ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІДКОКРИСТАЛІЧНОЇ ПРИСАДКИ НА ТРІБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРАВЛІЧНИХ ОЛИВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТА КОЛІЙНИХ МАШИН

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Аношкіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8923-8493

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.199.2022.258600

Ключові слова:

тертя, знос, будівельні та колійні машини, присадка, холестерик, гідравлічна олива, фенантреновий скелет

Анотація

У статті описано результати досліджень впливу рідкокристалічної
присадки холестеринового типу на трібологічні властивості гідравлічних олив Mobil
Hydraulic 10W та John Deere Hy-Gard. Обидві оливи виготовлені на мінеральній основі та
містять заводські пакети присадок і є типовими гідравлічними оливами, аналоги яких
застосовуються в гідравлічних приводах сучасної будівельної техніки, колійних та сільськогосподарських машин. Лабораторні дослідження показали покращення протизносних
та протизадирних властивостей олив.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Аношкіна, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри машинобудування та технічного сервісу машин

Посилання

Влияние концентрации и типа жидкокристаллической присадки на трибологические

характеристики индустриальных масел / С. В. Воронин, В. А. Стефанов, Д. В. Онопрейчук,

И. Ю. Сафонюк, Н. Н. Аношкина. Трение и износ. Минск, 2020. № 4 (41).С. 498-505.

Ермаков С. Ф. Трибология жидкокристаллических наноматериалов и систем:

монография. Минск: Беларус. навука, 2012. 380 с.

Ермаков С. Ф. Эффект повышения адсорбционной активности холестерических

жидкокристаллических соединений в процессе трения твердых тел. Доклады Национальной

академии наук Беларуси. 2018. № 2, т. 62. С. 236-243.

Shanchao Tan, Jiayu Tao, Wendi Luo, Hongyu Shi, Bin Tu, Hao Jiang , Yuhong Liu, Haijun

Xu, Qingdao Zeng. Insight Into the Superlubricity and Self-Assembly of Liquid Crystals. Frontiers

in Chemistry. 2021. Vol. 9. P. 1-7. DOI: https://doi.org/10.3389/fchem.2021.668794.

Дослідження впливу концентрації рідкокристалічної присадки та електричного поля

на фізико-хімічні властивості індустріальної оливи / С. В. Воронін, І. Ю. Сафонюк,

Н. М. Аношкіна, О. С. Харківський. Вісник Національного Авіаційного Університету. Київ:

НАУ. 2020. № 2(83). С. 70-76.

Изучение триботехнических свойств моторных масел с присадками жидких

кристаллов / М. А. Колбашов, Ю. Н. Моисеев, A. В. Маслов, B. В. Киселев, Р. И. Харламов.

Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. Иваново. 2015. № 1 (6). С. 39-43.

Mobil Hydraulic 10W: Гидравлическое масло с высокими эксплуатационными

характеристиками. URL: https://www.mobil.ru/ruru/industrial/lubricants/products/products/mobil-hydraulic-10w (дата звернення: 03.01.2022).

John Deere: Гидравлические масла. URL: https://www.deere.ru (дата звернення:

01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-24