ВИДАЛЕННЯ ВОДИ З ДИЗЕЛЬНОЇ ОЛИВИ ГІДРОДИНАМІЧНИМ ДИСПЕРГУВАННЯМ

Автор(и)

  • Денис Сергійович Жалкін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3450-160X
  • Сергій Григорович Жалкін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0089-3489
  • Валентин Едуардович Вініченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Сергій Валерійович Скрипченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.199.2022.258810

Ключові слова:

дизельна олива, регенерація, диспергування, модифікація, теплообмін, тиск, в’язке тертя

Анотація

З камери згоряння працюючого дизеля в оливу можуть потрапляти води,
сполуки сірки й свинцю. Значна кількість дизельної оливи бракується через попадання у неї
води або її пари за нещільностями водяної системи та з вихлопними газами, що створює
емульсію та осади (шлам) при порівняно низьких температурах й порушує змащення та
охолодження поверхонь тертя та збільшує знос деталей двигуна. Така олива підлягає зливу з
картера та регенерації.
Найбільш перспективним методом регенерації відбракованої оливи, в тому числі в
умовах локомотивного депо, є гідродинамічне диспергування, яке дозволяє вивести воду та
модифікувати продукти старіння замість складного процесу коагуляції або випаровування.
В статті розглянуто причину нагріву оливи при її гідродинамічному диспергуванні,
виходячи з імовірного припущення, що нагрів обумовлений в’язким (внутрішнім) тертям оливи
у гідродиспергаторі та гідроелементах, що забезпечують його функціонування,
запропоновано методику розрахунку температури оливи при сталому тепловому режимі
гідродинамічного диспергування.

Біографії авторів

Денис Сергійович Жалкін, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Сергій Григорович Жалкін, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Валентин Едуардович Вініченко, Український державний університет залізничного транспорту

магiстр

Сергій Валерійович Скрипченко, Український державний університет залізничного транспорту

магiстр

Посилання

Крагельский И. В. Новые аспекты науки о трении. Физико-химическая механика

контактного взаимодействия и фреттинг-коррозия: тр. всесоюзной конф. Киев: КИИГА,

Венцель С. В. Смазка и долговечность двигателей внутреннего сгорания. Киев:

Техника, 1977. 208 с.

Розробити рекомендації і організувати регенерацію масел з низькою температурою

застигання: звіт про науково-дослідну роботу інституту нафтопереробки "МАСМА". Д.Р.

№ ИА 010123621 / М. А. Альтшулер, М. М. Дец, С. И. Горбенко и др. Київ, 1993.

Розробка технологічних процесів оснастки для регенерації дизельних мастил в умовах

депо: звіт про науково-дослідну роботу. ГР01930014274. Харків: ХарДАЗТ, 1994. 144 с.

Асеев Н. В. Повышение износостойкости тепловозных и других, двигателей

внутреннего сгорания путем ультразвуковой обработки v смазочного масла: автореф.

дис. … канд. техн. наук. Харьков : 1969. 21 с.

Улучшение эксплуатационных свойств масел для гидравлических приводов путем

диспергирования механических примесей / Г. А. Аврунин, Е. С. Венцель, Г. Р. Ливада,

В. А. Рокшевский. Трение и износ. 1983. № 1. С. 155–159.

AndrzejKrasiński, ŁukaszSołtana, JoannaKacprzyńska-Gołackab. Effect of fiber surface

modifications on the coalescence performance of polybutylene terephthalate filter media applied for

the water removal from the diesel fuel Separation and Purification Technology. Vol. 236. 1 April

, 116254. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2019.116254.

Беленький А. Д., Иванов Г. Н., Ремпель А. И. Экономия моторных масел на

тепловозах. Москва: Транспорт, 1984. 88 с.

Березняков А. И., Венцель Е. С., Бабенко А. А. Уравнение интенсивности

изнашивания узла трения, учитывающее взаимодействие частиц износа с поверхностью.

Трение и износ. 1998. № 5. С. 579–584.

Венцель Е. С. Повышение износостойкости трибосопряжений гидродинамическим

диспергированием масла: дис. … д-ра техн. наук. Киев: 1990. 397 с.

Венцель Е. С. Механизм улучшения противоизносных свойств масел при

гидродинамическом диспергировании. Трение и износ. 1992. № 5. С. 905–910.

Березняков А. И., Венцель Е. С., Бабенко А. А. Уравнение интенсивности

изнашивания узла трения, учитывающее взаимодействие частиц износа с поверхностью.

Трение и износ. 1998. № 5. С. 579–584.

Руднев В. К., Лысиков Е. Н., Венцель Е. С. Повышение эксплуатационной

надежности гидроприводов строительных и дорожных машин: учеб. пособ. Киев: УМК ВО,

136 с.

Method and means for maintaining an effective concentration of additives in oils: пат.

США: C1. 252 – 9/Paul D/ Rneeland (США).

Addition of oxidation inhibitor to lubricanting oil: пат. 374924 США: МКИ В 01 d 27/00

Raymond Rohde (США).

Руднев В. К., Венцель Е. С., Лысиков Е. Н. Эксплуатационные материалы для

строительных и дорожных машин: учеб. пособ. Киев: ИСИО, 1993. 236 с.

Fuels and lubricants containing inclusion compjunds: пат: 3314884 США: C1. 252-10

/ Richard E. Cover (США).

Bearing material employing frangible microcapsules containing lubricant: пат. 4056478

США: МКИ2 С 10 М 5/00; С 10 М 7/00; F 16 С 27/00 / Alfred I. Capelli (США).

Гидродинамический диспергатор: а. с. 1114455 СССР, МКИ3

В01В 11/02

/ Е. С.Венцель, Г. Ф. Ливада, В. А. Рокшевский и др. 5 с.

Гидродинамический диспергатор: а. с. 1560293 СССР, МКИ4 В 01 F 11/02

/ В. К. Руднев, Е. С. Венцель, И. Г. Панев и др. 3 с.

Венцель Є. С., Жалкін С. Г., Данько М. І. Поліпшення якості та підвищення термінів

служби нафтових олій. Харків: УкрДАЗТ, 2003. 168 с.

Венцель С. В., Миронов Е. А. Застосування положень термодинаміки нерівноважних

процесів у хіммотології та триботехніці. Хімія та технологія палив та масел. 1982. № 2.

С. 16-18.

Жалкін С. Г., Корепанов С. Ю. Про причини локального нагріву мастила при його

гідродинамічному диспергуванні. Зб. наук. праць. Харків: ХарДАЗТ, 2000. Вип. 42. С. 40–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-24