КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІС ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ КАДАСТРУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ»)

Автор(и)

  • Надія Павлівна Гальченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0003-2659-177X
  • Валентин Іванович Козарь Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0003-4084-3507
  • Павло Борисович Міхно Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0001-8045-6478
  • Олена Миколаївна Клюка Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна https://orcid.org/0000-0002-9250-1157

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.198.2021.256642

Ключові слова:

кадастр, природно-заповідний фонд, геоінформаційні технології, концептуальна модель даних

Анотація

У статті викладено результати аналізу використання території
НПП «Нижньосульський» і кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду як
об’єкта інформатизації. За результатами аналізу запропоновано набір базових просторових
даних системи і розроблено концептуальну модель бази тематичних геопросторових даних
для первинного обліку кадастрових відомостей. Схема подана з використанням нотацій
уніфікованої мови моделювання UML.

Біографії авторів

Надія Павлівна Гальченко , Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

канд. біол. наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Валентин Іванович Козарь, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

канд. техн. наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Павло Борисович Міхно, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

канд. техн. наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Олена Миколаївна Клюка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

канд. техн. наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Посилання

Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 2002 р. № 2456–

XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 (дата звернення 14.08.2021).

Про національну інфраструктуру геопросторових даних : Закон України від 13 квітня

р. № 554–IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20 (дата звернення:

08.2021).

Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного

кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України: Наказ Міністерства

охорони навколишнього природного середовища від 16.02.2005 № 67. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05 (дата звернення 21.08.2021).

Порядок ведення Державного земельного кадастру : Постанова Кабінету міністрів

України від 17 жовтня 2012 р. № 1051. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012

(дата звернення 14.08.2021).

Інформаційно-аналітичні матеріали Міністерства захисту довкілля та природних

ресурсів України з питання «Аналіз площ природно-заповідного фонду України в розрізі

адміністративно-територіальних одиниць за 2020 рік». URL:

https://mepr.gov.ua/timeline/Zviti.html (дата звернення: 21.08.2021).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до

року: Закон України від 28.02.2019 № 2697-VIII.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення: 21.08.2021).

Albert K.W. Yeung, G. Brent Hall. Spatial database system: design, implementation and

project management. The GeoJournal Library. 2007. Vol. 87. Springer. 553 p.

Лященко А., Патракеєв І. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного

моніторингу за технологією баз геопросторових даних. Cучасні досягнення геодезичної науки

та виробництва. 2015. Вип. І (29). С. 174–177.

Skidmore A. Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing. London and New

York: Taylor & Francis, 2002. 275 p.

Frank A. Ontology for GIS URL: ftp://ftp.geoinfo.tuwien.ac.at/frank/ntology_book_all_

pieces _v5_a.pdf, 2005. 7. Fortin M.-J. Spatial Analysis. A Guide for Ecologist / Marie-Josee Fortin,

Mark R. T. Dale. Cambridge University Press, New York. 2005. 365 p.

Rodriguez-Bachiller A., Glasson J. Expert Systems and Geographical Information Systems

for Impact Assessment. Oxford Brookes University, UK – London and New York: Taylor & Francis,

409 p.

В’яткін Р. С., Вяткін К. І. Теоретичні підходи щодо визначення моніторингу

використання земель об’єктів природно-заповідного фонду. Комунальне господарство міст.

Т. 4, вип. 157. С. 72–78.

Геоінформаційне забезпечення природоохоронних територій / В. А. Пересадько,

О. І. Сінна, К. В. Вяткін, О. В. Бодня. Проблеми безперервної географічної освіти і

картографії. 2012. Вип. 15. С. 74–77.

Харачко М. В. Застосування геоінформаційних систем в управлінні природнозаповідними територіями. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24. С. 115–120.

Гальченко Н. П., Козарь В. І. Структура бази даних для забезпечення

геоінформаційного моніторингу земель природно-заповідного фонду. Екологічна безпека.

Вип. 2/2019 (27). С. 32–37.

Волков А. І., Попик О. В. Можливості застосування геоінформаційних систем для

функціонального зонування об’єктів природно-заповідного фонду (на прикладі НПП

«Гомільшанські ліси»). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. Екологія. 2015. Вип. 12, № 1147.

С. 33–40.

Стрямець С., Стрямець Г. Бази даних для моніторингу біорізноманіття природного

заповідника «Розточчя». Вісник національного університету «Львівська політехніка».

Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2009. № 650. С. 200–204.

Формування геоінформаційної системи природного заповідника «Розточчя»

/ А. Бунь, С. Сивній, О. Савчин, О. Стрямець Вісник Національного університету «Львівська

політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2011. № 694. С. 127–131.

Янчук О. Є. Геоінформаційне забезпечення обліку рідкісних рослин (на прикладі

Рівненського природного заповідника). Вісник Національного університету водного

господарства та природокористування. Сер. Технічні науки. 2014. Вип. 1(65). С. 324–331.

Крижановський А.М., Осадчук Н.О. Розробка геоінформаційної системи природнозаповідного фонду Вінницької області. Науково-технічна конференція комп’ютерних систем

і автоматики. Секція системного аналізу та комп’ютерного моніторингу. 2017. С. 5–10.

ГІС природно-заповідного фонду Чернігівської області / В. І. Зацерковний,

С. В. Кривоберець, В. В. Сергієнко, Ю. С. Сімакін. Ученые записки Таврического

национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. География. 2010. Том 23 (62), № 2.

С. 92–104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28