ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОЦІНКИ РЕМОНТНОЇ СКЛАДОВОЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЕЛЕКТРОПОЇЗДА

Автор(и)

  • Юрій Євгенович Калабухін Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-3693-7607
  • Ігор Ернстович Мартинов Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-0481-3514
  • Станіслав Ігорович Мартинов Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0003-1826-6053

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.203.2023.277953

Ключові слова:

життєвий цикл, електропоїзд, капітальний ремонт, ремонт, склад

Анотація

У статті розглянуто питання математичного опису ремонтної складової життєвого циклу електропоїзда ЕПЛ9т. Техніко-економічна оцінка цієї частини життєвого циклу тягового рухомого складу в цьому випадку залежить від довговічності та ремонтопридатності техніки. В основу математичного опису покладено нормативи
планово-попереджувальної системи ремонту тягового рухомого складу залізниць України, зокрема електропоїзда серії ЕПЛ9т. Техніко-економічний розрахунок з використанням запропонованого математичного підходу дає можливість досить точно оцінити ремонтну складову життєвого циклу. Це у свою чергу дасть змогу в подальшому використовувати його для розроблення повної математичної моделі життєвого циклу електропоїзда.

Біографії авторів

Юрій Євгенович Калабухін , Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії

Ігор Ернстович Мартинов, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії вагонів та якості продукції

Станіслав Ігорович Мартинов , Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Посилання

Методы оценки жизненного цикла подвижного состава железных дорог: монография / Э. Д. Тартаковский, С. Г. Грищенко, Ю. Е. Калабухин, А. П. Фалендыш. Луганск: Ноулидж, 2011. 174 с.

Калабухін Ю. Є. Теоретичні положення оновлення тягового рухомого складу з урахуванням життєвого циклу. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2009. Вип. 111. С. 106-120.

Калабухін Ю. Є. Теоретичні положення визначення вартості життєвого циклу тягового рухомого складу. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. 2008. Вип. 24. С. 221–225.

Оценка жизненного цикла / Э. Д. Тартаковский, А. П. Фалендыш, Ю. Е. Калабухин, С. Г. Грищенко. Локомотив-информ. 2013. № 2(80). С. 56-60.

Калабухін Ю. Е., Грищенко С. Г., Фалендиш А. П. Методологія та результати оцінки техніко-економічних показників використання сучасних електропоїздів з урахуванням життєвого циклу. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Луганськ. 2009. № 4 (134). Ч. 1. С. 193-199.

Калабухін Ю. Е. Результати дослідження варіантів оновлення маневрових тепловозів у відповідності до умов експлуатаційної роботи протягом життєвого циклу. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2010. Вип. 119. С. 22-127.

Калабухін Ю. Е., Рудковський О. В. Формалізація оцінки ремонтної складової життєвого циклу маневрового тепловоза. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 4. С. 199-203.

Методичний підхід щодо визначення ефективності функціонування окремого приміського пасажирського поїзда / Ю. С. Бараш, М. П. Сначов, О. О. Матусевич, Х. В. Кравченко. Збірник наукових праць ДНУЗТ імені В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2014. Вип. 7. С. 88-100.

Крашенінін О. С., Фалендиш А. П. Оцінка життєвого циклу локомотивів. Збірник наукових праць ХарДАЗТ. 2001. Вип. 68. С. 55-58.

Понтисселли К. Стоимость жизненного цикла железнодорожного подвижного состава. От теории к практике. Техника железных дорог. 2009. № 4 (8). С. 19-24.

Selecting Test and Maintenance Strategies to achieve Availability Target with lowest Life Cycle Cost, P. Dersin, F. Perrone, C. Arroum (ALSTOM Transport) RAMS 2008, Las Vegas, NE, USA.

Achieving Availability Cost-effectively in complex Systems, P. Dersin (ALSTOM Transport); Tutorial, RAMS 2009, Fort Worth, TX, USA.

Положення про планово-попереджувальну систему ремонту і технічного обслуговування тягового та моторвагонного рухомого складу (електровозів, тепловозів,

електро- та дизель-поїздів): затв. наказом Укрзалізниці від 15.10.2015 р. № 429-Ц/ОД. Київ :Укрзалізниця, 2015. 45 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-27