ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДІАГРАМИ СТАНУ БЕТОНУ В ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ І КОНСТРУКЦІЯХ

Автор(и)

  • Василь Миколайович Ромашко Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3448-7489
  • Олена Василівна Ромашко-Майструк Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3353-2268

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.199.2022.258672

Ключові слова:

бетон, діаграма деформування, діаграма стану, жорсткість, модуль деформацій, січний модуль, параметричні точки

Анотація

У даній статті представлено результати досліджень з пошуку та методологічного обґрунтування основних параметричних точок універсальної залежності діаграми деформування бетону в залізобетонних елементах і конструкціях. Показано, що на відміну від інших, ця залежність не є емпіричною, а отримана аналітичним шляхом завдяки використанню гіпотези «нелінійності жорсткості». Висвітлено найважливіші відмінності між стандартною діаграмою деформування бетону sc - ec  та дійсною діаграмою його стану в залізобетонних елементах і конструкціях. Встановлено, що відношення між початковим модулем деформацій бетону Ec0 та модулем його пружності Ec залежить від класу бетону. Детально обґрунтовано, чому граничну деформативність стиснутого бетону e cu слід визначати за діаграмою стану самого елемента чи конструкції, а низхідну вітку його деформування обмежувати за екстремальним критерієм Ферма dM / d (1/ r) = 0. Оцінено вплив арматури на протяжність низхідної вітки діаграми деформування бетону.

Біографії авторів

Василь Миколайович Ромашко, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри основ архітектурного
проектування, конструювання і графіки

Олена Василівна Ромашко-Майструк, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент кафедри промислового, цивільного
будівництва та інженерних споруд

Посилання

Вахненко П. Ф., Кондель В. М. Про особливості деформування неармованого та

армованого бетону. Проблеми теорії і практики залізобетону. Полтава: ПДТУ, 1997. С. 77–80.

Дорофеєв В. С., Барданов В. Ю. Расчет изгибаемых элементов с учетом полной

диаграммы деформирования бетона: монография. Одесса: ОГАСА, 2003. 210 с.

S-8110-1:1997. British Standard. Structural use of Concrete. Part 1: Code of Practice for

design and Construction. London: British Standard Institution, 2005. 159 p.

Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-11) and Commentary.

[August 2011]. Farmington Hills, MI: ACI Committee 318, 2011. 497 p.

Байков В. Н., Горбатов С. В., Димитров З. А. Построение зависимости между

напряжениями и деформациями сжатого бетона по системе нормируемых показателей. Изв.

вузов: Стр-во и арх-ра. 1977. № 6. С. 15–18.

Лукаш П. А. Основы нелинейной строительной механики. Москва: Стройиздат, 1978.

с.

Беглов А. Д., Санжаровский Р. С. Теория расчета железобетонных конструкций на

прочность и устойчивость. Современные нормы и евростандарты: монография. СанктПетербург – Москва: АСВ, 2004. 221 с.

Бамбура А. М. Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії

залізобетону: дис. … д-ра техн. наук: 05.23.01 / НДІБК. Київ, 2005. 379 с.

Mander J. B., Priestley M. J. N., Park R. Theoretical stress-strain model for confined

concrete. Journal Structural Engineering (ASCE). 1988. Vol. 114. Р. 1804–1825. (SCOPUS).

Hsu L. S., Hsu C.-T. T. Complete stress-strain behaviour of hingh-strength of concrete in

compression. Magazine of Concrete Research. 1994. Vol. 46, No 169. Р. 301–312.

Attard, M. M., Setunge, S. Stress-strain relationship of confined and unconfined concrete.

ACI Materials Journal. 1996. Vol. 93, No. 5. P. 432–442. (SCOPUS).

Ruiz M. F., Muttoni A., Gambarova P. G. Relationship between Nonlinear Creep and

Cracking of Concrete under Uniaxial Compression. Journal of Advanced Concrete Technology. 2007.

Vol. 5, No. 3. P. 1–11. (SCOPUS).

Ромашко В. М. Деформаційно-силова модель опору бетону і залізобетону:

монографія. Рівне: О. Зень, 2016. 424 с.

Тулинг L. G. Creep of a portland cement mortar as a function of stress-level and time:

dissertation … PhD. Iowa State University of Science and Technology, 1965. 76 p.

Bezgodov E. and Shvedov V. Comparison of complete stress-strain curves of concrete using

test prisms and test cylinders. E3S Web of Conferences. 2019. Vol. 97. 02013. (SCOPUS).

Ромашко В. М. Жорсткість та модуль деформацій бетону в деформаційній моделі.

Бетон и железобетон в Украине. 2007. № 6. С. 2–6.

EN 1992-1-1. Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General Rules and Rules

for Buildings. [Final Draft, December, 2004]. Brussels: CEN. 2004. 225 p.

ДСТУ Б В.2.6-156: 2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні

конструкції з важкого бетону. Правила проектування. [Чинний від 01.06.11]. Київ:

Мінрегіонбуд України, 2011. 123 с.

CEB-FIP MC 2010: Model code 2010. Final draft. Fib bulletin 65. Lausanne: Switzerland,

Vol. 1. 357 p.

Romashko V., Romashko O. The construction features of the deformation and force model

of concrete and reinforced concrete resistance. MATEC Web of Conf. 2017. Vol. 116. 02028.

(SCOPUS).

Romashko V. and Romashko O. Fundamentals of the General Theory of Resistance of

Reinforced Concrete Elements and Structures to Power Influences. Materials Science Forum. 2019.

Vol. 968. P. 534-540. (SCOPUS).

Ромашко В. Н. Обобщенная модель деформирования железобетонных элементов и

конструкций. Міжнародний науковий журнал (International scientific journal). 2016. Вип. 3.

С. 84–86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-24