ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОНАПРУЖЕНОГО БЕТОНУ

Автор(и)

  • Євгеній Іванович Галагуря Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3075-8651
  • Олена Анатоліївна Бєліченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7444-8188
  • Михайло Васильович Павлюченков Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0542-7284
  • Лариса Богданівна Кравців Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4632-6148
  • Ігор Володимирович Биченок Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6249-0303

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.198.2021.256539

Ключові слова:

самонапружений бетон, самонапруження, попереднє напруження, phметрія

Анотація

 У статті розглянуто лабораторні дослідження самонапружених бетонних
зразків. Для цього було виготовлено та випробувано п’ять серій призм та кубиків з різним
складом. На наступному етапі дослідження було випробувано зразки на фізико-механічні
характеристики та компоненти на ph-метрію. Для цього випробувано водні розчини добавок і
суспензій цементу вибраних компонентів на pH і ЕРС.

Біографії авторів

Євгеній Іванович Галагуря, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки

Олена Анатоліївна Бєліченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник кафедри технології
дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

Михайло Васильович Павлюченков, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельної механіки та
гідравліки

Лариса Богданівна Кравців, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки

Ігор Володимирович Биченок, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри будівельної механіки та гідравліки

Посилання

Савеня Д. Н., Соловьев Д. А., Плосконосов В. Н. Особенности прочностных и

деформационных характеристик напрягающего цемента, модифицированного добавкой

нитрата кальция. Вестник Полоцкого государственного университета. 2009. № 6. C. 53–56.

Павлова И. П., Бондаренко В. М. Перспективы применения бетонов на напрягающем

цементе при изготовлении сталетрубобетонных элементов. Вісник Національного

університету «Львівська політехніка». 2010. № 664. С. 133–144.

Мартиросов Г. М., Шахворостов А. И. Трубобетонные элементы из бетона на

напрягающем цементе. Бетон и железобетон. 2001. № 4. С. 12–13.

Chang X., Huang C., Zhang P. Expansive behaviors of self-stressing concrete under different

restraining conditions. Journal Wuhan University of Technology, Materials Science Edition. 2011.

(4). Р. 780–785.

Харченко С. А. Напряженно-деформированное состояние трубобетонных элементов с

упрочненными ядрами: автореф. дисс… канд. техн. наук. Минск, 1987. 16 с.

Сахаров А. А. Несущая способность трубобетонных элементов с бетоном,

твердеющим под давлением: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.01. Самара, 1999. 23 с.

Кришан А. Л. Прочность трубобетонных колонн с предварительно обжатым ядром:

дис. … д-ра техн. наук : 05.23.01. Магнитогорск, 2011. 335 с.

Пособие к СНиП 2.03.01-84. Пособие по проектированию самонапряженных

железобетонных конструкций (к СНиП 2.03.01-84). Москва, 1986. 49 с. (Информация и

документация).

ДСТУ Б В.2.7-215:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу.

[Чинний від 2010-09-01]. Київ, 2010. 18 с. (Інформація та документація).

ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності

за контрольними зразками. [Чинний від 2010-09-01]. Київ, 2010. 43 с. (Інформація та

документація).

ДСТУ Б В.2.7-217:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмової

міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона. [Чинний від 2010-09-01]. Київ, 2010. 16 с.

(Інформація та документація).

Berestianskaya S., Galagurya E., Opanasenko O., Berestianskaya A., Bychenok I.

Experimental Studies of Fiber-Reinforced Concrete Prisms Exposed to High Temperatures. Key

Engineering Materials. 2020. Volume 864. Р. 3–8.

Киреев В. А. Курс физической химии. Москва: Химия, 1975. 776 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28