ОСНОВНІ ПОМИЛКИ ПІД ЧАС РЕМОНТУ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Автор(и)

  • Ігор Олександрович Редько Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9863-4487
  • Олександр Вадимович Гвоздецький Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4239-9895
  • Юрій Іванович Чайка Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1021-4662
  • Віталій Юрійович Заіка Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2681-1974

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.203.2023.277951

Ключові слова:

ремонт, реконструкція, опалення, теплове навантаження, нагрівальні прилади, трубопроводи, радіаторні клапани

Анотація

У статті розглянуто основні помилки при проведенні ремонту, що проводиться не централізовано, а за рахунок власника квартири, існуючих систем опалення житлового фонду забудови з середини по кінець ХХ століття, виконаних зі сталевих
трубопроводів, як нагрівальні прилади встановлені чавунні радіатори або сталеві
конвектори. Такі системи опалення мають як фізичний, так і моральний знос. Розглянуто питання відмінності понять ремонту і реконструкції; наслідки заміни сталевих трубопроводів на неметалеві; нагрівальних приладів на інші типи, з іншою тепловою потужністю; зміни конфігурації системи опалення; реконструкції однотрубних
нерегульованих систем опалення в однотрубні регульовані з установленням радіаторних
клапанів і термостатичних елементів.

Біографії авторів

Ігор Олександрович Редько, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри теплотехніки, теплових двигунів та
енергетичного менеджменту

Олександр Вадимович Гвоздецький , Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Юрій Іванович Чайка, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат технічних наук, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Віталій Юрійович Заіка , Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

аспірант кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Посилання

ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. Київ: Мінрегіонбуд

України, 2013. 141 с.

ДСТУ 3518-97. Термометрія. Терміни та визначення. Київ, 1997. 54 с.

ДСТУ-Н Б В.2.5-62:2012. Настанова з проектування та монтажу систем опалення з

застосуванням сталевих панельних радіаторів. Київ: Мінрегіонбуд України, 2013. 17 с.

Модернізація системи опалення багатоквартирного житлового будинку в м. Чугуєві

Харківської області / О. М. Тарадай, В. С. Бугай, Е. Д. Шахненко, С. В. Фомич. Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць ХНУБА, ХОТВ АБУ. Харків: ХНУБА, 2018. № 2 (92). С. 259-264.

Reconstruction of heating systems of existing residential buildings by means of equipping

apartment heating systems with heat meters / O. Taraday, О. Sigal, V. Bugai, N. Pavliuk,

Y. Shahnenko. Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць ХНУБА, ХОТВ АБУ. Харків:

ХНУБА, 2019. № 3 (97). С. 70-744.

Чайка Ю. І., Гвоздецький О. В., Красненко Т. І. Економічне обґрунтування

модернізації існуючих однотрубних систем опалення. Науковий вісник будівництва : зб. наук. праць ХНУБА, ХОТВ АБУ. Харків: ХНУБА, 2015. № 2 (80). С. 257-260.

Вплив конструкції внутрішньобудинкових систем опалення на вибір режимів

регулювання централізованого теплопостачання / О. М. Тарадай, В. С. Бугай,

О. В. Гвоздецький, С. В. Дяченко. Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики: зб. праць / Інститут промислової екології. Київ : ІВЦ АЛКОН НАН України, 2022. С. 66-74.

ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та

споруди. Теплові мережі. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 57 с.

ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. Київ:

Мінрегіон України, 2014. 43 с.

Правила користування тепловою енергію: Постанова КМ України № 1198 від

10.2007 р. Київ, 2007. 11 с.

ДСТУ 8936:2019. Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови. Київ, 2019. 13 с.

Єнін П. М., Швачко Н.А. Теплопостачання. Ч. І. Теплові мережі і споруди: навч.

посіб. Київ: Кондор, 2007. 244 с.

Каталог виробів Wawin. URL: https://www.ekoplastik.ua/downloads/UKR-KatalogWavin-Ekoplastik-2021.pdf (дата звернення: 12.01.2023).

Опалення: навч. посіб. / Н. О. Безпалько, Т. Б. Боброва, С. М. Високос та ін. Київ:

Ресурсний центр ГУРТ, 2019. 133 с.

Любарець О. П., Зайцев О. М., Любарець В. О. Проектування водяних систем

опалення: посіб. для проектувальників, інженерів і студентів ВНЗ. Відень-Київ-Сімферополь, 2010. 201 с.

Технічні характеристики нагрівального приладу. URL: https://santehrai.com/catalog/

sekczijni-radiatory/mirado-2/#mirado-500 (дата звернення: 12.01.2023).

Технічні характеристики нагрівального приладу. URL: https://altermo.ua/products/

model-altermo-7-f30031127 (дата звернення: 12.01.2023).

Технічні характеристики нагрівального приладу. URL: https://koer-sanitary.com/

bimetallicheskie-radiatory (дата звернення: 12.01.2023).

Радіаторні клапана та термостатичні елементи. URL: https://www.danfoss.com/uk.ua/products/dhs/radiator-and-room-thermostats/#tab-radiator-thermostats (дата звернення: 12.01.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-27