ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ КОНТАКТУ ТА РОЗМІРУ ПОВЕРХНІ КОЧЕННЯ ОБОДА КОЛЕСА НА ГОЛОВЦІ РЕЙКИ ВНУТРІШНЬОЇ НИТКИ КРИВОЇ ДІЛЯНКИ В ПРОЦЕСІ РОЗПИРАННЯ КОЛІЇ

Автор(и)

  • Вадим Володимирович Новіков Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9341-0129
  • Андрій Олександрович Бабенко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Вікторія Олександрівна Корнієнко Харківський державний автомобільно-дорожній коледж, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6643-087X

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.198.2021.256613

Ключові слова:

контактна площадка спирання, коробова крива, розпирання колії, максимальна небезпечна ширина рейкової колії

Анотація

Згідно з розрахунковою схемою, що враховує усі виникаючі в процесі кочення
обода колеса першої напрямної осі візка вантажного вагона розрахункові нахили поверхні
обода відносно поверхні рейки, та аналізом поперечного профілю поверхні кочення рейки типу
Р65, визначено місце контактування цих поверхонь у зоні закруглення коробової кривої
радіусом 80 мм. Це дало змогу визначити розміри плями контакту поверхні кочення обода
колеса по поверхні головки рейки згідно з теорією Герца–Бєляєва при відомих значеннях
радіусів поверхонь кочення та врахувати їх при визначенні максимальної небезпечної норми
ширини рейкової колії. На підставі розрахунку місця розташування математичної точки
контакту на коробовій кривій визначено розмір контактної площадки спирання обода колеса
вантажного вагона на поверхню головки рейки.

Біографії авторів

Вадим Володимирович Новіков, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри машинобудування та
технічного сервісу машин

Андрій Олександрович Бабенко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри машинобудування та технічного
сервісу машин

Вікторія Олександрівна Корнієнко, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

викладач (вищої категорії)

Посилання

Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого

складу залізниць України колії 1520 мм: ВНД 32.07.001-2001 (Нова редакція). Київ: ТОВ

«НВП Поліграфсервіс», 2011. 170 с.

Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар:

ЦВ-ЦЛ-006. Київ, 2005. 103 с.

Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови ДСТУ 4344:2004.

Держспоживстандарт України. Київ, 2005. С. 68.

Беляев Н. М. Сопротивление материалов. Москва: Наука, 1965. 856 с.

Новіков В. В. Підвищення строку експлуатації рейок в кривих ділянках колії зі

скріпленнями роздільного типу: дис. … канд. техн. наук: 05.22.06. Харків, 2021. 161 с.

Даніленко Е. І. Залізнична колія. Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія

з рухомим складом: підруч. для ВНЗ: у 2 т. Київ: Інпрес, 2010. Т. 1. 528 с.; Т. 2. 456 с.

Шахунянц Г. М. Железнодорожный путь. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва: Транспорт,

479 с.

Kosarchuk V. V., Danilenko É. I., Agarkov A. V. Effect of Railcar Wheel Tire Profiles on

the Contact Stress Level in Subway Rails. Strength of Materials, 2020. Vol. 52. Issue 3. P. 398–406.

Bogacz R., Konowrocki R. On new effects of wheel-rail interaction. Archive of Applied

Mechanics, 2012. Vol. 82. Issue 10, 11. P. 1313–1323.

Мелентьев Л. П., Альбрехт В. Г., Шавырин М. М. Пути повышения эффективности

использования ресурсов рельсов. Контроль рельсов. Труды ВННИЖТ. Москва: Транспорт,

С. 3–17.

Вериго М. Ф. Ещё раз о причинах и механизмах контактно-усталостных отказов

рельсов. Вестник ВНИИЖТ. 2001. № 5. С. 12–15.

Wang K., Huang C., Zhai W., Liu P., Wang S. Progress on wheel-rail dynamic performance

of railway curve negotiation. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 1 June 2014. Vol. 1,

Issue 3, P. 209–220.

Dailydka S., Lingaitis L., Myamlin S., Prichodko V. Modelling the interaction between

railway wheel and rail. Transport, July/September 2008. Vol. 23. Issue 3. P. 236–239.

Коган А. Я., Гаврилов В. М. Математическая модель расчёта контактно-усталостной

долговечности рельсов. Вестник ВНИИЖТ. 1983. № 2. С. 46–48.

Сосновский Л. А., Сенько В. И. Износоусталостные повреждения и реальное

состояние силовой системы типа колесо – рельс. Наука и транспорт: вестник БелГУТа. 2001.

№ 2 (3). С. 100–104.

Лысюк В. С., Сазонов В. Н., Башкатова Л. В. Прочный и надежный железнодорожный

путь / под ред. В. С. Лысюка. Москва: ИКЦ «Академкнига», 2003. 589 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28