ВИБІР ВАРІАНТІВ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОКОМОТИВІВ З УРАХУВАННЯМ ОПТИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Олександр Семенович Крашенінін Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7462-3372
  • Ольга Олександрівна Шапатіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9185-6212
  • Дмитро Олександрович Мацегора Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Олена Володимирівна Лагєрева Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Максим Віталійович Васильєв Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.204.2023.283990

Ключові слова:

безрозмірна шкала, функція ефективності, метод заміщення, експерт

Анотація

Насиченість локомотивного парку залізниць різними серіями  локомотивів не завжди відповідає їхньому ефективному використанню при закладених у них особливих  характеристиках.
У статті розглянуто процедуру формування вимог до характеристик локомотивів на основі критерію ефективності.
При перевірці умов відповідних заміщень для безрозмірних шкал часткових показників локомотивів визначено ефективну множину деяких рішень, на підставі якої формується оптимальне рішення з вибору характеристик локомотивів для конкретних умов використання.
На підставі конкретних даних показана процедура з прийняття рішень щодо деяких характеристик локомотивів.

Біографії авторів

Олександр Семенович Крашенінін, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Ольга Олександрівна Шапатіна, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Дмитро Олександрович Мацегора, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Олена Володимирівна Лагєрева, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Максим Віталійович Васильєв, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Посилання

Про залізничний транспорт України: Закон України від 06.09.2019 р. за № 1196-1. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66737 (дата звернення: 13.03.2023).

Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки (затверджена Постановою КМУ 16.12.2000 р. № 1390 із змінами від 26.10.2011 р. № 1106). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF#Text (дата звернення: 13.03.2023).

Комплексна програма оновлення залізничного рухомого складу України на 2008–2020 роки. Київ: ДНДЦ Укрзалізниці, 2009. 299 с.

Понтичелли К. Стоимость жизненного цикла жедезнодорожного подвижного состава: от теории к практике. Техника железных дорог. 2009. № 4. 74 с.

Тартаковський Е. Д., Уманець М. Г., Аулін Д. О. Визначення життєвого циклу тягового рухомого складу (ТРС). Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2006. Вип. 72. С. 82-86.

Крашенінін О. С., Фалендиш А. П. Оцінка життєвого циклу локомотивів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2001. Вип. 46. С. 55-58.

Egamberdiev B., Lee K., Lee J. & Burnashev S. A Study on Life Cycle Cost on Railway Locomotive Systems. International Journal of Railway. 2016. Vol. 9(1). Р. 10-14.

Ochkasov O., Shvets О. & Černiauskaitė L. Usage of Intelligent Technologies in Choosing the Strategy of Technical Maintenance of Locomotives. Technologijos ir Menas = Technology and Art. 2017. Vol. 8. Р. 68-71.

Калабухін Ю. Є., Тартаковський Е. Д. Теоретичні положення оновлення тягового рухомого складу з урахуванням життєвого циклу. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2009. Вип. 111. С. 106-120.

Bodnar B., Ochkasov A., Bobyr D. Improving Operation and Maintenance of Locomotives of Ukrainian Railways. Technologijos ir Menas = Technology and Art. 2016. № 7. P. 109-114.

Klöpffer Ed. W. Background and Future Prospects in Life Cycle Assessment, Dordrecht: Springer Netherlands, 2014. 262 р.

Banar M. and Özdemir A. An evaluation of railway passenger transport in Turkey using life cycle assessment and life cycle cost methods. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2015. Vol. 41. P. 88-105.

Bismark R. D. K. Agbelie, Samuel Labi, Kumares C. Sinha. Estimating the marginal costs of bridge damage due to overweight vehicles using a modified equivalent-vehicle methodology and in-service data on life-cycle costs and usage. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2017. Vol. 95. P. 275-288.

Johannes Auer, Niki Bey, Johannes-Marius Schäfer. Combined Life Cycle Assessment and Life Cycle Costing in the Eco-Care-Matrix: A case study on the performance of a modernized manufacturing system for glass containers. Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 141. P. 99-109.

Carvalhaes B. B., Rosa R. A., D’Agosto M. A., Ribeiro G. M. A method to measure the eco-efficiency of diesel locomotive. Transportation Research. Part D: Transport and Environment. 2017. Vol. 51. P. 29-42.

Калабухін Ю. Є., Фалендиш А. П. Визначення економії експлуатаційних витрат маневрових тепловозів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2003. Вип. 54. С. 127-132.

Douglas H., Roberts C., Hillmansen S., Schmid F. An assessment of available measures to reduce traction energy use in railway networks. Energy Convers Manag. 2015. 106:1149–1165.

Калабухін Ю. Є. Методологія та результати оцінки техніко-економічних показників використання сучасних маневрових тепловозів для роботи на маневровій горці. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2009. Вип. 110. С. 19-30.

Gurov S. V., Utkin L. V. Reliability and optimization of systems with periodic modifications in the probability and possibility contects, Microelectron. Reliab. 1997. Vol. 37, No. 5. P. 801-808.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-21