АНАЛІЗ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ З ЕЛЕКТРОННИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/1994-7852.204.2023.284147

Ключові слова:

надійність, безпечність, комп’ютерна інженерія, електротехнічні елементи

Анотація

Випробування електронних виробів залізничної автоматики передбачає  оцінювання показників їхньої функційної безпечності та надійності. Підтвердження цих показників здебільшого здійснюється  розрахунковим методом. Для цього застосовується галузева методика [8]. У статті запропонований вихід з цього положення. Дослідниками, які  використовують значення  американського довідника, доводиться необхідність  використовувати й максимально можливу кількість додаткових наведених там даних. Не всі такі дані можуть бути коректно застосовані в розрахунках вітчизняних  розробників і дослідників. Тому проведений порівняльний аналіз розрахункових формул з певних,  зазначених у статті, джерел. Визначені ідентичні параметри та певні розбіжності. Сформульовані висновки щодо адаптації співвідношень  американського джерела до вітчизняних вимог.

Біографії авторів

Володимир Михайлович Бутенко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем

Олександра Володимирівна Головко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки і систем управління

Сергій Григорович Чуб, ДП «Харківстандартметрологія»

кандидат технічних наук, доцент, інженер

Посилання

Теорія інформації (інформаційно-вимірювальні системи, похибки, ідентифікація): навч. посіб. / П. Д. Стухляк, О. В. Іванченко, А. В. Букетов, М. А. Долгов. Херсон: Айлант, 2011. 371 с.

Мойсеєнко В. І., Бутенко В. М. Безпечність спеціалізованих комп’ютерних систем: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2021. 112 с.

The TGV Signaling System. URL: http://www.railfaneurope.net/tgv/signals.html.

Брабанд Й., Хирао Ю., Людеке Дж. Ф. Взаимосвязь между стандартами CENELEC в области железнодорожной сигнализации и другими стандартами по безопасности. Информационная безопасность на транспорте. 2012. URL: http://www.ibtrans.ru/upload/iblock/252/25224179d2f031147bf4a113e91b4411.pdf. Загл. с экрана (дата звернення 26.01.2022).

Moiseenko V., Kameniev O., Butenko V., Gaievskyi V. Determination model of the apparatus state for railway automatics with restrictive statistical data. Procedia Comput. Sci. 149, 185–194 (2019). ICTE in Transportation and Logistics 2018 (ICTE 2018).

Проблеми випробувань комплексів технічних засобів керування та регулювання руху поїздів /В. І. Мойсеєнко, В. М. Бутенко, О. В. Головко, С. Г. Чуб. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2020. Т. 25, № 3. С. 31 – 38. ISSN: 2413-3833.

ДСТУ 4178-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність. Вимоги та методи випробування. Каталог нормативних документів. Київ: Держспоживстандарт України, 2003. DSTU 4178-2003. 73 с.

Методика доказу функційної безпечності мікроелектронних комплексів систем керування та регулювання руху поїздів /Міністерство транспорту України; Державна адміністрація залізничного транспорту України. Київ, 2002. 16 с.

Надежность изделий электронной техники для устройств народнохозяйственного назначения. Справочник /Всесоюзный научно-исследовательский институт «Электростандарт». Москва, 1989. 188 с.

MIL-HDBK-217 F. Military handbook. Reliability prediction of electronic equipment. 1991.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-21