ВПЛИВ ПОДОВЖЕННЯ «ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ» ЛОКОМОТИВІВ НА ВВП КРАЇНИ ТА ЕКОНОМІКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Сергій Володимирович Панченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7626-9933
  • Євгеній Іванович Балака Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0508-937X
  • Владислав Вадимович Панченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4822-7151
  • Марина Євгенівна Резуненко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2073-5242

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.200.2022.262696

Ключові слова:

«життєвий цикл» локомотивів, обсяг вантажних перевезень, ВВП України, ефективність модернізації локомотивів

Анотація

У статті розглянуто економічний аспект причинно-наслідкового зв’язку
між подовженням «життєвого циклу» локомотивів і зростанням валового внутрішнього
продукту (ВВП) країни. Наведено результати досліджень впливу збільшення обсягів
вантажних перевезень за рахунок модернізації діючого локомотивного парку на національну
макроекономіку. Обґрунтовано економічну доцільність цих інноваційних заходів для
підвищення ефективності роботи залізничної галузі в умовах сьогодення.

Біографії авторів

Сергій Володимирович Панченко, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри автоматики та комп’ютерного
телекерування рухом поїздів

Євгеній Іванович Балака, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат економічних наук, доцент кафедри транспортних систем та логістики

Владислав Вадимович Панченко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки
та електромеханіки

Марина Євгенівна Резуненко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики та фізики

Посилання

Довідник основних показників роботи регіональних філій АТ «Українська залізниця»

(2004-2019 роки). Київ, 2020. 39 с.

Ломотько Д. В., Балака Є. І., Резуненко М. Є. Визначення оптимальної кількості

вагонів у маршрутних поїздах. Залізничний транспорт України: наук.-практ. журн. Київ, 2019.

№ 4. C. 4-12.

Ломотько Д. В., Балака Є. І., Резуненко М. Є. Логістичні підходи щодо оптимізації

складу маршрутних поїздів в системі «вантажовласник – залізниця». Залізничний транспорт

України. 2020. № 4. С. 3-11.

Концептуальні підходи до диверсифікації діяльності ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» /

С. В. Панченко, Г. В. Ватуля, Є. І. Балака, Д. С. Лючков. Українська залізниця. 2018. № 9 (63).

С. 15-19.

Lomotko D. V., Kovalov A. O., Koval'ova O. V. Formation of the fuzzy support system for

decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation. Eastern-European Journal of

Enterprise Technologies. 2015. T. 6. No. 3 (78). P. 11-17. URL: http://dx.doi.org/10.15587/1729-

2015.54496].

Butko T., Prokhorchenko A., Muzykin M. Improvement of methods for determining

locomotive circulation patterns with regard to the technological features of car-stream flows. EastEuropean Journal of Advanced Technologies. 2016. Vol. 5. No. 3. P. 47-55.

Данько Н. И., Ломотько Д. В., Кулешов В. В. Разработка организационнотехнологической модели управления парком грузовых вагонов разной собственности.

Инновационный транспорт. 2012. № 4 (5). С. 8-13.

Альошинський Є. С., Балака Є. І., Резуненко М. Є. Діалектика логістики і задачі

сьогодення: кластеризація та підготовка фахівців. Залізничний транспорт України. Київ, 2016.

№ 3-4. С. 8-13.

Прогнозування обсягів пасажирських перевезень в дальньому залізничному

сполученні на основі багатофакторного аналізу / Є. Балака, М. Резуненко, С. Резуненко,

М. Попов. Зб. наук. праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ, 2019.

Вип. 185. С. 6-14.

Balaka Ye., Rezunenko M., Vdovychenko V. Comparative forecast of passenger

transportation in long haul railway and long-distance bus service. Automobile Transport. No. 48.

P. 54-63.

Тенденції розвитку залізничних перевезень в провідних країнах світу / Є. І. Балака,

О. І. Зоріна, Н. М. Колеснікова та ін. Залізничний транспорт України. 2000. № 1. С. 22-23.

Україна в цифрах 2014-2019 рр. Державна служба статистики України. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua.

Оцінка економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті: навч.

посіб. / Є. І. Балака, О. І. Зоріна, Н. М. Колесникова, І. М. Писаревський; за заг. ред.

Є. І. Балаки. Харків: УкрДАЗТ, 2005. 210 с.

Бромвич М. Анализ экономической эффективности капитальных вложений: пер. с

англ. Москва: ИНФРА-М, 1996. 432 с.

Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: підручник. Київ: КНЕУ, 2000. 322 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-17