ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ У КОТЛАХ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

Автор(и)

  • Рафаель Леванович Джиоєв Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4046-7038

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.198.2021.256611

Ключові слова:

деревні відходи, біомаса, технології спалювання, когенерація

Анотація

Наведено аналіз способів спалювання деревних відходів, відходів рослинного
походження, біомаси та їх енергетичний потенціал. Вивчалися можливості реконструкції та
модернізації газових котельних агрегатів України на спалювання біомаси та деревних
відходів. Розроблено схему твердопаливної когенераційної енергетичної установки (міні-ТЕЦ)
зі спалюванням деревних відходів.

Біографія автора

Рафаель Леванович Джиоєв, Харківський національний університет будівництва та архітектури

аспірант кафедри теплогазопостачання, вентиляції і використання теплових
вторинних енергоресурсів

Посилання

Енергетичний потенціал біомаси в Україні. Київ: Видав. Центр НУБіП України, 2011.

Гелетуха Г. Г. Науково-технічні засади виробництва енергії з біологічних видів

палива: дис. … д-ра техн. наук. Київ: ІТТФНАНУ, 2021.

Баскаков А. П., Мацнев В. В., Распопов І. В. Котлы и топки с кипящим слоем. Москва:

Энергоатомиздат, 1995. 349 с.

Махорін К. Е., Хінкіс П. А. Спалювання палива в псевдозрідженому шарі. Київ:

Наукова думка, 1989. 204 с.

Кучин Г. П., Скрипко В. Л., Урда Н. Н. Спалювання низькотемпературних палив у

псевдозрідженому шарі. Київ: Техніка, 1987. 144 с.

Бородуля В. А., Виноградов Л. М. Спалювання твердого палива в псевдозрідженому

шарі. Мінськ: Наука та техніка, 1980. 190 с.

Досвід спалювання різних видів біомаси в Росії та Білорусії / Г. А. Рябов, Д. С. Літун,

Є. А. Піцуха, Ю. С. Теплицький, В. А. Бородуля. Електричні станції. 2015. № 9. С. 9–17.

Карапетов А. Шарове спалювання біопалива. Огляд технологій. Ленпромінформ.

№ 1 (115).

Ісьємін Р. Л. Котел, що працює на низькотемпературному твердому паливі. Житлове

та комунальне господарство. 2005. № 3.

Пузирьов Е. М. Дослідження топкових процесів і розробка котлів для

низькотемпературного спалювання горючих відходів та місцевих палив: дис. … д-ра техн.

наук. Барнаул, 2003.

Піцуха Е. А. Наукові основи створення високоефективних циклонно-шарових

топкових пристроїв для котлів, що працюють на твердому біопаливі: дис. … д-ра техн. наук.

Мінськ, 2019.

Особливості процесів спалювання біопалива в котлах із КШ / Г. А. Рябов та ін.

Теплоенергетика. 2005. № 9. С. 54–60.

Водогрійні котли з киплячим шаром і шаром палива, що інтенсивно продувається,

для спалювання низькотемпературного вугілля та біомаси / Р. Л. Ісьємін, С. Н. Кузьмін,

В. В. Коняних, А. В. Михальов, А. Т. Зорін. Новини теплопостачання. 2008. № 5 (93).

С. 57–63.

Бородуля В. А., Винаградов Л. М. Спалювання твердого палива у псевдозрідженому

шарі. Мінськ: Наука та техніка, 1980. 190 с.

Саламатов В. В. Наукові основи створення та маловитратної реконструкції вугільних

пароагрегатів під вихрову технологію спалювання. Вісті Томського політехнічного

університету. 2014. № 4 (324). С. 25–38.

Голованов Н. В. Малогабаритні парогенератори з вихровою топкою ЦКТІ.

Особливості конструкції та експлуатації. Перспективи застосування. Праці ЦКТІ. Ленинград:

ЦКТІ, 1978. Вип. 154. С. 3–13.

Вихрова топка / Голованов Н. В., Накоряков В. Є., Бурдуков А. П. та ін.: пат. РФ

№ 2042084. 1995, Бюл. № 8.

Вихрова топка / Ануфрієв І. С., Красинський Д. В., Саламатов В. В. та ін.: пат. РФ

№ 2585347. 2016, Бюл. № 5.

Кільцеві топки пиловугільних котлів / Ф. А. Серант, Б. П. Устименко, В. Н. Змейков,

В. О. Кроль. Алма-Ата: Наука, 1988. 168 с.

Твердопаливна газотурбінова установка / Алфімов В. В., Князєв А. Н., Ломазов В. С.,

Назаренко Ю. Б.: пат. РФ № 2545113. 2015, Бюл. № 9.

Газотурбінне встановлення / Білошапка С. В., Мітін В. П., Лоцман Г. П.,

Шмаков Д. С., Субота А. В., Мироненко Р. А.: пат. РФ № 56969. 2006, Бюл. № 3.

Клименко В. Н., Мазур А. Н., Сабашук П. П. Когенераційні системи із тепловими

двигунами: довідковий посібник: у 3 ч. Київ: Інститут прикладних досліджень в енергетиці,

560 с.

Спосіб та пристрій для подачі порошкоподібного палива до камери згоряння

газотурбінного двигуна відкритого типу / Цун-Сянь Г. О.: пат. РФ № 2477378. 2013, Бюл. № 7.

Спосіб спалювання вугілля та пристроїв для його реалізації / Алексєєнко С. В.,

Бурдуков О. П., Попов Ю. С.: пат. РФ № 2327889. 2008, Бюл. № 18.

Pucker J., et al. Biomass and bioenergy. 2012. № 38. Р. 95–101.

Пчёлкин Ю. М. Камеры сгорания газотурбинных двигателей. Москва:

Машиностроение, 1984. 280 с.

Сорунзан А. Дослідження процесів горіння пилоподібного біопалива в скутних

умовах камер згоряння. Москва: МЕІ. ІІІ науково-технічна конференція студентів. 2020.

Redko A., Burda Yu., Dzhyoiev R., Redko I., Norchak V., Pavlovskiiy S., Redko O.

Numerical Modeling of Peat Burning Processes in a Vortex Furnace with Countercurrent Swirl

Flows, Thermal science, 2020. DOI REFERENCE: https://doi.org/10.2298/TSCI190305158R.

Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерації) та

використання скидного енергопотенціалу: Закон України, 2005. № 4527.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28