного сервісу машин

Андрій Олександрович Бабенко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри машинобудування та технічного сервісу машин

Олександр Сергійович Харківський, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри машинобудування та технічного сервісу машин

Олена Олександрівна Ткаченко, Харківський державний автомобільний коледж

викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії

Посилання

Новиков В. В., Скорик А. А., Панченко С. В. Исследование условий распора колеи со

скреплениями типа КБ и его влияние на определение опасной ширины рельсовой колеи. Зб.

наук. праць УкрДУЗТ. Харків: УкрДУЗТ, 2018. Вип. 178. С. 14–20.

Новіков В. В., Скорик О. О. Результати експериментальних вимірювань пружних

бічних відтискань головки рейкової нитки при взаємодії горизонтального та вертикального.

Зб. наук. праць УкрДУЗТ. Харків: УкрДУЗТ, 2015. Вип. 157. С. 51–54.

Potapov D. O., Vitolberg V. G., Malishevskaya A. S., Plis P. V., Trishchun R. M. Predictive

assessment of change of basic geometric characteristics of rail track during the operation. IOP

Conference Series: Materials Science and Engineering. 8th International Scientific Conference on

Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings, TRANSBUD

, Kharkiv, 20 November 2019 - 22 November 2019, 156807. Article number 012021.

Markul R., Hubar O., Arbuzov M., Andrieiev V., Tiuthin O., Savyts'Kyy V., Ganich R.

Investigation of the operation of the railway track with reinforced concrete sleepers in curved sections

with radius R ≤ 350 m. Transport Means – Proceedings of the International Conference.

thInternational Scientific Conference on Transport Means. Kaunas, 30 September 2020 - 2 October

P. 520–527. 164801

Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого

складу залізниць України колії 1520 мм: ВНД 32.0.07.001-2001 (Нова редакція). Київ: ТОВ

«НВП Поліграфсервіс», 2011. 170 с.

Даніленко Е. І., Твердомед В. М. Розрахунок поперечних горизонтальних сил, діючих

на колію в кривих від рухомого складу, графо-аналітичним методом. Збірник наукових праць

ДЕТУТ. Серія: Транспортні системи і технології. Київ, 2012. Вип. 21. С. 71-76.

Про необхідність внесення змін в існуючі нормативні допуски по ширині рейкової

колії у прямих та кривих при впровадженні швидкісного руху поїздів на залізницях України /

Е. І. Даніленко, М. І. Карпов, В. М. Молчанов, Р. М. Йосифович. Залізничний транспорт

України. Київ, 2014. № 2. С. 9-17.

Шахунянц Г. М. Железнодорожный путь. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва: Транспорт,

479 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22