МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО АРМУВАННЯ РОЗТЯГНУТИХ ТА ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ЗАДАНОЮ ТРІЩИНОСТІЙКІСТЮ

Автор(и)

  • Володимир Євгенійович Бабич Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine
  • Олена Євгенівна Поляновська Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8334-8827
  • Ігор Вікторович Швець Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5208-2667

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.198.2021.256536

Ключові слова:

комбіновано армовані елементи, тріщиностійкість, числовий експеримент, рівняння регресії, параметри дисперсного армування

Анотація

Для поліпшення експлуатаційних якостей залізобетонних конструкцій
частіше почали використовувати їхнє комбіноване армування, яке поєднує одночасне
армування традиційними сталевими стержнями та хаотично розташованою в масі бетону
сталевою фіброю, але методика їх проєктування досконало ще не розроблена. У статті
наводиться методика встановлення параметрів дисперсного армування бетону, яка
базується на отриманні рівнянь регресії для визначення зусиль у комбіновано армованих
центрально розтягнутих та згинальних елементах перед утворенням тріщин, для чого
виконуються числові математично плановані експерименти.

Біографії авторів

Володимир Євгенійович Бабич, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент кафедри мостів і тунелів, будівельної
механіки та опору матеріалів

Олена Євгенівна Поляновська, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент кафедри мостів і тунелів, будівельної механіки
та опору матеріалів

Ігор Вікторович Швець, Національний університет водного господарства та природокористування

аспірант кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд

Посилання

Тріщиностійкість центрально розтягнутих комбіновано армованих залізобетонних

елементів / О. В. Андрійчук, В. Є. Бабич, О. Є. Поляновська, І. В. Швець. Сучасні технології

та методи розрахунків в будівництві: зб. наук. праць. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. Вип. 14.

С. 13–25.

Бабич В. Є., Поляновська О. Є., Швець І. В. Вплив дисперсного армування розтягнутої

зони залізобетонних балок на їхню тріщиностійкість. Ресурсоекономні матеріали,

конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. Рівне: Волинські обереги, 2019. Вип. 37.

С. 118–128.

Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони: монографія / Л. Й. Дворкін,

Є. М.Бабич, В. В. Житковський та ін. Рівне: НУВГП, 2017. 331 с.

Determination of stresses in thin-walled steel fiber reinforced concrete roofs in the form of

hyperbolic paraboloid / Ye. M. Babych, O. V. Andriichuk, S. O. Uzhehov, R. V. Pasichnyk,

D. Y. Kysliuk. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering–MSE, 2019. Vol. 708,

N 1, 012042, Р. 1–8. URL: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012042.

ДСТУ–Н Б В.2.6-218:2016. Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з

дисперсноармованого бетону. Чинний з 2017-04-01. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2017. 49 с.

Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Житковський В. В. Розв’язання будівельно-технологічних

задач методами математичного планування експерименту. Рівне: НУВГП, 2011. 174 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28