КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ПРИ ОЦІНЮВАННІ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ВИНИКНЕННІ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ВІДМОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.204.2023.283716

Ключові слова:

механічна надійність, прогнозування, деградаційні відмови, зношування, втомне руйнування

Анотація

У статті наводиться досить зручний при вирішенні багатьох завдань
механічної надійності спосіб опису нестаціонарного монотонного деградаційного процесу, що полягає в задаванні виду його функції або щільності розподілу в перерізах часу з параметрами – детермінованими монотонними функціями часу або  напрацювання в циклах  навантаження.
Розглянутий теоретичний аналіз основних деградаційних процесів, що визначають механічну надійність елементів машин, дав змогу розробити універсальний підхід до побудови комплексу стохастичних моделей надійності, що забезпечує можливість спільного статистичного оцінювання параметрів моделей для процесів, зумовлених зношуванням і втомним руйнуванням. Практичне використання пропонованого комплексу моделей механічної надійності є доцільним як при прискореному оцінюванні, так і прогнозуванні надійності на стадії ресурсного проєктування елементів мобільних машин.

Біографія автора

Олексій Ігорович Алфьоров, Сумський національний аграрний університет

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри проектування технічних систем

Посилання

Woo S. Reliability Design of Mechanical Systems a Guide for Mechanical and Civil Engineers, 2nd ed. Springer Nature Singapore Pte Ltd. Singapore, 2020. 476 p.

Birolini A. Reliability Engineering. Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2017.

Grynchenko O., Alfyorov O. Mechanical Reliability. In Prediction and Management under Extreme Load Conditions. Springer Nature: Cham, Switzerland, 2020. 125 p. doi.org/10.1007/978-3-030-41564-8.

Гринченко A., Алферов A. Основы прогнозирования и управления надежностью в условиях экстремальных нагрузок. Харьков: ТОВ «Планета - Принт», 2017. 136 с.

Гринченко A. С. Механическая надежность мобильных машин: Оценка, моделирование, контроль. Харьков: Віровець А. П. «Апостроф», 2012. 259 с.

Гринченко А. С. Особенности построения инвертируемых стохастических моделей механической надежности при параметрических отказах. Вісник ХДТУСГ. Харків, 2004. Вип. 23. C. 140-145.

Гринченко O. С., Алфьоров O. І., Юр’єва Г. П. Прогнозування та керування механічною надійністю за допомогою інверсійного методу. Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». 2018. № 12. С. 210–213.

Alfyorov O., Grynchenko O., Ponomarenko V., Shchur T., Tomporowski A., Kruszelnicka W., Walichnowska P. Agricultural Equipment Design Optimization Based on the Inversion Method. Agriculture. 2022. № 12. Р. 1410. URL: https://doi.org/10.3390/ agriculture12091410.

Алфьоров О., Савченко В., Свіргун О. Оцінювання показників надійності на основі результатів випробувань на стендах та в експлуатації. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання. Мелітополь: ТДАТУ, 2023. Вип. 13. т. 2. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-2-8.

Пешес Л. Я., Степанова М. Д. Основы теории ускоренных испытаний на надежность. Минск: Наука и техника, 1972. 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-21