ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВАНТАЖНИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК БАГАТОЕТАПНОЇ ТА БАГАТОЦІЛЬОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ

Автор(и)

  • Денис Вікторович Ломотько Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-7624-2925
  • Ганна Олександрівна Примаченко Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0001-7326-8997

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.203.2023.277920

Ключові слова:

вантажні перевезення, мультимодальні перевезення, оператор мультимодального перевезення, багатоетапна транспортна задача

Анотація

У статті розглянуто транспортну модель витрат на перевезення на мультимодальних маршрутах переміщення вантажів, що залежать від часу в дорозі, бо саме такий підхід до оптимізації мультимодальних перевезень вантажів у сучасних умовах має покликання до їхнього розвитку на транспортному ринку України та світу. Розроблену в роботі модель можна вважати достатньо універсальною за своєю структурою, що залежить від особливостей виконаних вантажних операцій із окремими типами вантажу з прибуття або відправлення.

Біографії авторів

Денис Вікторович Ломотько, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, завідувач кафедри транспортних систем та логістики, професор

Ганна Олександрівна Примаченко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних систем та логістики

Посилання

Колбин В. В. Стохастическое программирование. Palmarium Academic Publishing.

396 с.

Congli Hao, Yixiang Yue Optimization on Combination of Transport Routes and Modes on

Dynamic Programming for a Container Multimodal Transport System Procedia Engineering 137 (2016). P. 382–390. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S187770581600299X? ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=7ac5f507d8f2c30a.

Кошевий Д. О. Дослідження методів оптимізації транспортних перевезень:

пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому

(магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / М-во освіти і науки України,

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. Харків, 2019. 81 с. URL: http://openarchive.nure.ua/

handle/document/10958.

Економіко-математичні методи та моделі: навч. посіб. / Н. Л. Воропай, Т. В. Герасименко, Л. О. Кирилова та ін.; за заг. ред. В. М. Мацкул. Одеса: ОНЕУ, 2018. 404 с.

Іксанов О. М., Шевченко В. І. Транспортна задача, її властивості та методи

розв’язування (курс «Дослідження операцій»): навч. посіб. Київ: Наукове видавництво

«ТВіМС», 2010. 84 с.

Claudia Archetti, Lorenzo Peirano, M. Grazia Speranza Optimization in multimodal freight

transportation problems: A Survey. European Journal of Operational Research. 2022. Vol. 299, Is. 1. P. 1-20. ISSN 0377-2217. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.07.031. URL: https://www.

sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221721006263.

Законопроект № 4258 «Про мультимодальні перевезення» змінить транспортну

систему. Від 10.03.2021 р. URL: https://www.ua-bud.com.ua/zakonoproekt-4258-promultimodalni-perevezennya/. Дата звернення: 07.03.2021.

Транспортна задача лінійного програмування. URL: https://www.mathros.net.ua/

transportna-zadacha-matematychna-postanovka-zadachi.html.

Про мультимодальні перевезення: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/1887-20#Text.

Zhuk V. V., Tumka O. A. About the uniform approximation on the all real axis of

continuous distribution functions. International Conference on «Stability and Control Processes» in Memory of V.I. Zubov, SCP 2015 – Proceedings. 7342141. 2015. P. 364-365.

Центральна гранична теорема. URL: https://uk.wikipedia.org/.

Ломотько Д. В., Дерев’янко О. В., Дворецький П. О. Підвищення ефективності

роботи з контейнерами в умовах перевантажувальних вузлів за участю залізниць. Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2016. Вип. 11. С. 48-54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-27