ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ СИЛ, ЩО ДІЮТЬ НА ПІВВАГОН ПРИ РОЗВАНТАЖЕННІ РОТОРНИМ ВАГОНОПЕРЕКИДАЧЕМ

Автор(и)

  • Руслан Іванович Візняк Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0001-6179-4981

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.203.2023.277952

Ключові слова:

піввагон, кузов, розвантаження, насипний вантаж, пошкодження, збереження, міцність, удосконалення несучої конструкції

Анотація

У статті розглянуто фактори, що впливають на міцність піввагонів при розвантаженні на роторних вагоноперекидачах, перед чим був проведений попередній ретельний аналіз їхніх характерних пошкоджень і несправностей. Побудовано розрахункові
схеми системної конструкції і виконано аналітичне визначення інерційних складових динамічного процесу перекидання. Запропоновано початкові рекомендації щодо проєктування
конструкції кузова, що зазнав впливу великих динамічних навантажень при обов’язкових розвантажувальних роботах транспортного засобу.

Біографія автора

Руслан Іванович Візняк, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії вагонів та якості продукції

Посилання

Розробка та дослідження технічних засобів для підвищення надійності вантажних

вагонів і продуктивності вивантаження сипких вантажів: звіт з НДР (заключний) / Вагони і вагонне господарство; керівник В. Ф. Головко. № Держ. реєстр. 0104U003237. Харків:

УкрДАЗТ, 2006. 173 с.

Савчук В. Б. Стан і перспективи парка вантажних вагонів /АНТ «Інститут проблем

природних монополій (ІППМ)». 2017. URL: http://ipem.ru/research/rail_transport/rail_

presentations/158.html. (дата звернення: 21.05.2021).

Чепурченко И. В., Крошечкина И. Ю. Анализ надежности конструкций кузовов

полувагонов в эксплуатации. Наука и техника транспорта. 2018. № 4. С. 34-40.

Phillips D. Dump the ore!: Fast unloading of iron ore transported by rail. Bulk Solids

Handling, 35 (3), pp. 34-35, (2015). URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

&partnerID=40&md5=ccca393fc4015572137fe87b876d1f76 (last access: 07.12.2021).

Kovalev R., Sakalo A., Yazykov V., Shamdani A., Bowey R., Wakeling C. Simulation of

longitudinal dynamics of a freight train operating through a car dumper. Vehicle System Dynamics.

54 (6). Р. 707-722. Cited 21 times. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-

s2.0-84961200786&doi=10.1080%2f00423114.2016.1153115&partnerID=40&DOI:

1080/00423114.2016.1153115 (last access: 07.12.2021).

Drozdnik I. D., Miroshnichenko D. V., Shmeltser E. O., Kormer M. V., Pyshyev S. V.

Investigation of possible losses of coal raw materials during its technological preparation for coking Message 2. The actual mass variation of coal in the process of its storage and crushing Petroleum and Coal. 2019. 61 (3). Р. 631-637. Cited 3 times. URL: https://www.scopus.com/inward/ record.uri?eid=2-s2.0-85074480973&partnerID=40&md5=46772fd599b63588baedeccb3a999441

(last access: 07.12.2021).

ДСТУ ГОСТ 22235: 76:2010:2015. Вагоны грузовые магистральных железных дорог

колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве

погрузочно-разгрузочных и маневровых работ. Вагони вантажні магістральних залізничних доріг колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення збереження під час завантажувальнорозвантажувальних та маневрових робіт (ГОСТ 22235-2010, IDT). Чинний від 2010-11-12. Вид. офіц. Київ, 2015. 24 с. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200082560 (дата звернення: 16.05.2021).

Herzog M., Severin F., Wirtz R. Developing the high performance car dumper: Wagon

dumper technology and its associated infrastructure; Part 1 [Article@Der Weg zum

Hochleistungskipper: Die Technik der Waggonkipper und die notwendige Infrastruktur; Teil 1].

Cement International. 2021. 19 (2). Р. 26-35. URL: https://www.scopus.com/inward/

record.uri?eid=2-s2.0-85108105078&partnerID=40&md5=d2122b166bc0ec462ed18937643a5ab4

(last access: 07.12.2021).

Піввагон з глухим кузовом: Пат. 72360 Україна, № 72360 МПК7 B61F 1/00, B61D

/00/ Чепурченко І. В., Візняк Р. І. (Україна); УкрДАЗТ. № u201203065; Заяв. 16.03.2012;

Опубл. 10.08.2012; Бюл. № 6. 9 с.

Носырев Д. Я., Коркина С. В., Анахова В. В. Направление совершенствования

глуходонного полувагона для перевозки сыпучих грузов. Вестник транспорта Поволжья.

СамГУПС. 2019. № 1 С. 28–35. URL: https://scholar.google.com/citations?

user=Y1spEKgAAAAJ&hl=ru (дата звернення: 21.05.2021).

Горфин О. С. Машины и оборудование по переработке торфа. Тверь: Тверской гос.

технический ун-т, 2003. 247 с.

Сендеров Г. К., Лосев П. Р., Другаль С. А. Сохранность вагонов при погрузочноразгрузочных и маневровых работах. Москва: Транспорт, 1984. 158 с.

Petrov G. I., Panachev I. Adaptation of mathematical model to the conditions of unloading

of the gondola car body by means of tipping. Transport business of Russia. 2017. № 1 (128). Р. 138 – 143.

Bruni S., Vinolas J., Berg M., Polach O., Stichel S. Modelling of suspension components

in a rail vehicle dynemics context. Vehicle system dynemics. Electrical and Electronics Engineers. 2011. № 49(7). Р. 1021–1072. URL: https://www.researchgate.net/publication/261525842 (last

access: 17.05.2021).

Anyakwo A., Pislaru C., Ball A. Modelling rail vehicle dynamics using a novel 3d wheelrail contact model. Electrical and Electronics Engineers. 2013. № 5. Р. 463–468.

URL: http://www.ijac.net/cn/article/doi/10.1007/s11633-012-0640-6 (last access: 18.05.2021).

ДСТУ 7598: 2014. Вагони вантажні. Загальні вимоги до розрахунків та проектування

нових і модернізованих вагонів колії 1520 мм (несамоходних). Чинний від 2014-12-02. Вид. офіц. Київ, 2014. 32 с. URL:http://uas.org.ua (дата звернення: 17.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-27