ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНИХ ВИСОТ ПУНКТІВ ЗА ДАНИМИ GNSS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Автор(и)

  • Світлана Вікторівна Нестеренко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2288-3524
  • Роман Анатолійович Міщенко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1027-0541

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.199.2022.258807

Ключові слова:

GNSS‒приймач, нівелірна мережа, перманентні GNSS‒станції, координатні поправки, геометричне нівелювання, геодезична точність

Анотація

Наведено результати експериментальної перевірки точності визначення
нормальних висот за допомогою двочастотних GNSS‒приймачів у RTK режимі на основі
стійкої мережі нівелірних пунктів, які розташовані на геодезичному дослідному полігоні
Полтавської гравіметричної обсерваторії. Досліджено умови ефективного використання
супутникових геодезичних приймачів. Відмічено, що на сьогодні в Україні немає чинного
нормативно-інструктивного документу, який містить положення щодо використання
новітніх геодезичних технологій.

Біографії авторів

Світлана Вікторівна Нестеренко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії,
землеустрою та сільських будівель

Роман Анатолійович Міщенко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії,
землеустрою та сільських будівель

Посилання

Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної

системи координат УСК-200 при здійсненні робіт із землеустрою : наказ Міністерства

Аграрної політики та продовольства України від 02.12.2016 р. № 509 URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16#Text (дата звернення: 05.02.2022).

Precise point positioning and integrity monitoring with GPS and GLONASS / J. Altti,

S. Feng, C. Milner, W. Schuster, W. Ochieng, C. Hide, T. Moore, C. Hill. Paper presented at the

European Navigation Conference 2011. London. 2011.

Українська навігаційна супутникова система: стан і перспективи / С. В. Нестеренко,

Д. А. Єрмоленко, О. В. Шефер, А. В. Клєпко. Системи управління, навігації та зв’язку.

Полтава: НУПП ім. Ю.В. Кондратюка. 2021. Вип. 3 (65). С. 4-7.

Дослідження точності визначення координат GNSS методом у режимі RTK /

А. Й. Віват, В. О. Літинський, В. М. Колгунов, І. Я. Покотило. Геодезія, картографія і

аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. Львів : Видавництво Львівської

політехніки. 2011. Вип. 74. С. 52–59.

До питання точності GPS-спостережень / С. Савчук, Н. Каблак, І. Калинич,

І. Проданець. Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний

збірник. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2007. Вип. 68. С. 105–108.

Tretyak К., Smoliy К. Modified parameter methods of researching GNSS networks with

correlative measurements and systematic errors. Сучасні досягнення геодезичної науки та

виробництва. 2017. Вип. 2. С. 59–71.

Павлик В. Г., Кутний А. М., Нестеренко С. В. Визначення локальних вертикальних

рухів перманентної GPS – станції у Полтаві. Академічна й університетська наука: результати

та перспективи: XIII Міжнародна науково-практична конференція. Полтава: НУПП. 10–

12.2020. С. 141–145.

Особливості функціонування Національної кадастрової системи України в умовах

реформування галузі / С. В. Нестеренко, Г. І. Шарий, В. В. Щепак, Т. С. Одарюк.

Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА. 2021. С. 182–194.

Quesada-Olmo N., Jimenez-Martinez M., Farjas-Abadia M. Real-time high-rise building

monitoring system using global navigation satellite system technology. Measurement. Vol. 123.

pp. 115–124 (2018).

Hwang J., Yun H., Park S.-K., Lee D.H., Hong S. Optimal methods of RTKGPS/accelerometer integration to monitor the displacement of structures. Vol. 12. pp. 1014–1034

(2012).

Jiménez-Martínez María Jesús, Farjas-Abadia Mercedes, Quesada-Olmo Nieves. An

Approach to Improving GNSS Positioning Accuracy Using Several GNSS Devices. 2021. Vol. 13.

P. 1149.

Krasuski K., Ćwiklak J. Application of the DGPS method for the precise positioning of an

aircraft in air transport. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport.

Vol. 98, pp. 65-79.

Darugna F., Wübbena J., Ito A., Wübbena T., Wübbena G., Schmitz M. RTK and PPPRTK using smartphones: From short baseline to long-baseline applications. In Proceedings of the

nd International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION

GNSS+2019). Miami, FL, USA. 2019. pp. 3932–3945.

System Solutions. Офіційний сайт. URL: https://systemnet.com.ua/ (дата звернення:

02.2022).

Geo Terrace Network. Офіційний сайт. URL: https://rtkhub.com/ (дата звернення:

02.2022).

RTK HUB Network. Офіційний сайт. URL: https://geoterrace.lpnu.ua/ (дата звернення:

02.2022).

NGC.NET. ООО НПП «Навігаційно-геодезичний центр». Офіційний сайт. URL:

http://www.ngcnet.com.ua/ (дата звернення: 05.02.2022).

UA-EUPOS / ZAKPOS. Мережа референцних GNSS станцій. Офіційний сайт. URL:

http://zakpos.zakgeo.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=86 (дата

звернення: 05.02.2022).

СКНЗУ. Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

Офіційний сайт. URL: https://spacecenter.gov.ua/sknzu (дата звернення: 05.02.2022).

Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000,

:1000 та 1:500 (ГКНТА‒2.04‒02‒98) від 09.04.98 р. № 56. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98#Text. (дата звернення: 05.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-24